Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Evraklar

Boşanmanın Tanınması İçin Gerekli Evraklar

Yurtdışında açılan boşanma davası neticesinde yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararı Milletlerarası özel hukuk esasınca Türkiye’de tanınmamaktadır. O nedenle Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Boşanmanın tanınması için gerekli evraklar ile birlikte boşanma tanıma tenfiz davasının açılması durumunda yurtdışında boşanma gerçekleştirmiş Türk vatandaşlarının bu işelemler ülkemizde de tanınacaktır. Lakin bilinmesi gereken boşanma tanıma tenfiz davası prosedür olarak karmaşık ve uzun bir süreç olabilmektedir. O nedenle boşanmanın tanınması için uzman bir boşanma tanıma tenfiz avukatı ile görüşülmesi önerilmektedir.

Boşanmanın tanınması davası açmak için gerekli evraklar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki gibi genel olarak hazırlanması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

  • Yabancı ülkede gerçekleştirilen boşanmaya ilişkin mahkeme kararının aslı
  • Yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh veya belge ve apostille belgesi
  • Yurtdışı mahkemelerinde alınan boşanma kararına ilişkin belgenin Türkçe tercümesi (yeminli tercüman ile yapılması gerekmektedir.) , Türkçe tercümesi yaptırılan boşanma kararının bulunulan ülkedeki konsolosluktan onayının alınması ya da Türkiye’deki noter onayının yapılması gerekir.
  • Pasaport ve T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Boşanmanın tanınması için gerekli evraklar bu şekilde sıralanabilmektedir. Boşanma tanıma tenfiz davası uzun zaman diliminde sonuçlanan bir dava türüdür. Fakat bu süreyi kısaltmanın en önemli yolu yurtdışında boşanan çiftlerin Türkiye’de bulunan uzman boşanma tanıma tenfiz avukatları ile bu süreci yürütmeleridir. Bu şekilde yıllarca sürebilen bir boşanma tanıma tenfiz davasını bireyler 1 2 ay içerisinde sonuçlandırabilmektedir.

Boşanmanın tanınması davası için yurtdışında boşanan kişilerin uzman bir boşanma tanıma tenfiz avukatına vekalet vermek istemesi ve bu süreci bir boşanma tanıma tenfiz avukatı ile yürütmek istemesi durumunda boşanmanın tanınması için gerekli evraklara ek olarak, resimli boşanma vekaletnamesi çıkartılmalıdır. Ayrıca vekaletnamede yetki olarak bireylerin “yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma tenfiz davası açma yetkisi” olarak belirtmeleri gerekir.

Advertisements

Boşanma Davalarında Kadın Hangi Haklara Sahiptir?

Boşanma davası açacak kadınlar açısından bu süreçte haklarını bilmek ve boşanmadan doğacak olan haklarının korunmasını istemek önemlidir. O nedenle boşanma davası açmak isteyen kadınların en fazla merak ettikleri konulardan birisi de boşanmada kadın hakları olmaktadır. Boşanmada kadının hakları ile ilgili oalrak öncelikle boşanmayı getiren olaylar içerisinde tehdit, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ya da duygusal şiddet unsurları var ise açılacak boşanma davası içerisinde kadının koruma talep etmesi mümkündür. Boşanma davası açılacak olan Aile Mahkemesinden kadın, eşinin kendisini tehdit ettiğini ve şiddet uygulayacağına dair çekincesinin olduğunu belirterek hakimden koruma kararı vermesini talep edebilmektedir.

Boşanmada kadının hakları arasında yer alan bir diğer unsur ise tedbir nafakası olmaktadır. Boşanma davası açan kadın boşanma davasının devamı boyunca maddi kayıplarının telafisi adına tedbir nafakası talep edebilmektedir. Tedbir nafakası boşanma davası sürerken kadına ödenmesi gereken bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası ile birlikte varsa çocukların bakımı için de çocuk bakım nafakası talep edilebilmektedir. Boşanma davası açan kadın nafaka talebinde bulunurken ne kadar talep ettiğini belirtmeli ve yasal faiz uygulanması isteğini de belirtmelidir. Burada yasal faiz istenilmesi zaman içerisinde nafakanın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanmasını önleyecektir.

Evlilik ile birlikte çalışma hayatınızı sonlandırarak ev hanımı olma gibi bir durum söz konusu ise, mesleki kariyerin evlilik nedeniyle sekteye uğradığını belirterek bu konuda maddi tazminat talebinde bulunulmaktadır.

Evlilik içerisinde size ait takı mücevher,altın, döviz gibi maddi değere sahip varlıklarınızın evlilik içerisinde harcanması durumunda tazmini talep edilebilmektedir.

Kadına kalan miras evlilik içerisinde kadının şahsi malı sayılmaktadır ve eğer harcanmıssa bunu tekrar talep edebilecektir. Harcanmamış olması durumunda ise mal paylaşımına tabi olmamaktadır.

