Boşanma Öncesi Mal Kaçırma

Boşanma süreci kimi zaman taraflar açısından medeni bir ayrılık olmayabilmektedir. Taraflardan birisi, boşanmada mal paylaşımına konu olacak değerlerin, paylaşılmasını engelleme adına hamleler yapabilmektedir. Bu durum oldukça sık rastlanılan bir hadise olup, eşler açısından Boşanma Öncesi Mal Kaçırma boşanmaya konu olacak hakların gasp edilmesi anlamına gelecektir.

Boşanma sürecinde eşin mal kaçırması, tabi olunan mal rejimi içerisinde yer alan değerlerin, boşanma sonrası paylaşımının engellenmesi amacıyla yapılan bir eylemdir. Örneğin edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan bir evlilikte, boşanma arifesinde eşin üzerindeki taşınmazı (ev, arsa, araba, dükkan…) 3. bir kişiye devretmesi, değerinin altında satması ya da satış göstermek suretiyle bu taşınmazı elden çıkarması davranışları, Boşanma Öncesi Mal Kaçırma olarak adlandırılır.  Burada amaç boşanma gerçekleşirse, boşandığı eşin evlilik içerisinde edinilmiş mallardan pay almasının engellenmesidir. Son derece kötü niyetli bir yaklaşım olan bu tür davranışların önüne geçilebilmesi için öncelikle bireylerin hukuki haklarını bilmeleri ve bunu nasıl koruyacaklarına dair fikir sahibi olmaları gerekir.

Boşanma Öncesi Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Kanun Boşanma Öncesi Mal Kaçırma davranışına dair, kendisinden mal kaçırılacak olan kişiye bir takım haklar tanımaktadır. Bunlardan en önemlisi, eşlerin birlikte ikamet ettikleri gayrimenkule “Aile Konutu Şerhi” konulmasıdır. Aile konutu şerhi kabaca, eşlerin aile konutu olarak kullandıkları yer üzerinde tarafların tasarruflarını kısıtlayan bir uygulamadır. Örneğin bir eve aile konutu şerhi konulması durumunda evin satışının yapılabilmesi ancak her iki eşin de onayıyla mümkün olabilmektedir. Bu şekilde boşanmada mal kaçırma davranışı için evin satışı mümkün olmamaktadır. Aile konutu şerhi hakkında ayrıntılı bilgi almak için “aile konutu şerhi nasıl konulur” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Boşanmada mal kaçırma davranışının engellenmesi için aile konutu şerhi, satışın engellenmesine dair bir haktır. Mal kaçırmanın gerçekleşmesinden sonra ise, boşanma davası sürerken mal kaçıran eşin elinden çıkarmış olduğu değerlere ilişkin satışın iptali yapılabilmektedir.  Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içerisinde yapılan karşılıksız devirlerde (örneğin: evin, arsanın, dükkanın, arabanın, kardeşin üzerine yapılması.. gibi) bu devrin iptali yapılmaktadır. Karşılıklı devirlerde ise yani satış yapılarak mal kaçırma eylemine girişildiğinde ise satılan malın değerinin hesaplanması varsa değerinin altında bir satış durumu, satışın iptalinin sağlanması söz konusu olmaktadır.

 

Boşanmada Mal Kaçırmaya Karşı Alınması Gereken Önlemler

Burada boşanma sürecindeki kişilerin, eşi tarafından mal kaçırma davranışı sergileneceğine dair endişeleri var ise, uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçmeleri ve boşanma sürecini bir avukat ile yürütmeleri önerilir. Bu süreçte yaşanabilecek olası hak kayıplarının önlenebilmesi ancak doğru şekilde hukuki süreci yürütmekle mümkün olacaktır. Boşanma Öncesi Mal Kaçırma ya da boşanma davası devam ederken mal kaçırma gibi durumlarda haklarınızı bilmeniz, maddi veya manevi zararlarınızı önlemeniz anlamına gelecektir.

Kaynak : http://www.halilibrahimcelik.av.tr/bosanma-oncesi-mal-kacirma/

Advertisements

Çekişmeli Boşanma – Tek Taraflı Boşanma Davası

Boşanma davaları usul açısından iki farklı şekilde görülmektedir. Bu dava türleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak ayrılır. Çekişmeli boşanma davalarında eşlerden birisi boşanmayı istemeyeceği gibi, her iki taraf da boşanma arzusunda fakat boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında hem fikir olamayabilmektedir. Bu tür boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ya da tek taraflı boşanma davası olarak ifade edilebilir.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davasından farklı yargılama usullerini gerektiren, davacının öne sürdüğü boşanma nedeninin ispatı ile boşanmanın gerçekleşeceği ve neticesinde, ortaya konulacak argümanlar ile nafaka velayet tazminat gibi hususların netleştirileceği boşanma davası türüdür.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak için mahkemeye başvuru yapılması ve bu hususta dava açılması gerekir. O yüzden boşanmak isteyen kişiler gerek anlaşmalı gerekse de çekişmeli boşanma olsun mutlaka süreci dava yolu ile sonuçlandırmak durumundadırlar. Çekişmeli boşanmalarda tek taraflı boşanma davası açılır. Yani davacı öne süreceği boşanma sebebi veya sebeplerini içeren bir dilekçeyle yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmalıdır. Hazırlanacak olan boşanma dilekçesi içerisinde davacı evlilik içerisinde boşanmaya neden olay veya olaylar dizisini hukuki çerçevede ele almalı ve boşanma sonrası taleplerini açıkça ifade etmelidir.

Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler için yukarıda yetkili Aile Mahkemesinde davanın açılacağı konusunu belirttik. Burada görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayırdının doğru yapılması gerekir. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olup Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.  Davalarda yetki ise, eşlerin son 6 aydır birlikte yaşadıkları, resmi ikamet adreslerinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Aile Mahkemesidir. O yüzden davanın yetkili yerde açılması hususuna dikkat edilmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? ( Kaç Celse Sürer)

Boşanma davalarında süreyi belirleyen temel hususlar vardır. Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, bu dava için öne sürülecek boşanma sebebi, boşanma sebebinin ispatı… gibi hususlar davanın seyrini belirleyen ana etmenlerdir. Burada tek taraflı boşanma davası açan kişi, bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürüterek gerek en kısa sürede boşanmanın sonuçlanmasını sağlarken diğer yandan boşanma sonucu çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat konularında da hak kaybı yaşamanın önüne geçebilecektir.

Boşanma davaları yıllarca sürebilen bir dava türüdür. Davanın ne zaman sonuçlanacağı, davacının öne süreceği sebepleri ispatı ile mümkün olmaktadır. Aksi durumda davacının ispat yükümlülüğünü yerine getirememesi boşanma davasının reddine sebep olacaktır. Boşanma davasının reddi gibi bir durumda ise, davacı aynı nedenle 3 yıl boşanma davası açamamaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları ortalama 4 celse ile 6 celse arasında sürmekte olup, süre olarak mahkemenin iş yüküne göre dava süresi 8 ay ile 5 yıl arasında olabilmektedir. Burada tekrar belirtmek gerekir ki davanın en kısa sürede sonuçlandırılması tutulacak boşanma avukatından bağımsız olmayacaktır.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çekişmeli boşanmalarda davanın açılması adına boşanma dilekçeli hazırlanması gerekmekle birlikte, dava içerisinde boşanma sebebinin ispatına ilişkin delil ve tanık listeleri, karşı dava dilekçesi, cevap dilekçesi… gibi bir çok hukuki belgenin hazırlanması gerekir. Mahkemeye sunulacak her belge davanın seyri açısından önemlidir o yüzden belgelerin hukuka uygun olarak hazırlanması ve gerekli sürelerde mahkemeye sunulması icap eder.

Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanmalarda velayet, eşlerin en fazla çekişmeye düştükleri ve üzerinde mutabakat sağlayamadıkları hukuki sonuçlardan birisidir. İster anlaşmalı isterse de çekişmeli olsun boşanmalarda çocuğun velayetinin kime verileceğini belirleyen temel konu, çocuğun menfaatleridir. Burada hakim çocuğa annenin mi yoksa babanın mı daha iyi bir yaşam sunacağı, hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir gelecek hazırlayacağı… gibi hususları belirleyerek çocuğun velayetine karar verir.  Çekişmeli boşanma davalarında çocuğun velayetinin alınması için etkili bir dava süreci yürütülmesi önemlidir.

Çocuğun velayeti kararı verilirken hakim, çocuğun yaşına göre çocuğa sorular yöneltebileceği gibi, pedagog beyanlarıyla da velayetin belirlenmesini sağlayabilir.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

Nafaka boşanma davası sürerken veya dava neticesinde eşlerden birisinin diğer eşe düzenli olarak ödeyeceği maddi yardımı ifade eder. Boşanmalarda 3 farklı nafaka türü olup bunlardan birisi dava sürerken ödenen tedbir nafakası olup diğer iki nafaka türü yoksulluk nafakası ve iştirak (çocuğun bakımı için ödenecek nafaka) nafaksı boşanmanın gerçekleşmesinden sonra ödenmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, davanın devam ettiği süre içerisinde  eşlerden maddi yoksunluğa düşecek olana ödenecek nafaka türü tedbir nafakasıdır ve bu nafaka davanın sonuçlanmasına kadar ödenir.

