Velayet Davası Nasıl Açılır?

Evlilik içerisinde çocuğun sorumluluklarına ilişkin velayet hem annede hem de babada yer alır. Boşanma durumunda ise açılan boşanma davasında hakim tüm bu sorumlulukların hangi ebeveynde olacağına ve boşanmadan sonra velayeti almayan kişinin çocukla kişisel ilişkinin nasıl olacağına karar vermektedir. Boşanma davalarında velayet kararı verilmesi kesin bir hükmü ifade etmemektedir. Yani velayeti almayan taraf istediği zaman velayet davası açarak çocuğun velayetini alma şansına sahiptir. Velayet davası nasıl açılır diye merak edenler açısından öncelikle velayete nasıl karar verilir onu belirtmek gerekir.

Velayeti Kimin Alacağı Nasıl Belirlenir?

Boşanmalarda hakim, çocuğun velayeti ile ilgili karar verirken üzerinde durduğu esas unsur çocuğun menfaati olmaktadır. Çocuğun çıkarlarını gözeten hakim, çocuğa hangi tarafın daha iyi bir yaşam sağlayabileceği üzerinde durarak, çocuğun gıda, barınma, ulaşım, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını hangi ebeveynin ne ölüde karşılayacağını tespit etmektedir. Çocuğun maddi ihtiyaçları dışında hakim, çocuğun manevi ihtiyaçları olan sevgi, şefkat gibi durumları da göz ardı etmemektedir. Tüm bu değerler hakim tarafından incelenmekte ve çocuğun velayetini kim alacağı karara bağlanmaktadır. Velayet davası nasıl açılır diye merak eden birey etkili bir şekilde savunma yaparak hakim kanaati oluşturabilir.

Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

Velayeti Tekrar Almak İsteyen Kişi Ne Yapmalıdır?

Çocuğunun velayeti boşanma sırasında eski eş tarafından alınmış olabilir. Bu durum kesin bir hüküm ifade etmez. Değişen hayat şartlarına bağlı olarak bireyler tekrar çocuğu kendisi almak isteyebilir. Örneğin çocuk küçükken anne şefkati göz önüne alınıp çocuğun annede kalması kararlaştırılmış olabilir. İlerleyen yıllarda bu durumun bir nebze ortadan kalktığı düşünülmesi ile birlikte tekrar velayet davası açılarak çocuğun anneden babaya verilmesi talep edilebilir. Boşanmada olduğu gibi velayet davalarında da esas unsur yine çocuğun çıkarlarıdır. Çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağını düşünen kişi bu süreçte velayetin değiştirilmesi amacıyla velayet davası açabilir. Velayet davası nasıl açılır diye merak eden bireyin bu süreçte yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayeti tekrar karşı taraftan alarak çocuğunun tüm sorumluluklarına hakim olmak isteyen kişi bu süreçte velayet davası için görevli mahkeme olan Aile Mahkemesine velayet davası dilekçesi ile birlikte başvuru yapması gerekir. Velayet davası nasıl açılır diyen kişi, bu süreç içerisinde gerekli hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirmeli ve doğru bir savunma yaparak hakimi çocuğun kendisi ile yaşaması noktasında ikna etmelidir. O nedenle bu süreçte bireylere uzman bir velayet davası avukatı tarafından destek almaları önerilir.

Süreç içerisinde çocuğun menfaatleri, çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi ve saygının ne ölçüde verilebileceği, çocuğun büyüdüğü ve alışık olduğu ortam, kardeşlerin bir arada yaşaması, çocuğun kiminle yaşamak istediğine dair beyanları… gibi bir çok unsur doğru bir şekilde yürütülerek çözülebilir. Bu noktada hukuki anlamda bilgi ve deneyim açısından velayet davası avukatı müvekkillerene maksimum fayda sağlayacaktır.

Advertisements

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Açılacak boşanma davalarında hakimin boşanmaya hükmedebilmesi için Medeni Kanunda Belirtilmiş özel boşanma sebepleri ya da genel boşanma sebepleri içerisinde yer alan hukuki sebepler öne sürülmelidir. Bu hususta bireylerin hangi durumlarda boşanma davası açabilecekleri 4721 sayılı Medeni Kanunun içerisinde ayrıntılı olarak ifade edilir.

Günümüzde evliliği boşanmaya sürükleyen bir çok boşanma sebebi olmakla birlikte sıklıkla boşanma davalarına konu olan boşanma sebepleri de vardır. Son yıllarda en sık rastlanılan boşanma sebebi ilgisizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgisizlik nedeniyle boşanma davalarını, aldatma nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, aile içi şiddet nedeniyle boşanma gibi boşanma sebepleri izlemektedir.

Aşağıda sıklıkla boşanma davalarına konu olan boşanma nedenleri yer almaktadır. Bu boşanma nedenlerinin varlığı halinde bireyler boşanma davası açarak mevcut evliliklerini yasal olarak bitirebilirler.