Boşanmada kadının hakları arasında bir diğer unsur ise evlilik içerisinde kişilik haklarının ihlali gibi bir durum var ise manevi tazminat talep edebilmektedir. Kişilik hakları, hakaret, dayak, aşağılama, küfür, psikolojik şiddet, sosyal şiddet gibi pek çok unsuru barındırmaktadır. Kadının bu gibi bir tutuma maruz kalması durumunda boşanmada manevi tazminat talep etme hakkı bulunur.

Evlilik içerisinde 2002 yılından sonra alınmış mallara ortaklık söz konusudur. Bu nedenle boşanan kadının hakları arasında mal paylaşımının adil yapılması da söz konusudur.

Boşanmada kadının hakları açısından bir diğer olumlu unsur evlilik içerisinde eşlerin birbirinden mal kaçırması gibi bir durumla karşılaşmamaları için birlikte ikamet edinilen eve, aile konutu şerhi konulmasıdır. Aile Konutu şerhi konulması evin elden çıkarılmasının önünde engel teşkil edecek ve mal kaçırılmasını engelleyecektir.
Boşanan kadının haklarının korunması adına bu süreçte hukuki bilgi ve deneyim sahibi bir boşanma avukatı tarafından destek alması önerilir. Boşanma sonrası yaşanılabilecek olan hak kayıplarının önüne geçilmesi adına boşanma avukatı müvekkillerine mutlak fayda sağlamaktadır.

 

Çocuğun Bakımı İçin Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanmalarda çocuğun velayeti ve çocuğun bakımı için ihtiyaç duyulan maddi giderlerin temini konusu sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Velayet konusunda belirleyici unsur çocuğun menfaatidir ve bu şekilde hakim karar verir. Peki çocuğun giderleri için talep edilen çocuk bakım nafakası yada diğer adıyla iştirak nafakası nasıl belirlenir?

Çocuğun bakımı için gerekli olan nafaka belirlenirken, çocuğun eğitim, sağlık ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarının maliyeti hesaplanarak çocuk bakım nafakası (iştirak nafakası) belirlenir. Fakat bu belirlenirken çocuk bakım nafakasını ödeyecek olan tarafın ödeme gücü de göz önünde bulundurulur. Yani çocuğun bakımı için gerekli mali desteğin yapılabilmesi için karşı tarafın bir gelirinin olması gerekir. Aksi halde çocuk bakım nafakası (iştirak nafakası) talebi yerine gelmeyecektir.

Çocuğun bakımı için gerekli maddi desteğin sağlanması ile ilgili olarak merak edilen bir başka husus ise çocuk bakım nafakasının ne kadar süre ile verileceği ve ne zaman sona ereceği olmaktadır. Çocuk bakım nafakası ödenmeye başlanması için hakimin bu yönde bir karar vermesi gerekir. Karar verildikten itibaren başlayan çocuk bakım nafakası (iştirak nafakası) ödemeleri çocuğun 18 yaşını doldurması ile birlikte sona erer. Fakat çocuk bakım nafakasının ödenmeye devam edilebileceği haller de vardır. Örneğin 18 yaşını doldurmasına rağmen çocuğun eğitiminin devam etmesi durumunda çocuk bakım nafakası ödenmeye devam eder ve çocuğun eğitimi sona ermesi ile birlikte çocuk bakım nafakası da sona erer.

Çocuğun bakımı için gerekli maliyetin belirlenmesini ve nafaka miktarını eşler kendi aralarında karar verebilmektedirler. Örneğin açılacak olan bir anlaşmalı boşanma davası için hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde eşler çocuğun eğitim, sağlık ve diğer yaşamsal giderleri için ortak bir payda da buluşabilirler. Ancak bu şekilde bir çocuk bakım nafakasının yasal olarak ödenmesi için mahkeme içerisinde hakimin bu tür bir anlaşmaya onay vermesi gerekir.

Çocuk bakım nafakası belirlenirken yalnızca çocuğa ilişkin giderler hesaplanmaktadır. Ayrıca çocuğun velayetine sahip eski eşin giderleri verilmez. Bunun için farklı bir  nafaka türü olan yoksulluk nafakası talep edilebilir. Çocuk bakım nafakası yalnızca çocuğun bakımı için gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasını saplamak amacıyla bağlanmaktadır.

Kaynak: http://bosanmadavam.com/cocugun-bakimi-icin-nafaka-nasil-belirlenir/.html