Çekişmeli Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Tek taraflı boşanma davalarının sonucunda yoksulluk nafakası alınabilmesi için nafaka talep eden kişinin boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Diğer yandan boşanma sonrası maddi yoksunluğa düşecek veya yaşam standardında düşüş olacak kişi yoksulluk nafakası talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanmada İştirak Nafakası

İştirak nafakası diğer bir adıyla çocuk bakım nafakası alabilmek için tek şart çocuğun velayetinin alınmış olmasıdır. Yani boşanmada velayeti alan ebeveyn çocuğun bakımı için karşı taraftan iştirak nafakası talep edebilir.

Çekişmeli Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Çekişmeli boşanmalarda tazminat talep edecek kişiler açısından maddi tazminat talep edebilmek için boşanmaya neden olan olaylarda tazminatı talep edecek kişinin eşinden daha az kusura sahip olması (veya kusursuz olması) ve boşanma nedeniyle maddi kayba uğraması gerekir. Manevi tazminatlarda ise boşanmayı getiren olaylarda kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi boşanmada eşinden tazminat talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanmalarda İspat Yükümlülüğü

Davacı boşanmak için bir takım hukuki sebepler öne sürmek durumundadır. Boşanma sebepleri kanunda özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Davacı öne süreci boşanma sebebini ispatla yükümlüdür. Eğer boşanma için belirtilen boşanma nedeni ispat edilemezse boşanma davası reddedilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davalarında öne sürülecek olan hukuki sebep, davacı tarafından ispat edilemez ise, hakim davayı reddetmektedir. Medeni Kanun, boşanma davasının reddi durumunda aynı nedenle 3 yıl tekrar boşanma davası açılamayacağına hükmeder. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığını varsayarsak davacı, eşinin aldattığını ispat edemezse boşanma gerçekleşmez. Bu durumda tekrardan aldatma nedeniyle boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklemesi gerekecektir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma sürecinde avukat tutulması, eşlerin hali hazırda uzlaşmazlık içerisinde oldukları nafaka, tazminat, çocuğun velayeti, mal paylaşımı gibi konularda hak kaybı yaşanmasını engelleyecek hususların başında gelir. Burada boşanma avukatı müvekkilinin haklarının korunmasını sağlamanın yanı sıra, boşanma sürecinin zorluğunu göz önüne alarak davanın en kısa sürede sonuçlanmasını ve müvekkilinin hayatına kaldığı yerden devam edebilmesini sağlayacaktır.

Kaynak : http://www.halilibrahimcelik.av.tr/cekismeli-bosanma/

Boşanma Mal Kaçırma

Boşanma sürecinde mal kaçırma sıklıkla karşılaşılan ve boşanmanın maddi sonuçlarını direk olarak etkileyen ve tarafların hak kaybı yaşamasına neden olan yaklaşımlardır. Boşanma sürecinde eşlerden birisinin mal kaçırma gibi bir davranış sergilemesi, kötü niyetten kaynaklanmakta olup bu tür davranışlara karşı önlemler alınabileceği gibi, bu davranışların gerçekleşmesinden sonra bazı yaptırımlar da uygulanabilmektedir.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki mal kaçırma, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra mal paylaşımına konu olacak değerlerin, bu paylaşımın yaşanmaması için elden çıkarılması, olması gerekenden daha ucuza satılması, hileli satış gösterme yoluyla başkasına devri gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Boşanma sürecinde mal kaçırma, evlilik içerisinde edinilen malın karşı taraf ile paylaşılmasını engelleme amacıyla yapılan bir davranıştır. Burada birey bağlı olduğu mal rejimi ya da eşiyle yaptığı mal paylaşım sözleşmesi gereği, eşine bu değerlerden pay vermek durumunda kalır. Bu durumda birey malını boşanma sürecinde olduğu eşiyle paylaşımak istemeyebilir. Malını boşanma sürecindeki eşiyle paylaşmak istemeyen kişi de bu nedenle mal kaçırma davranışı sergiler. Boşanma sürecinde mal kaçırma eyleminin engellenmesi için farklı yollar vardır.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecinde mal kaçırma davranışının engellenmesi için ortak ikametedilen yerin satışını önlemeye yönelik ail konut şerhi konulabilmektedir. Bu şekilde birlikte ikamet edilen evin satışının önüne geçilebilir. Boşanma sürecinde mal kaçırma açısından ikamet edilen konut dışındaki diğer malların kaçırılması gibi bir davranış olması durumunda ise, mal kaçırma girişiminde bulunan eşe karşı dava açılabilmektedir. Burada söz konusu malların kaçırıldığının ispatı gerekir. Açılacak davada boşanma sürecinde mal kaçırma girişiminde bulunan eşin kötü niyetli olduğu ve bu malların hileli satış, başkasına devretme, değerinden çok aşağı bir fiyata satma… gibi şekillerde yapıldığı kanıtlanmalıdır.

