Aldatılan Kadın Boşanma Davası

Aldatılan kadın boşanma davası açmak istemesi durumunda, açacağı boşanma davası içerisinde aldatma davranışını boşanma nedeni olarak öne sürmesi için belirli şartlar vardır. Aldatılan kadın aldatmayı öğrendikten sonra 6 ay içerisinde boşanma davası açmak durumundadır. Aksi durumda aldatan eşi affetmiş olarak kabul edilmekte ve açılacak olan boşanma davası içerisinde aldatma boşanma nedeni olarak öne sürülememektedir. Diğer yandan aldatılan kadın açısından aldatmanın üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda da aldatma nedeniyle boşanma davası açılamaz.
Aldatılan Kadın Boşanma Davasını Nerede Açmalıdır?

Aldatılan kadın boşanma davası açmak istemesi durumunda onlar, boşanma davasını açması gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir ve bireyler eşleri ile birlikte son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle başvuru yapabilirler. Eğer ki aldatılan kadın son altı ay içerisinde farklı bir yerde ikamet ediyorsa bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine boşanma davası açabilmektedir.

 

Aldatılan Kadın 3. Kişiye Tazminat Davası Açabilir Mi?

Aldatma nedeniyle boşanmalarda aldatılan kadın, aldatma eyleminin gerçekleştiği 3. şahsa manevi tazminat davası açabilmektedir. Aldatılma nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişinin 3. kişiye manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için 3. kişinin evlilikten haberdar olması gerekir. Aksi durumda manevi tazminat talebi karşılık bulmayacaktır.

 

Aldatılan Kadın Boşanma Davası İçin Avukat Tutmalı Mıdır?

Boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması zorunlu değildir. Fakat, çocuğun velayeti, evlilik içerisinde edinilmiş malların nasıl paylaşılacağı, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi hususlarda sıklıkla hak kaybı yaşanması nedeniyle aldatılan kadın boşanma davası açmak istemesi durumunda boşanma avukatı tutmalıdır. Her ne kadar boşanma avukatı tutmanın zorunlu olmadığı düşünülse de aldatılan kadının yasal haklarını bilmesi ve koruması adına boşanma avukatı tutması önerilmektedir.

 

Aldatılan Kadın Açısından Aldatmanın Boşanma Davasında İspatı Nasıl Yapılır?

Aldatılan kadın boşanma davası açtığı zaman aldatmayı ispat ile yükümlüdür. Aldatma farklı şekillerde ispat edilebilir. Boşanma davalarında aldatmaya ilişkin tanık dinletilebileceği gibi, mesaj içerikleri, telefon görüşmeleri, otel kayıtları, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar… gibi pek çok argümanı aldatılmanın ispatı olarak kullanabilmektedir.

Kaynak:http://bosanmadavam.com/aldatilan-kadin-bosanma-davasi/.html

Advertisements

Anlaşmalı Boşanma Davası Maliyeti Nedir?

Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğini devam ettirmek istememeleri nedeniyle anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalayarak boşanmayı kapsayan tüm konularda uzlaşma içerisinde olmaları kavramıdır. Boşanmak isteyen eşler açısından anlaşmalı boşanma davası maliyeti ile çekişmeli boşanma davası maliyeti kıyaslandığında anlaşmalı boşanma daha düşük bir maliyete sahiptir.

Anlaşmalı boşanma davası açarak mevcut evliliğini sonlandıracak kişilerin merak ettiği konulardan birisi olan anlaşmalı boşanma davası maliyetini belirleyen belirli unsurlar bulunmaktadır. Örneğin anlaşmalı boşanma davası için dilekçe hazırlanması, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama, anlaşmalı boşanma avukatı tutma gibi unsurlar anlaşmalı boşanma davası maliyetini belirlemektedir.