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesidir. Boşanma davası açılması için geçerli boşanma nedenleri gerçekleşmelidir.  Kanunlarımıza göre, özel boşanma nedenlerive genel boşanma nedenleri olmak üzere, iki tür geçerli boşanma nedeni söz konusudur.
Tarafların birlikte mahkemeye başvurarak veya bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesiyle ortaya çıkan evliliğin temelden sarsılması durumu bir genel boşanma nedenidir. Anlaşmalı boşanma adı verilen bu boşanma durumda eşlerin en az bir yıldır evli olmaları şarttır. Bu boşanma davası sürecinde hakimin tarafları dinlemesi ve kanaatlerini özgürce bildirdiklerine kanaat etmesi gerekir.  Bu açıdan anlaşmalı boşanma davası sırasında tarafların katılımı zorunludur. Anlaşmalı boşanma için taraflar arasında yapılacak anlaşmada mal paylaşımı, maddi tazminat, nafaka, çocukları durumu, varsa özel şartlar konusunda anlaşılır. Öte yandan, eğer kadın kocasının soy ismini kullanmak istiyorsa bunu da belirtmelidir.
Diğer geçerli boşanma nedenleri ise aldatma, ağır derecede kötü davranışlar, hayata kast vb durumlar, kötü, yani haysiyetsiz ya da suça dönük bir hayat sürme, eşlerden birinin yükümlülüklerinden kaçmak maksadıyla evi terk etmesi, akıl hastalığı vb’dir.
Bu boşanma nedenleri kısaca şöyledir: eşlerden birinin zina yapması durumunda diğer eş boşanma davası açabilir. Yani zina geçerli bir boşanma nedenidir. Ancak zina nedeniyle açılacak olan boşanma davası, eşin, diğer tarafın zina yaptığını öğrenmesinden sonra 6 ay içinde ve zinanın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde açılabilir. Bu süreler dışında zina nedeniyle boşanma davası hakkı düşer. Ayrıca, zinayı öğrenen ancak zina yapan eşini affeden eşin de boşanma davası hakkı düşer. Tabi bu tür boşanma davası için ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.
Geçerli boşanma nedenleri arasında bir tarafından diğerine onur kırıcı, ağır derecede kötü davranışlar içinde bulunması da bulunmaktadır. Öte yandan, bir taraf diğeri tarafın canına kast eder, öldürmeye teşebbüs ederse bu da geçerli boşanma nedenleri arasındadır.
Cana kast, onur kırıcı hareket ya da kötü davranma gibi boşanma nedenleri ile açılacak boşanma davası da olayın öğrenilmesinden itibaren 6 ay, olayın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde açılabilir.
Yine belirttiğimiz gibi, eşlerden birinin yüz kızartıcı suç işlemesi ya da haysiyetsiz bir yaşam sürmesi de geçerli boşanma nedenleri arasındadır.
Eşlerden birinin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla evi ter etmesin de geçerli boşanma nedenleri arasında olduğunu belirtmiştik.  Ancak, ter dolayısıyla açılacak boşanma davası da süreye bağlıdır. Şöyle ki; eşin evi terk edeli 4 ay olduğunda, mahkemeden ihtar gönderilir. Bu ihtarın üzerinden 2 ay daha geçmesi durumunda eve dönülmezse boşanma davası açılır.
Akıl hastalığı da geçerli boşanma nedenleri arasındadır. Şöyle ki; akıl hastası olan eşin iyileşme olanağının bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi ve bu akıl hastalığının diğer taraf için hayatı zorlaştırıcı, çekilmez bir hal alması durumunda boşanma davası açılabilir.
Sonuç olarak, boşanma da evlenmek kadar doğaldır. Geçerli boşanma nedenleri bulunması durumunda, boşanma, bir haktır ve boşanma davası açılabilmektedir. Bu durumda, uzman bir boşanma avukatı yardımı almak, sıkıntılı bir süreç olan boşanma sürecini kısa ve sorunsuz bir şekilde atlatmanızı sağlayacak ve boşanma konusunda hak kayıpları yaşamanızı önleyecektir.

Semt Semt Avrupa İstanbul’daki Boşanma Avukatları

Boşanma sürecinde istenilen hukuki desteğin sağlanması adına bireyler boşanma avukatı tutmak isteyebilmektedirler. Bu aşamada boşanma avukatı tutacak kişilerin semt semt İstanbul’daki boşanma avukatları ile iletişime geçmek istemesi ve boşanma davasında kendisini savunacağını düşündüğü en iyi boşanma avukatı ile bu süreci yürütmesi önemlidir.

Semt semt İstanbul’daki boşanma avukatları ile iletişime geçmek isteyen bireylerin, Google gibi arama motorlarına, boşanma avukatı arama esnasında bulunduğu lokasyonu yazması onların istedikleri sonuçları almasına olanak sağlar. Örneğin: Boşanma Davasını Çağlayan Adliyesinde açacak olan kişiler “boşanma avukatı Çağlayan” şeklinde arama yapabilmektedir.

Aşağıda Semt Semt boşanma avukatlarına ulaşabileceğiniz arama şekilleri bulunmaktadır.