Boşanma Davalarında En Çok Görülen Boşanma Sebepleri

Dedikodu

iftira

rencide edici ve alaylı tavırlar

aşağılamak

aile içersinde kalması gereken sırları ifşa etmek

hakaret ve darp etmek

eşlerin bir birine tahammülsüzlüğü

yanlış adım ile atılmış evlilikler

zoraki evlilikler

eşini ailesinden saklama

aşırı kıskançlık

aşırı serbestlik

farklı tutumlar

aldatmak

aldatılmak

başkasını sevdiğini söylemek

çocuk istemediğini belirtmek

başka bir yerde yaşamak

evlilik birliğini bozmak

tutumsuz para harcamak

aile içine sebepsiz borç getirmek

cimrilik

aile bireylerine kötü davranış

bakımsızlık

kumar

aileyi geçindirememek

evi sık şekilde terketmek

aile içi şiddet

aile içi uyumsuzluk

cinsel ilişki reddi

cinsel ilişki isteksizliği

cinsel darp

cinsel sapkınlık

eşini evden kovmak

her işi eşinin üstüne yıkmak

eş kişinin hastalığında ilgisizlik

tedavi durumundan kaçınmak

eşini pazarlamak

ters ilişki sapkınlığı

dövmek veya korkutmak

eş kişinin akrabalarına saldırgan tutum

sinir problemleri

eşini odaya kilitlemek

psikolojik uyumsuzluk

ruhani uyumsuzluk

bozuk ilişki biçimi

Yukarıda sayılan boşanma sebepleri duruşmalarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde tarafların tutum ve davranışlarını içermektedir. Bilinmesi gerekir ki boşanma davası açarken öne sürülecek boşanma sebepleri kadar bu sebebin hukuki altyapısının oluşturulması ve gerekli ispatın yapılması da önemlidir. Boşanma davalarında öne sürülen boşanma sebebinin ispatının yapılamaması durumunda boşanma davasının reddi söz konusu olmaktadır. Bu da bireylerin aynı gerekçe ile tekrar boşanma davası açabilmeleri için 3 yıl beklemelerini zorunlu kılar.

Yabancı Uyruklu Kadından Boşanma Nasıl Olur?

Yabancı uyruklu birisiyle evlilik yapan kişilerin boşanma davası açmak istemesi durumunda bu dava Türkiye’de açılabilmektedir. Yabancı uyruklu kadından boşanma istenmesi durumunda Türkiye’de dava Medeni Kanun çerçevesi içerisinde yürütülmektedir. Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması Türkiye’de boşanma davası açılması önünde bir engel taşımamaktadır. Yabancı uyruklu kadından boşanılmak istenmesi durumunda bu boşanma yetkili mahkemeye yapılacak boşanma davası başvurusu ile gerçekleştirilebilmektedir.

 Yabancı Uyruklu Kadından Boşanma Nasıl yapılır?

Boşanma davası açılacak olan görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Davanın açılması gereken yer Eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi olan Aile Mahkemesidir. Eğer ki eşlerin bulunduğu yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Yabancı uyruklu kadından boşanma sürecinde eşlerin 6 aydan uzun bir süredir birlikte ikamet etmediği durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Eğer ki kadınTürkiye’de ikamet ediyorsa boşanma davası davalının ikamet adresinde açılmalıdır. Kadının ülkesine döndüğü ve Türkiye’de ikamet etmediği durumlarda boşanma davası İstanbul, İzmir ya da Ankara’da açılabilir.

Yabancı Uyruklu Kadından Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanma süresini belirleyen iki önemli husus vardır. Birincisi açılacak boşanma davası türü, ikincisi ise boşanma avukatı tutulup tutulmamasıdır. Eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlamaları ile açılacak boşanma davası türünün anlaşmalı boşanma davası olmasına olanak sağlar. Anlaşmalı boşanma davaları uzman bir boşanma avukatı ile yürütüldüğünde 1 hafta ile 3 ay arasında değişecektir. Çekişmeli boşanma davaları ise bireyse olarak açıldığında 3 4 yıl sürebilirken boşanma avukatı tutulması durumunda boşanma davası 8 10 ay gibi bir sürede neticelenecektir. Bu süreçte avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat tutulacak boşanma avukatı bireylerin boşanma süresi kadar boşanmadan doğacak haklarını da korumaktadır.

Yabancı Uyruklu Kadından Boşanma – Velayet

Yabancı uyruklu eşinden boşanmak isteyen kişilerin bu süreçte merak ettiği konulardan birisi de boşanma durumunda çocuğun velayetinin kime verileceği olmaktadır. Bu konuda, normal boşanma davalarında olduğu gibi esas unsur çocuğun menfaatleri olmaktadır. Hakim çocuğun velayetine karar verirken çocuğun kiminle yaşamasının çocuk açısından daha verimli olacağına subjektif bir şekilde karar verir. Yabancı uyruklu birisinden boşanmak isteyen bireylerin bu hususta etkili bir savunma yapması velayet konusunda yaşanacak hak kayıplarını engelleyebilmektedir.

Yabancı uyruklu eşten boşanmak isteyen kişiler bu süreçte yasal haklarını korumak adına hukuki süreci doğru yürütmelidir. Zira çocuğun velayeti kadar, nafaka ödenip ödenmemesi, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ödenip ödenmeyeceği gibi hususlarda sıklıkla hak kaybı yaşanabilir. Bu yüzden boşanma davası açacak kişilerin uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası sürecini yürütmeleri onların haklarının korunması adına mutlak fayda sağlamaktadır.