Anlaşmalı boşanma davası maliyeti içerisinde boşanma protokolü hazırlanması ve anlaşmalı boşanma avukatı tutulmasının maliyeti hukuki destek alınacak kişinin deneyimi ile doğru orantılıdır. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin anlaşmalı boşanma avukatı tutmaları zorunlu değildir fakat avukat tutmadan davanın yürütülmesi hem zaman açısından hem de dava neticesinde hak kaybı yaşanması açısından bireylere zarar teşkil edebilmektedir. Örneğin bireylerin anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması aşamasında uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tutmaması ve neticesinde boşanma protokolü içerisinde yapacakları bir hata, anlaşmalı boşanma davasının reddi ile sonuçlanabilmektedir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası maliyeti bireylere daha pahalıya gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası maliyeti 2014 yılı içerisinde bireylerin davayı açacakları mahkemenin masraflarını, anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanması ve dava içerisinde etkin bir savunma yapılması adına anlaşmalı boşanma avukatı tutulmasını içermektedir.

Anlaşmalı boşanma avukatı tutmak isteyen kişilerin anlaşmalı boşanma davası içerisinde maliyetigöz önüne alarak kendilerini en uygun şekilde savunacağını düşündüğü hukukçu ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanuna göre belirli şartlara bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalanması da bu şartlardan birisidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün uzman bir avukat aracılığı ile hazırlanması da bireylere 2 3 ay gibi bir süre zarfında boşanmayı sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası maliyeti içerisinde ödenecek olan dava masrafları, harçlar, boşanma protokolü hazırlanması ve anlaşmalı boşanma avukatı tutulması farklılık göstermektedir. Bu nedenle bireylerin tam olarak bir maliyet hesaplaması için uzman boşanma avukatı ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

 

 

Kaynak: http://bosanmadavam.com/anlasmali-bosanma-davasi-maliyeti-2014/.html

Boşanma Davası Nasıl Sürer?

Boşanma davası neticesinde evliliğini yasal olarak noktalamak isteyen kişiler açısından boşanma davası en kısa ne kadar sürer sorusunun yanıtı temelinde eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma içerisinde olup olmamaları ile ilintilidir. Bu açıdan açılacak olan boşanma davasını en kısa sürede sonlandırmak isteyen kişilerin anlaşmalı boşanma davası açmaları ve uzman boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları önerilir.
Boşanma avukatı müvekkilinin en hızlı ve en kolay şekilde boşanma sağlaması amacıyla hizmet vermektedir. O nedenle boşanma davası en kısa ne kadar sürer diyen kişilerin bu süreçte boşanma avukatı tutmaları önemlidir. Boşanma davası süresi bir aydan daha kısa olabilmektedir. Fakat boşanma davası süresini belirleyen unsurlar arasında eşlerin uzlaşma sağlamaları ve tutulacak boşanma avukatı olduğu gibi boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yükü de bulunmaktadır.
Boşanma davasının açılacağı yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir ve bireyler ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine boşanma istemiyle başvuru yapabilirler. Davanın görüleceği Aile Mahkemesinin iş yükünün fazla olması boşanma davası süresinin uzamasına neden olabilmektedir.
Boşanma sürecinde eşlerin uzlaşma sağlaması, boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, boşanma davasının açılacağı aile mahkemesinin iş yükünün ağır olmaması gibi tüm şartların oluşması durumunda boşanma davası en kısa sürede neticelenecektir. Bu halde tek celsede eşler boşanma davası gerçekleştirerek evliliklerini noktalayabilirler.
Fakat diğer yandan eşlerin boşanma ile ilgili konularda anlaşma sağlayamamaları, boşanma avukatı tutmamaları ve diğer prosedürlerin doğru bir şekilde izlenememesi durumunda boşanma davası yıllarca sürebilmekteve hatta boşanma davasının reddi de söz konusu olmaktadır. Böylesi bir durumda bireyler gerek zaman açısından kayıp yaşarken, boşanma davasının reddi durumunda da tekrar aynı nedenle 3 yıl boyunca boşanma davası açamamanın kaybını yaşayabilmektedirler.
Boşanma davası en kısa ne kadar sürer diyen bireyler açısından tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi esas amaç olmalıdır. Bunun için de eşlerin boşanmayı ilgilendiren nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda mutlaka uzlaşma içerisinde olmalıdırlar.

Kaynak: http://bosanmadavam.com/bosanma-davasi-en-kisa-ne-kadar-surer/.html