AVCILAR boşanma avukatı , AMBARLI boşanma avukatı, CİHANGİR boşanma avukatı, DENİZKÖŞKLER boşanma avukatı , FİRÜZKÖY boşanma avukatı , GÜMÜŞPALA boşanma avukatı , PARSELLER boşanma avukatı , TAHTAKALE  boşanma avukatı,

BAĞCILAR boşanma avukatı, BAĞLAR boşanma avukatı, BARBAROS boşanma avukatı, ÇINAR boşanma avukatı , DEMİRKAPI boşanma avukatı , FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, GÖZTEPE boşanma avukatı, GÜNEŞLİ boşanma avukatı , HÜRRİYET boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, KEMALPAŞA boşanma avukatı, KİRAZLI boşanma avukatı, MAHMUTBEY boşanma avukatı, SANCAKTEPE boşanma avukatı, YAVUZSELİM boşanma avukatı, YENİGÜN boşanma avukatı, YILDIZTEPE boşanma avukatı, YÜZYIL MAHALLESİ-SEMTİ boşanma avukatı

BAHÇELİEVLER boşanma avukatı, BASINSİTESİ boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, ÇOBANÇEŞME boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı, KOCASİNAN boşanma avukatı, ŞİRİNEVLER boşanma avukatı, SİYAVUŞPAŞA boşanma avukatı, SOĞANLI boşanma avukatı, YAYLA boşanma avukatı, YENİBOSNA boşanma avukatı,

BAKIRKÖY boşanma avukatı, ATAKÖY boşanma avukatı, BASINKÖY boşanma avukatı, CEVİZLİK boşanma avukatı, FLORYA boşanma avukatı, KARTALTEPE boşanma avukatı, OSMANİYE boşanma avukatı, SAKIZAĞACI boşanma avukatı, ŞENLİK boşanma avukatı, YEŞİLKÖY boşanma avukatı, YEŞİLYURT boşanma avukatı, ZEYTİNLİK boşanma avukatı, ZUHURATBABA boşanma avukatı

BAŞAKŞEHİR boşanma avukatı, ALTINŞEHİR boşanma avukatı, ATIŞALANI boşanma avukatı, BAHÇEŞEHİR boşanma avukatı, GÜVERCİNTEPE boşanma avukatı, İKİTELLİ boşanma avukatı, KAYABAŞI boşanma avukatı, MEHMETAKİF boşanma avukatı, ONURKENT boşanma avukatı, OYAKKENT boşanma avukatı, ŞAHİNTEPE boşanma avukatı, ŞAMLAR boşanma avukatı, ZİYAGÖKALP MAHALLESİ boşanma avukatı

BAYRAMPAŞA boşanma avukatı, CEVATPAŞA boşanma avukatı, İSMETPAŞA boşanma avukatı, KARTALTEPE boşanma avukatı, KOCATEPE boşanma avukatı, MURATPAŞA boşanma avukatı, NUMUNEBAĞ boşanma avukatı, ORTA boşanma avukatı, TERAZİDERE boşanma avukatı, VATAN boşanma avukatı, YENİDOĞAN boşanma avukatı, YILDIRIM boşanma avukatı

BEŞİKTAŞ İLÇESİ boşanma avukatı, BEŞİKTAŞ MERKEZ boşanma avukatı, ABBASAĞA boşanma avukatı, AKATLAR boşanma avukatı, ARNAVUTKÖY boşanma avukatı, BALMUMCU boşanma avukatı, BEBEK boşanma avukatı, CİHANNÜMA boşanma avukatı, DİKİLİTAŞ boşanma avukatı, ETİLER boşanma avukatı, GAYRETTEPE boşanma avukatı, KONAKLAR boşanma avukatı, KURUÇEŞME boşanma avukatı, LEVAZIM boşanma avukatı, LEVENT boşanma avukatı, MAÇKA boşanma avukatı, MECİDİYE boşanma avukatı, MURADİYE boşanma avukatı, NİSPETİYE boşanma avukatı, ORTAKÖY boşanma avukatı, SİNANPAŞA boşanma avukatı, TÜRKALİ boşanma avukatı, ULUS boşanma avukatı, VALİDEÇEŞME boşanma avukatı, VİŞNEZADEboşanma avukatı , YILDIZ MAHALLESİ boşanma avukatı

BEYLİKDÜZÜ boşanma avukatı, ADNANKAHVECİ boşanma avukatı, BARIŞ boşanma avukatı, BEYKENT boşanma avukatı, BİZİMKENT boşanma avukatı, BÜYÜKŞEHİR boşanma avukatı, DEREAĞZI boşanma avukatı, GÜRPINAR boşanma avukatı, KAVAKLI boşanma avukatı, MARMARA boşanma avukatı, MEGAKENT boşanma avukatı, PINARTEPE boşanma avukatı, SAHİL boşanma avukatı, YAKUPLU MAHALLESİ boşanma avukatı