Boşanm sürecinde mal kaçırma gibi bir davranışın açılacak olan dava ile bertaraf edilmesi mümkündür. Mal paylaşımı konusunda hak kaybı yaşayan bireylerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı ile boşanma sürecini yürütmesi önerilmektedir. Zira mal kaçırmak isteyen eşin yapabileceği hamleler konusunda boşanma avukatı bu durumun önüne geçebilmektedir.

Boşanmadan sonra mal paylaşımına konu olacak olan değerlerin ( arsa, dükkan, ev, bankadaki para, araba, şirket hisseleri…) hileli bir şekilde elden çıkarılarak mal paylaşımı dışında bırakılması sıklıkla karşılaşılan bir tutumdur. Bu davranışın engellenmesi için bireylerin hangi mallar üzerinde hak sahibi olduğu ve bu haklarını nasıl koruyacağı hususunda bilgi sahibi olması gerekir.

Aile Konutu Şerhi Nedir Nasıl Konulur?

Ail konutu kavramı, eşlerin tüm yaşamsal faliyetlerini yerine getirdikleri, düzenli yaşam alanı olarak kullandıkları yer olarak nitelendirilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu eşlerden birisinin diğer eşin rızası olmadıkça kiras sözleşmesini fesih edemeyeceğini, aile konutunu devredemeyeceğini ya da aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağını hükmeder. Kanuna göre eşlerden birisi aile konutu ile ilgili bir karar alabilmek için diğer eşin rızasına başvurması gerekir. Peki aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Boşanma sürecinde mal kaçırma durumunun engellenebilmesi içi yapılacak hamlelerden birisi olan aile konutu şerhi konulması, konutun sahibi niteliğindeki eşin, bu konut üzerindeki tasarruflarını kısıtlamak ve diğer eşi olası bir mağduriyet karşısında korumak anlamına gelir. Aile konutu şerhi nasıl konulur diyen kişilerin bu noktada evlilik cüzdanları ve aile konutu şerhi konulacak olan meskenin aileinin yerleşim yeri olduğunu gösterir bir belgeyle tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Eşlerin yerleşim yeri olduğunu gösterir belge mahalle muhtarından alınabilmektedir. Aile konutu şerhi konulması için bir başka yöntem ise dava sürecinde ya da dava olmaksızın hakimden talep edilmedir.

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Gerekir

Boşanma kavramı kaba tabiri ile aile birliğini yasal olarak sonlandırmaktır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi hallerde aile birliğinin sonlandırılabileceğini ve hangi tutum,davranış ve durumların boşanma nedenleri arasında yer alacağını açıkça ifade etmektedir. Bu noktada boşanmak istiyorum diyen kişiler de haklı boşanma nedenleri ile birlikte, yetkili mahkemeye boşanma dilekçesi vererek boşanma sürecini başlatabilirler. Boşanma sürecinde en fazla merak edilen konu boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu süreç içerisinde velayet, nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı gibi önemli konularda nasıl adım atacaklarıdır. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarına değinmeden önce, boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diyen kişilere bu süreçte gerçekleştirmeleri gereken prosedürler hakkında bilgi verelim.

Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım

Boşanma kararı alan birey, öncelikle mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde nasıl hak kaybı ile karşılaşmayacağı hususunda bilgiler almalıdır. Boşanma sürecinin doğru yürütülmeme durumunda çouğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi hususlarda hak kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Boşanmak istiyorum diyen kişilerin dava açmaları gereken görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Ülkemizde her yerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Bu durumda ise boşanma davası açılacak olan görevli mahkeme, Aile Mahkemesi görevi üstlenen Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Boşanmak istiyorum diyen kişiler davayı eşleri ile birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan görevli mahkemeye açmak durumundadırlar. Dava, boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapılması sonucu açılmış olur. Burada boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diyen kişilerin davayı açmasından daha önemlisi davayı nasıl yürüteceğidir. Boşanma süreci hakkında ayrıntılı bilgi için “boşanma süreci nasıl işler” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Tek Celsede Boşanmak istiyorum

Boşanmak istiyorum diyen bireyler, boşanma istemlerinin en kısa sürede sonuçlanması açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı olarak yürütülmesi ile mümkündür. Anlaşmalı boşanma kavramı eşlerin boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşma sağlamalarının yanı sıra Medeni Kanun’da belirtilmiş anlaşmalı boşanma şartlarının da yerine getirilmesi neticesinde gerçekleştirilen boşanma şeklidir. Tek celsede boşanmak istiyorum diyen kişiler, eşleri ile boşanma sürecini uzlaşma içerisinde yürüterek ve gerekli hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirerek anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma ile ilgili ayrıntı bilgi almak için “anlaşmalı boşanma” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kocamdan Boşanmak istiyorum

Boşanmak isteyen bireyler, açılacak olan boşanma davası ile bu isteklerini yerine getirebilmektedirler. Kocamdan boşanmak istiyorum diyen kişinin haklı bir boşanma nedeni ile davayı açması gerekmektedir. Boşanma nedenleri Medeni Kanunda yer almaktadır. Haklı bir boşanma nedenine sahip olunmadan açılacak boşanma davası reddedilecektir. Bu da kocamdan boşanmak istiyorum diyen kişinin açtığı boşanma davasının reddedilmesinden sonra 3 yıl içerisinde yeniden aynı nedenle boşanma davası açabilmesini engellemektedir.

