Boşanma Avukatları Ücretleri 2015

Boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte avukat tutmaları gerek boşanma süresini gerekse de yasal hakların korunmasını sağlamak adına mutlak fayda sağlamaktadır. Boşanma avukatları ile boşanma sürecini yürütmek isteyen kişilerin bu süreçte en fazla merak ettiği konulardan birisi de boşanma avukatları vekalet ücretleri olmaktadır. Boşanma avukatları vekalet ücretleri iki önemli unsura bağlı olarak farklılık gösterecektir. Birincisi açılacak olan boşanma davasının niteliği, ikincisi ise tutulmak istenilen boşanma avukatı deneyimidir.

Açılacak olan boşanma davası usul ve şekil yönünden farklı tür olabilmektedir. Eşlerin boşanma süreci içerisinde herhangi bir konuda uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olacaktır. Eşlerin anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeleri durumunda ise anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatları vekalet ücretleri sürecin daha uzun daha çetrefilli ve avukat açısından daha fazla iş yükü anlamına geleceğinden dolayı yüksek olabilmektedir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmaları durumunda ise süreç daha hızlı ilerlemekte, eşler daha kolay bir boşanma süreci geçirmekte ve avukat açısından daha az iş yükünü ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatları vekalet ücretleri de daha düşük olacaktır.

Boşanma avukatları vekalet ücretleri açısından belirleyici olan bir diğer önemli unsur tutulmak istenilen boşanma avukatının deneyimi ve bilgisidir. Boşanma davalarında uzman olan bir avukat ile boşanma davası açılması ve boşanma avukatının deneyimi boşanma avukatları vekalet ücretleri hususunda belirleyicidir. Her ne kadar uzman boşanma avukatı ücreti daha fazla olduğu kanısı oluşsa da boşanma avukatının deneyimli olması bireylere en kısa sürede boşanmanın gerçekleşmesi ile birlikte, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve maddi manevi tazminat anlamında mutlak fayda sağlamaktadır.

Kaynak: http://bosanmaavukatlari.net/bosanma-avukatlari-vekalet-ucretleri-2015/

Advertisements