BEYOĞLU İLÇESİ boşanma avukatı, ARAPCAMİİ boşanma avukatı, ASMALIMESCİT boşanma avukatı, BEDRETTİN boşanma avukatı, BEREKETZADE boşanma avukatı, BOSTAN boşanma avukatı, BÜLBÜL boşanma avukatı, CAMİİKEBİR boşanma avukatı, ÇATMAMESCİT boşanma avukatı, CİHANGİR boşanma avukatı, DOLAPDERE boşanma avukatı, EMEKYEMEZ boşanma avukatı, EVLİYAÇELEBİ boşanma avukatı, FİRUZAĞA boşanma avukatı, GALATASARAY boşanma avukatı, GÜMÜŞSUYU boşanma avukatı, HACIAHMET boşanma avukatı, HACIHÜSREV boşanma avukatı, HACIMİMİ boşanma avukatı, HALICIOĞLU boşanma avukatı, HASKÖY  boşanma avukatı, HÜSEYİNAĞA  boşanma avukatı, İSTİKLAL boşanma avukatı, KABATAŞ boşanma avukatı, KADIMEHMETEFENDİ boşanma avukatı, KALYONCUKULLUĞU boşanma avukatı, KAMERHATUN boşanma avukatı, KAPTANPAŞA boşanma avukatı, KARAKÖY boşanma avukatı, KARAMUSTAFAPAŞA boşanma avukatı, KASIMPAŞA boşanma avukatı, KATİPMUSTAFAÇELEBİ boşanma avukatı, KEÇECİPİRİ boşanma avukatı, KEMANKEŞ boşanma avukatı, KILIÇALİPAŞA boşanma avukatı, KOCATEPE boşanma avukatı, KÜÇÜKPİYALE boşanma avukatı, KULAKSIZ boşanma avukatı, KULOĞLU boşanma avukatı, MÜEYYETZADE boşanma avukatı, ÖMERAVNİ boşanma avukatı, ÖRNEKTEPE boşanma avukatı, PİRİPAŞA boşanma avukatı, PİYALEPAŞA boşanma avukatı, PÜRTELAŞ boşanma avukatı, ŞAHKULU boşanma avukatı, ŞEHİTMUHTAR boşanma avukatı, ŞİŞHANE boşanma avukatı, SURURİMEHMETEFENDİ boşanma avukatı, SÜTLÜCE boşanma avukatı, TAKSİM boşanma avukatı, TARLABAŞI boşanma avukatı, TEPEBAŞI boşanma avukatı, TOMTOM boşanma avukatı,

BÜYÜKÇEKMECE boşanma avukatı, 19MAYIS boşanma avukatı, AHMEDİYE boşanma avukatı, ALKENT2000 boşanma avukatı, ATATÜRK  boşanma avukatı, BAHÇELİEVLER boşanma avukatı, CELALİYE boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, DİZDARİYE boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, GÜZELCE boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı, KAMİLOBA boşanma avukatı, KARAAĞAÇ boşanma avukatı, KUMBURGAZ boşanma avukatı, MİMAROBA boşanma avukatı, MİMARSİNAN boşanma avukatı, MURATBEY boşanma avukatı, MURATÇEŞME boşanma avukatı, SİNANOBA boşanma avukatı, TEPECİK boşanma avukatı, TÜRKOBA boşanma avukatı, ULUS boşanma avukatı

ESENLER boşanma avukatı, BİRLİK boşanma avukatı, ÇİFTEHAVUZLAR boşanma avukatı, DAVUTPAŞA boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, HAVAALANI boşanma avukatı, KARABAYIR boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, KEMER boşanma avukatı, MENDERES boşanma avukatı, MİMARSİNAN boşanma avukatı, NAMIKKEMAL boşanma avukatı, NENEHATUN boşanma avukatı, ORUÇREİS boşanma avukatı, SANAYİ boşanma avukatı, TUNA boşanma avukatı, TURGUTREİS boşanma avukatı, YAVUZSELİM boşanma avukatı

ESENYURT İLÇESİ boşanma avukatı, ESENYURT MERKEZ boşanma avukatı, ARDIÇLI boşanma avukatı, ÇAKMAKLI boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, ESENKENT boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, GÜZELYURT boşanma avukatı, HARAMİDERE boşanma avukatı, HOŞDERE boşanma avukatı, İNCİRTEPE boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, KIRAÇ boşanma avukatı, MEHTERÇEŞME boşanma avukatı, MUHACİR boşanma avukatı,

EYÜP İLÇESİ boşanma avukatı, EYÜP MERKEZ boşanma avukatı, AKŞEMSETTİN boşanma avukatı, ALİBEYKÖY boşanma avukatı, ÇIRÇIR boşanma avukatı, CUMA boşanma avukatı, DEFTERDAR boşanma avukatı, DÜĞMECİLER boşanma avukatı, EMNİYETTEPE boşanma avukatı, ESENTEPE boşanma avukatı, GÖKTÜRK boşanma avukatı, GÜZELTEPE boşanma avukatı, İSLAMBEY boşanma avukatı, KEMERBURGAZ boşanma avukatı, KEMER COUNTRY boşanma avukatı, MİMARSİNAN boşanma avukatı, MİTHATPAŞA boşanma avukatı, NİŞANCA boşanma avukatı, ORTAKÇILAR boşanma avukatı, RAMİ boşanma avukatı, SAKARYA boşanma avukatı, SİLAHTARAĞA boşanma avukatı, TOPÇULAR boşanma avukatı, YEŞİLPINAR boşanma avukatı