Hemen Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

Hemen boşanma için yapılması gereken eşlerin boşanma ile ilgili tüm hususlarda uzlaşma sağlamalarıdır. Eşlerin tüm boşanma konularında anlaşmaları sonucunda anlaşmalı boşanma davası açarak hemen boşanmak mümkündür. Eşlerin herhangi bir konu üzerinde anlaşma sağlayamamaları durumunda ise açılacak dava çekişmeli olarak yürütüleceğinden dolayı hemen boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu istekleri yerini bulmayacaktır.

Karımdan Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Gerekir?

Eşinden boşanma istemiyle dava açılması ve bu davanın hukuki prosedürlerinin doğru bir biçimde yürütülmesi karımdan boşanmak istiyorum ne yapmam gerekir diyen kişilerin atmaları gereken adımları ifade eder. Yukarıda da değindiğimiz üzere boşanmak istemek tek başına yeterli bir durum değildir. Burada karımdan boşanmak istiyorum diyen kişilerin haklı bir boşanma nedeni ile dava açmaları gerekir. Medeni Kanuna göre haklı boşanma nedenlerine sahip olunmadan açılacak olan boşanma davası reddedilecektir.

Boşanmak istiyorum ama Çocuğum Var

Boşanma sürecinde sıklıkla merak edilen konulardan birisi de boşanma sonrası çocuğun durumudur. Boşanma davası açacak olan bireylerin eşleri ile fikir ayrılığı yaşayabildiği konulardan biri olan velayet konusunda bilinmesi gerekir ki hakim, çocuğun velayetine karar verirken çocuğun menfaatleri doğrultusunda velayetin annede mi yoksa babada mı olacağına karar verir. Burada bireylerin sıkı bir savunma yaparak hakim kanaati kazanmaları gerekir. Toplum içerisinde en fazla yanlışa düşülen hususlardan birisi de çocuğun anneye ya da babaya verileceği konusunda kesinlik belirtilmesidir. Boşanma davasında yapılacak savunma çocuğun velayeti hususunda belirleyici olur. O yüzden boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmesi önerilir.

Boşanma Düğün Takıları

Boşanma süreci içerisinde tartışma konusu olan durumlardan birisi de düğünde takılan takılar kime ait sorunsalıdır. Her ne kadar evlenirken eşler arasında düğün takıları ile ilgili olarak bir sorun oluşmasa da bir çok boşanmada düğün takıları ve bu takıların kime ait olduğu uzlaşmazlık konusu olmaktadır. Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda sorun yaşayan bireyler açısından bu noktada düğün takılarının kime ait olduğu, düğünde takılan takıların nasıl tahsil edileceği ve düğünde takılan takıların sonradan harcanması durumunda ne yapılması gerektiği gibi anlaşmazlıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu makalemizde boşanma sürecinde düğün takıları ve bu takıların yarattığı sorunlar hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde hemen her yörede ve hemen her düğünde takı merasimi yapılır. Takı töreni yapılması belki de tüm düğünlerin ortak noktalarından birisidir. Evlenirken takı töreninde takılmış olan düğün takıları eşler arasında bir sorun yaramasa bile çoğu zaman düğün takıları boşanma sürecinde tarafların husumet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Belirmemiz gerekir ki boşanma sonrası eşler yalnızca ortak hayatlarını ayırmazlar bu ortak hayatın yanı sıra ortak hayat içerisinde kurulan ekonomik ortaklığı da hukuki zeminde bitirmeleri gerekir. O yüzden boşanma sürecinde düğün takıları hakkında işin hukuki boyutunun da bilinmesi gerekir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kimindir?

Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda eşlerin anlaşmazlık yaşamaları sıklıkla rastlanan bir husustur. Burada bilinmesi gereken en önemli husus düğünde ister erkek tarafının taktığı takılar olsun isterse de kız tarafının taktığı takılar olsun, geline takılan takıların hepsi geline aittir. Hukuki olarak boşanma sürecinde düğün takıları, geline takılmış olması durumunda bu takıları kimin taktığına bakılmaksızın geline aittir. Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda yaşanılan en büyük anlaşmazlıklardan birisi, takıyı takan taraf (kız tarafı ya da erkek tarafı) zemininde yaşanmaktadır. Erkek, düğünde takılan takıların kendi aile ve çevresi tarafından geline takıldığını belirtebilir. Fakat hukuki anlamda bu takıların sahibi gelindir.