FATİH İLÇESİ boşanma avukatı, AKSARAY boşanma avukatı, BALAT boşanma avukatı, BEYAZIT boşanma avukatı, CANKURTARAN boşanma avukatı, CERRAHPAŞA boşanma avukatı, ÇAPA boşanma avukatı, ÇEMBERLİTAŞ boşanma avukatı, CEVİZLİBAĞ boşanma avukatı, DAVUTPAŞA boşanma avukatı, EMİNÖNÜ boşanma avukatı, FENER boşanma avukatı, FEVZİPAŞA boşanma avukatı, FINDIKZADE boşanma avukatı, HASEKİ boşanma avukatı, KARAGÜMRÜK boşanma avukatı, KOCAMUSTAFAPAŞA boşanma avukatı, KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA boşanma avukatı, KUMKAPI boşanma avukatı, LALELİ boşanma avukatı, MAHMUTPAŞA boşanma avukatı, MERCAN boşanma avukatı, NURİOSMANİYE boşanma avukatı, SAMATYA boşanma avukatı, ŞEHREMİNİ boşanma avukatı, SİRKECİ boşanma avukatı, SOFULAR boşanma avukatı, SÜLEYMANİYE SULTANAHMET boşanma avukatı, TAHTAKALE boşanma avukatı, TOPKAPI boşanma avukatı, UNKAPANI boşanma avukatı, VEFA boşanma avukatı, YAVUZSELİM boşanma avukatı, YEDİKULE boşanma avukatı

GAZİOSMANPAŞA boşanma avukatı, BAĞLARBAŞI boşanma avukatı, BARBAROSHAYRETTİNPAŞA boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, GÖZTEPE boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı, KARADENİZ boşanma avukatı, KARAYOLLARI boşanma avukatı, KARLITEPE boşanma avukatı, KÜÇÜKKÖY boşanma avukatı, MEVLANA boşanma avukatı, PAZARİÇİ boşanma avukatı, SARIGÖL boşanma avukatı, ŞEMSİPAŞA boşanma avukatı, YENİDOĞAN boşanma avukatı, YILDIZTABYA boşanma avukatı

GÜNGÖREN boşanma avukatı, ABDURRAHMANNAFIZGÜRMAN boşanma avukatı, AKINCILAR boşanma avukatı, GENÇOSMAN boşanma avukatı, GÜNEŞTEPE boşanma avukatı, GÜVEN boşanma avukatı, HAZNEDAR boşanma avukatı, MAREŞAL ÇAKMAK boşanma avukatı, MEHMETNEZİHİÖZMEN boşanma avukatı, MERTER boşanma avukatı, SANAYİ boşanma avukatı, TOZKOPARAN boşanma avukatı

KAĞITHANE İLÇESİ boşanma avukatı, ÇAĞLAYAN boşanma avukatı, ÇELİKTEPE boşanma avukatı, EMNİYETEVLER boşanma avukatı, GÜLTEPE boşanma avukatı, GÜRSEL boşanma avukatı, HAMİDİYE boşanma avukatı, HARMANTEPE boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı,MEHMETAKİFERSOY boşanma avukatı, NURTEPE boşanma avukatı, ORTABAYIR boşanma avukatı, SANAYİİ boşanma avukatı, SEYRANTEPE boşanma avukatı, ŞİRİNTEPE boşanma avukatı, TALATPAŞA boşanma avukatı, TELSİZLER boşanma avukatı, YAHYAKEMAL boşanma avukatı, YEŞİLCE boşanma avukatı, ZİNCİRLİKUYU boşanma avukatı,

KÜÇÜKÇEKMECE boşanma avukatı, ATAKENT boşanma avukatı, ATATÜRK boşanma avukatı, AYTAÇ boşanma avukatı, CENNET boşanma avukatı, BEŞYOL boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, GÜLTEPE boşanma avukatı, HALKALI boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, İSTASYON boşanma avukatı, KANARYA boşanma avukatı, KARTALTEPE boşanma avukatı, MEHMETAKİF boşanma avukatı, SEFAKÖY boşanma avukatı, SÖĞÜTLÜÇEŞME boşanma avukatı, SULTANMURAT boşanma avukatı, TEVFİKBEY boşanma avukatı, YARIMBURGAZ boşanma avukatı, YEŞİLOVA boşanma avukatı

SARIYER boşanma avukatı, AYDINEVLER boşanma avukatı, BALTALİMANI boşanma avukatı, BAHÇEKÖY boşanma avukatı, BÜYÜKDEREboşanma avukatı , CAMİTEPE boşanma avukatı, ÇAYIRBAŞI boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, DARÜŞŞAFAKA boşanma avukatı, EMİRGAN boşanma avukatı, FATİHSULTANMEHMET boşanma avukatı, FERAHEVLER boşanma avukatı, İSTİNYE boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, KEMER boşanma avukatı, KİREÇBURNU boşanma avukatı, KOCATAŞ boşanma avukatı, MADEN boşanma avukatı, ÖMÜRTEPE boşanma avukatı, PINAR boşanma avukatı, POLİGON boşanma avukatı, PTTEVLERİ boşanma avukatı, REŞİTPAŞA boşanma avukatı, RUMELİHİSARI boşanma avukatı, RUMELİKAVAĞI boşanma avukatı, ŞENEVLER boşanma avukatı, TARABYA boşanma avukatı, YENİKÖY boşanma avukatı,

ŞİŞLİ boşanma avukatı, 19MAYIS boşanma avukatı, AYAZAĞA boşanma avukatı,BOZKURT boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, DUATEPE boşanma avukatı, ERGENEKON boşanma avukatı, ESENTEPE boşanma avukatı, ESKİŞEHİR boşanma avukatı, FERİKÖY boşanma avukatı, FULYA boşanma avukatı, GÜLBAHAR boşanma avukatı, HALASKARGAZİ boşanma avukatı, HALİDEEDİPADIVAR boşanma avukatı, HALİLRIFATPAŞA boşanma avukatı, HARBİYE boşanma avukatı, HUZUR boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, İZZETPAŞAÇİFTLİĞİ boşanma avukatı, KAPTANPAŞA boşanma avukatı, KURTULUŞ boşanma avukatı, KUŞTEPE boşanma avukatı, MAHMUTŞEVKETPAŞA boşanma avukatı, MASLAK boşanma avukatı, MECİDİYEKÖY boşanma avukatı, MEŞRUTİYET boşanma avukatı, NİŞANTAŞI boşanma avukatı, OKMEYDANI boşanma avukatı, OSMANBEY boşanma avukatı, PANGALTI , PAŞA boşanma avukatı, TEŞVİKİYE boşanma avukatı, TOPAĞACI boşanma avukatı, PAŞA boşanma avukatı

SULTANGAZİ İLÇESİ boşanma avukatı, SULTANGAZİ MERKEZ boşanma avukatı, CEBECİ boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, ESENTEPE boşanma avukatı, GAZİ , HABİPLER boşanma avukatı, İSMETPAŞA boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, MALKOÇOĞLU boşanma avukatı, SULTANÇİFTLİĞİ boşanma avukatı, UĞURMUMCU boşanma avukatı, YAYLA boşanma avukatı, YUNUSEMRE boşanma avukatı, ZÜBEYDEHANIM boşanma avukatı

ZEYTİNBURNU boşanma avukatı, BEŞTELSİZ boşanma avukatı, ÇIRPICI boşanma avukatı, GÖKALP boşanma avukatı, KAZLIÇEŞME boşanma avukatı, MALTEPE boşanma avukatı, MERKEZEFENDİ boşanma avukatı, NURİPAŞA boşanma avukatı, SEYİTNİZAM boşanma avukatı, SÜMER boşanma avukatı, TELSİZ boşanma avukatı, VELİEFENDİ boşanma avukatı, YENİDOĞAN boşanma avukatı, YEŞİLTEPE boşanma avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Boşanmaya karar veren bireyler boşanma sürecinin bir an evvel sonuçlanması için hukuki destek alabilmektedirler. Hukuki destek hiçbir dava için zorunlu olmasa bile bu şekilde destek almak bireylere hem süre hem de istenilen sonucun alınması noktasında avantaj sağlamaktadır. İstanbul’da ikamet edip boşanma davası açmak isteyen kişiler  İstanbul boşanma avukatı ile görüşerek vekalet vermeleri durumunda boşanma davaları için hukuki destek alabilmektedirler. İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile hukuki destek almak için bireylerin İstanbul boşanma avukatı vekaleti vermeleri gerekmektedir.

İstanbul’da ikamet eden bireylerin boşanma davası açmak için gitmeleri gereken yer ikamet ettikleri yere bağlı olan aile mahkemeleri olmaktadır. İkamet adreslerinin bulunduğu aile mahkemesine boşanma davası açma maksadı ile başvuruda bulunan kişiler istedikleri durumda boşanma davaları için İstanbul boşanma avukatı tutabilmektedirler. İstanbul Barosu’na kayıtlı binlerce avukat içerisinde boşanma davaları uzmanı olarak nitelendirilebilecek avukatlar aracılığı ile boşanma süreçlerini devam ettirecek olan bireylerinİstanbul boşanma avukatı sayesinde davaları daha kısa sürede sonuçlanabilmektedir.

Tahmin edilebileceği üzere boşanma süreci oldukça zorlu ve bireyleri yıpratan bir süreçtir. Boşanmaya karar verdim diyen bireyler bu zorlu süreçte gerek maddi gerekse psikolojik olarak oldukça yıpranmaktadır. İstanbul’da ikamet eden ve  boşanmak isteyen kişiler bu zorlu sürecin en hızlı şekilde atlatılması adına uzman boşanma avukatına vekalet vererek sürecin en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlayabilmektedirler. İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile boşanma süreci avukat tutmadan devam eden boşanma süreçlerine oranla süre olarak daha kısa olması kadar , doğru netice alma noktasında da oldukça etkilidir.