Erkek tarafının geline takmış olduğu takılar bağış olarak kabul edilir. Geline takılan bilezik, kolye, altın, yüz görümlülüğü, beşi bir yerde,para… gibi değerler kadına yapılmış bir bağıştır. O nedenle erkeğin düğünde geline takılan takıları almış olması durumunda haksız davranış sergilediği söylenebilir. Boşanma sürecinde düğün takıları talep edilirken de erkeğin kadına takılan takıları almış olması durumunda bunları tekrar iade etmesi hukuken gereklidir.

Düğünde Erkeğe Takılan Takılar Erkeğe Mi Aittir?

Boşanma sürecinde düğün takıları hakkında bilinen yanlışlardan birisi de erkeğe takılan takıların erkeğin malı olduğu yönündeki genel algıdır. Belirtmek gerekir ki düğünde erkeğe takılan düğün takıları, düğünün yapıldığı yerdeki örf ve adetler incelenerek bu takıların kime ait olduğu kararı verilir. Ülkemizdeki kimi yörelerde erkeğe takılmış olsa bile düğün takıları kadının malı sayılır. Kimi yerler de ise erkeğe takılan düğün takıları erkeğin kabul edilir. Boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili yaşanılan anlaşmazlıkların çözümünde düğünün yapıldığı yerin örf ve adetleri göz önüne alınır ve düğün takılarından erkeğe takılanların kime ait olduğu saptanır.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Nasıl Tahsil Edilir?

Açılacak olan davalarda, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak yaşanılan anlaşmazlığa dair istek ve talepler açıkça boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmelidir. Burada düğün takılarına her zaman kesin bir şekilde değer biçilemeye bilir. O yüzden bireyler boşanma dilekçesinde aşağı yukarı bir rakam belirtip daha sonra boşanma davası açıldıktan sonra düğünde takılan takıların tam değerini talep edebilirler. Fakat yine belirmekte fayda var, eğer boşanma sürecinde düğün takıları talep edilecekse bunun boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmesi gerekir. Aksi durumda uygulamada hakim, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak ayrı bir dava açılmasını isteyebilir.

Harcanmış Düğün Takıları Boşanmada Nasıl Tahsil Edilir?

Boşanma sürecinde düğün takıları karşı taraftan talep edildiğinde her zaman, fiziki olarak bu takıların mevcut olmayacağı bir gerçektir. Çoğu zaman evliliğin üzerinden yıllar geçmiş olması nedeniyle düğünde takılan takılar, evlilik içerisinde harcanabilmektedir. Burada erkeğin, kadından düğün takılarını alarak bu takıları herhangi bir şeye harcaması (iş kurmak, ev alınması, borç ödemesi…) durumunda, düğün takılarının değeri hesaplanarak maddi yani para olarak ödenmesine karar verilir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kapsamı Nedir?

Boşanma sürecinde düğün takıları talep edileceği zaman, düğünde takılmış olan her parça düğün takısı kapsamında değerlendirilse bile kimi zaman kişisel eşyalar, talep konusu dışında bırakılabilir. Örneğin, gelinin babası tarafından düğünde erkeğe takılmış bir saat, her ne kadar düğün takısı olsa bile, damadın kişisel malı sayıldığından boşanma sürecinde düğün takıları talep konusu olmaz.

Boşanma Dilekçesi Hazırlama

Boşanma dilekçesi, evliliğin yasal olarak sonlandırılmak istenmesi durumunda açılacak dava için gerekli belgelerin başında yer alır. Boşanma davası açacak kişi boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak boşanma davasını açabilir. Bu makalemizde boşanma dilekçesi hakkında bilgiler verirken, boşanma dilekçesi içerisinde olması gereken unsurları ve boşanma dilekçesi örneği ve boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi mühim olan hususları belirtmeye çalışacağız.

Boşanma dilekçesiyle ilgili ilk söylememiz gereken şey, bu belge açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacağı ve boşanma davasının niteliğini, seyrini, süresini, sonucunu… gibi bir çok konuyu direk olarak etkileyeceği olmaktadır. Boşanmak istiyorum diyen bireyler, hukuki süreci boşanma dilekçesi ile başlatırlar ve süreç içerisindeki zorlu hukuki prosedürler dilekçe ile başlar.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dilekçesi mutlaka hukuki bilgi ve deneyime sahip bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. Burada hazırlanacak olan boşanma dilekçesinin hukuki anlamda kusursuz olması daha sağlıklı bir boşanma süreci geçirilmesi adına önemlidir. Boşanma istemiyle dava açacak kişiler önerimiz boşanma dilekçesini uzman bir boşanma avukatı ile hazırlamaları olacaktır.

Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma dilekçesi öne sürülecek boşanma nedenleri, boşanma davası türü, boşanma sonrası istek ve talepler… gibi bir çok duruma göre farklılık gösterir. Nasıl ki her evlilik birbirinden farklı ise, bu evliliklerde boşanmayı getiren olaylar ve tarafların bu olaylar karşısındaki tutumları da farklılık gösterir. O yüzden boşanma dilekçesi mutlaka evliliğe özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Boşanma dilekçesi yazarken yapılan en büyük yanlışlardan birisi de bu noktada gerçekleşir. Bireyler, boşanma davası açacakları dilekçelerini hukuki alt yapısı olmayan kalıp halinde hazırlanmış belgelerle açabilmektedirler. Son derece yanlış bir davranış olan bu duruma göre bireyler, velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi bir çok hukuki hakkını riske atmış olmaktadır. Özellikle boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamak isteyen bireylere tavsiyemiz internet üzerinden kimin hazırladığı belli olmayan boşanma dilekçeleri ile davalarını açmamalarıdır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, günümüzde internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bir belgedir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanma dilekçesi evliliğe özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Aksi durumda açılacak boşanma davasında bireyler bir çok hakkını riske edebilirler. Boşanma dilekçesi örneği üzerinde boşanma davasının açılması yerine bireylerin özellikle boşanma avukatları tarafından destek almaları ve mümkünse boşanma sürecini de bir avukat ile yürütmeleri önerilir.Boşanma dilekçesi örneği üzerinden bireyler kendi boşanma davalarını açmak yerine, kendi evliliklerine özel olarak hazırlanmış, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren olaylara değinilmiş ve boşanmadan beklenti ve taleplerin evliliğe özel olarak belirtilmiş bir boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onlara sağlıklı bir boşanma davası süreci geçirmelerine olanak sağlar.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası açacak bireyler, bu süreçte boşanma dilekçesi hazırlarken dilekçelerini aldatma hususu üzerine yoğunlaştırarak, aldatmaya ilişkin elinde ne gibi kanıtların olduğu boşanma sonrası eşinden nafaka tazminat gibi taleplerinin olup olmadığı, boşanmayı getiren aldatma eyleminin nasıl gerçekleştiği, ne zaman gerçekleştiği ve bu olayı ne zaman öğrendiği gibi bilgileri belirtmelidirler. Bilinmesi gerekir ki aldatma nedeniyle boşanma davası dilekçesi hazırlayacak kişilerin, bu boşanma sebebi ile dava açabilmeleri için aldatmayı öğrenmelerinden itibaren altı ay içerisinde boşanma istemiyle başvuru yapmaları gerekir. Aldatmanın üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda ise bu nedenle boşanma davası açılamaz. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler bu belgenin hukuki altyapısını kusursuz bir şekilde kurgulamaları gerekir.

Terk nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi diğer boşanma sebeplerinden farklı bir prosedürü gerektirmektedir. Burada eşin evi terk etmesi, eşin evden kovması, eşin ailesine yerleşmesi ya da eşin eve girmesinin engellenmesi amacıyla kilidin değiştirilmesi… gibi hususların hepsi terk nedeniyle boşanma kapsamındadır ve bireyler bu noktada öncelikle terk eyleminin gerçekleşmesinden sonra 4. ayda eşine ortak hayatı tekrar kurması yönünde ihtar göndermelidir. Bu ihtara eşin 2 ay içerisinde olumlu cevap vermemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken, boşanma dilekçesi sunacak olan kişi terkin nasıl gerçekleştiği, terke ilişkin ihtar yapıp yapmadığı eşinin evi terk etmesinin sonuçlarını ve boşanmadan beklentilerini tek tek belirterek zengin bir boşanma dilekçesi hazırlamaladır. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bilinmesi gerekir ki boşanmayı getiren olaylar üzerinde haklılık, nafaka velayet, tazminat gibi bir çok hususu belirler.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddetli geçimsizlik boşanma nedeni, oldukça geniş bir kapsama dahildir. Burada şiddetli geçimsizlik kavramı, hukuki adıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması olmaktadır. Medeni Kanunun 166. maddesi ortak hayatın kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsılmışsa boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O yüzden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler de boşanma dilekçelerini bu madde üzerinden hazırlamalıdır. Şiddetli geçimsizliğin oldukça geniş bir kavram olduğunu söyledik. Eşin çocuklarla ilgilenmemesi, eşin madde ya da alkol bağımlısı olması,güven sarsıcı davranışlar,yalan, cinsel sorunlar, eşin ailesiyle anlaşamama,ilgisizlik, ev işlerini yapmama, çalışmama… gibi bir çok durum şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarına konu olabilir. Burada üzerinde durulan esas unsur evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken de ortak yaşam kurulmasının imkansız olduğu vurgusu yapılmak suretiyle zengin bir boşanma dilekçesi yazılmalıdır.