Boşanma davası sonucunda bireylerin farklı beklentileri olabilmektedir.  Edinilmiş malların paylaşımı, alınacak nafaka miktarı, varsa çocukların velayeti gibi pek çok unsur ile ilgili olarak en doğru sonucun alınması İstanbul boşanma avukatı vekaleti ile mümkün olabilmektedir. İstanbul’da yaşayan ve kesin olarak boşanmaya karar vermiş bireylerin bu gibi unsurları göz önünde bulundurması durumunda İstanbul boşanma avukatı tarafından hukuki destek alması kendi yararına olacaktır.

Boşanma davalarında avukat tutulmaması durumunda kimi sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin boşanmayı isteyen eşlerin somut bir boşanma delili sunamamaları yada boşanma nedeni olarak sundukları argümanların hakim tarafından reddi neticesinde aynı nedenle eşler 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açamamaktadırlar. Boşanma gibi zaten zorlu olan bir süreçte bu gibi sürprizler ile karşılaşmak istemeyen kişiler İstanbul boşanma avukatı vekaleti  ile mutlak fayda sağlayacaklardır.

Boşanma sürecinde olan kişiler Google üzerinden arama yaparak İstanbul’daki boşanma avukatları ile iletişime geçmek istemeleri durumunda İstanbul boşanma avukatı, boşanma avukatı İstanbul, İstanbul Anadolu yakası boşanma avukatı, İstanbul Avrupa yakası boşanma avukatı, İstanbul Kadıköy boşanma avukatı, İstanbul Üsküdar boşanma avukatı, İstanbul Ümraniye boşanma avukatı, İstanbul Beşiktaş boşanma avukatı, İstanbul Bakırköy boşanma avukatı, İstanbul Maltepe boşanma avukatı, İstanbul Kağıthane boşanma avukatı, İstanbul Fatih boşanma avukatı, İstanbul Beykoz boşanma avukatı, İstanbul Şişli boşanma avukatı, İstanbul Beyoğlu boşanma avukatı… gibi lokal arama yapabilmektedirler.

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Lazım?

Boşanma mutsuz bir evlilik yaşayan çiftlerin mevcut evliliklerini yasal olarak sonlandırmaları anlamına gelmektedir. Medeni Kanuna göre eşlerin boşanma davası açmaksızın evliliklerini neticelendirmeleri mümkün olmamaktadır. Boşanmak istiyorum ne yapmam lazım diyen kişilerin bu süreçte boşanma davası açmaları gerekir.

Peki boşanabilmek için ne gereklidir?

Öncelikle boşanmak istiyorum ne yapmam lazım diyen bireylerin medeni kanun içerisinde belirtilmiş boşanma nedenleri içerisinden bir tanesine sahip olmaları gerekmektedir. Hangi durumların haklı boşanma sebebi sayıldığı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak açıklanmaktadır. Haklı bir boşanma nedenine sahip olunmaması durumunda bireylerin açacakları boşanma davası reddedilecektir.

İkinci olarak boşanmak istiyorum ne yapmam lazım diyen kişilerin bu süreçte boşanma davası açabilmeleri için boşanma dilekçesine ihtiyaçları vardır. Boşanma dilekçesi içerisinde bireyler boşanma nedenlerini açıkça ifade etmelidirler.

Boşanmak istiyorum ne yapmam lazım diyen kişiler açısından boşanma süreci oldukça karmaşık ve yıpratıcı bir süreç olabilmektedir. o nedenle boşanma davası açmadan önce eşleriyle boşanma hususunda tüm konularda anlaşmaları onların en kısa süre içerisinde boşanma gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.Boşanmak istiyorum ne yapmam lazım diyen bireylerin eşleri ile her konuda anlaşmaları neticesinde “anlaşmalı boşanma davası” açılabilmektedir. Tabi ki anlaşmalı boşanma davası açılabilmesinin belirli şartları vardır. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda eşler en geç birkaç ay içerisinde boşanabilmektedirler. Diğer yandan eşlerin bu süreçte anlaşamaması durumunda çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Çekişmeli boşanma davası içerisinde eşler nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konularda uzlaşma içerisinde değildirler ve sıklıkla hak kaybı yaşanmasına neden olmaktadır.

Boşanmak istiyorum ne yapmam lazım diyen kişilerin bu süreçte eşleri ile anlaşıp anlaşmamaları açılacak boşanma davası türünü direk olarak etkilediğinden bu husus oldukça önemlidir. Fakat bu süreçte gerek anlaşmalı boşanma gerekse de çekişmeli boşanma davası olsun bireylerin kendilerini savunacaklarına inandıkları en iyi boşanma avukatı ile süreci yönetmeleri onlara mutlak fayda sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin imzalamaları gereken anlaşmalı boşanma protokolünün (sözleşmesinin)  uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması eşlere tek celsede boşanma gerçekleştirilmesini sağlayabilirken çekişmeli boşanma davalarında ise uzman boşanma avukatı bireylerin herhangi bir hak kaybı yaşamalarının önüne geçebilecektir.

http://bosanmadavam.com/bosanmak-istiyorum-ne-yapmam-lazim/.html