Kaynak: http://bosanmasureci.com/bosanma-dilekcesi-bosanma-dilekcesi-yazma-bosanma-dilekcesi-ornegi/

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası açacak bireyler açısından boşanma sürecinde merak edilen konulardan birisi de boşanma davası ücreti olmaktadır. Boşanma davalarında ücreti belirleyen farklı hususlar bulunur bu yüzden kesin bir ücret belirtilmesi ancak açılmak istenilen boşanma davasının mahiyeti anlaşıldıktan sonra söylenebilir. Bu yüzde boşanma davası ücreti konusunda belirleyici olan hususları bu makalemizde açıklamaya çalışacağız.

Boşanma davası ücreti hakkında belirleyici olan en önemli özellik açılacak olan boşanma davasının çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağıdır. Burada çekişmeli boşanma davası gerek süre gerekse de davanın gerektirdiği hukuki prosedürlerin fazla olması nedeniyle dava fazla bir masraf çıkaracaktır. Boşanma davası ücreti açısından belirleyici olan ikinci özellik ise davanın bireysel mi yoksa boşanma avukatı ile mi açılacağı noktasıdır. Bireysel olarak açılacak olan boşanma davalarında ücret, dava için gerekli belgelerin hazırlanması ve dava harçları, yargılama giderleri gibi kalemleri içerecektir. Boşanma avukatı ile boşanma davası açılmak istenmesi durumunda ise yukarıda belirttiğimiz kalemlere, bir de boşanma davası avukatlık ücreti eklenir. Öncelikle boşanma davası ücreti açısından açılacak davanın türüne göre ne kadar maliyet gerektirdiği üzerinde duralım

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası açacak kişiler bu süretçe “anlaşmalı boşanma dilekçesi” ve “anlaşmalı boşanma protokolü” belgeleri ile birlikte davayı açmaları gerekir. Bu iki belge açılacak olan boşanma davasını şekillendiren ve tarafların hukuki haklarının yer alacağı oldukça önemli bir belgedir. O yüzden mutlaka hukuki bilgiye sahip bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. O yüzden bir boşanma avukatı ile dava süreci yürütülmek istenmese dahi bu belgeleri avukatın hazırlaması önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti açısından bireyler kimi zaman daha ekonomik olacağını düşündüğü için Arzuhalci ya da adliye etrafında bulunan dilekçeciler ile bu işlemi yapmak isteyebilirler fakat, bilinmesi gerekir ki bu belgeler, alacağınız tazminat, nafaka, çocuğun velayeti, mal paylaşımı…. gibi bir çok durumu direk olarak etkileyebileceğinden dolayı ekonomik davranma düşüncesi çoğu zaman pahalıya patlayabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutulmak istenmesi durumunda ise, dava için gerekli yargılama giderleri yanı sıra avukatlık ücreti de ödenmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti içerisinde avukatlık ücreti, tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve bilgisine göre farklılık gösterir. Diğer yandan her ilde bulunan baro, boşanma davası ücreti konusunda tavsiye niteliğinde taban ücret belirtmektedir. Örneğin İstanbul Barosunun 2015 yılı Anlaşmalı Boşanma Ücreti tavsiyesi 4800 TL’dir. Fakat bu ücret tamamen tavsiye niteliğinde olup piyasada boşanma avukatları, daha yüksek ya da daha düşük ücretler talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davası ücreti, anlaşmalı boşanma davalarına nazaran hafa fazla bir maliyet anlamına gelecektir. Çekişmeli boşanmalarda davanın açılması ve yürütülmesi esnasında bir çok gider ortaya çıkabilir. Örneğin boşanma nedeninin ispatı için bilirkişi atanması durumunda bilirkişi ücreti ödenmesi gibi…

Çekişmeli boşanma davası ücreti ne kadar diye merak eden bireyler açısından avukatla yürütülmek istenmesi durumunda her ilde bulunan baroların yine çekişmeli boşanma davası tavsiye ücret tarifesi bulunur. İstanbul barosu çekişmeli boşanma davaları için belirlediği 2015 tarifesi 6800 TL ayrıca maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davaları için ise 6800’den az olmamak kaydıyla davanın değerinin %15’i olmaktadır. Çekimeli boşanma davaları boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin daha fazla kusurlu olduğunun belirlenmesi noktasında oldukça önemlidir. Zira boşanmada kusur, tazminat, nafaka, velayet, gibi hukuki sonuçları direk etkilemektedir. O yüzden mutlaka çekişmeli boşanma davası için avukat tutulması önerilir.

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davası masrafları içerisinde tarafların ödemekle yükümlü oldukları, yargılama giderlerinin yanı sıra davanın açılması aşamasında hazırlamaları gereken belgeler ve boşanma davası içerisinde harç ve diğer masraflar da yer alır. Boşanma davalarının maliyeti hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için mutlaka uzman bir boşanma avukatına danışın.