En Hızlı Boşanma Yolu Hangisidir?

Kimi zaman evlilik istenildiği gibi gitmeyebilir. Hiç kimse evliliğe, sonunda boşanma olacağı ümidiyle başlamaz. Evliliğin istenildiği gitmemesi durumunda taraflar medeni bir şekilde boşanma iradesi göstererek ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde de anlaşarak, En hızlı boşanma yolu olan anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilirler.

En Hızlı Boşanma Yolu Hangisidir?

En hızlı boşanma yolu yukarıda da belirttiğimiz üzere anlaşmalı boşanma olmaktadır. Anlaşmalı boşanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı hususlar vardır. Medeni Kanun en hızlı boşanma yolu olan anlaşmalı boşanmanın gerçekleştirilebilmesini belirli şartlara bağlamıştır. Buna göre anlaşmalı boşanma için kanunda belirlenmiş olan “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmiş olmalıdır.

Kanunda yer alan anlaşmalı boşanma şartları şu şekilde sıralanabilir;

1- Eşler en az bir yıl evli kalmış olmalıdır. Bir yıldan daha az süredir evli olanlar için en hızlı boşanma yolu olan anlaşmalı boşanma gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır.

2- Taraflar anlaşmalı boşanabilmek için boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşma içerisinde olmalı ve bunu hazırlanacak bir boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek alınması önerilir. Boşanma avukatı müvekkilinin en hızlı boşanma yolu olan anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirmesinin yanı sıra boşanmadan doğacak olan haklarının da korunmasını sağlar. Diğer yandan anlaşmalı boşanma protokolü hukuki altyapıya uygun ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.Boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar boşanmanın daha uzun sürmesine neden olabileceği gibi boşanma davasının reddine de neden olabilmektedir.

3- En hızlı boşanma yolu olan anlaşmalı boşanmalarda taraflar, dava duruşmalarına katılmak zorundadır. Tarafların anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmamaları durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

 

En Hızlı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası açarak evliliğini kısa sürede bitirmek isteyen kişiler açısından bu süreçte boşanma davasının ne kadar süreceği merak konusu olmaktadır.Hen hızlı boşanma yolu ile boşanacak kişilerin davayı açacakları mahkemenin iş yükü, boşanma avukatı tutup tutmamaları gibi hususlar, dava süresini belirlemektedir. Davanın açılacağı mahkemenin iş yükünün hafif olması durumunda dava daha erken neticelenecektir. Diğer yandan boşanma avukatı ile açılacak anlaşmalı boşanma davası, süreç içerisinde gerekli olan hukuki prosedürlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağından bu şekilde açılacak anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 1 ay ile 2 ay arasında değişen bir sürede sonuçlanabilmektedir.

Kaynak: En Hızlı Boşanma Yolu Hangisidir?

Advertisements

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Arıyorum

Anlaşmalı boşanma, zorlu boşanma sürecinin sağlıklı ve kolay bir şekilde atlatılması adına izlenmesi gereken yoldur. Boşanma tarafları gerek maddi gerekse de sosyal ve psikolojik açıdan yıpratabilmektedir. Bu noktada eşlerin ikisinin de boşanma yönünde irade sergilemesi ve boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde hemfikir olmaları, kolay bir boşanma gerçekleştirilmesini sağlar. Açılacak anlaşmalı boşanma davasının hukuki olarak doğru yürütülmesi de tarafların 10 gün ile 2 ay arasında bir sürede boşanmalarına olanak sağlar. Anlaşmalı boşanma davası avukatı hukuki sürecin etkili bir şekilde yürütülmesini ve en kısa sürede boşanmayı getirmenin yanı sıra boşanmadan doğacak velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda yaşanması muhtemel hak kayıplarının bertaraf edilmesini sağlar. Anlaşmalı boşanma avukatı arıyorum diyen kişilerin dikkat etmeleri gereken konular vardır.

 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Arıyorum Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkilinin boşanma isteminin en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirilmesi adına hizmet verir. Anlaşmalı boşanma avukatı arıyorum diyen kişilerin avukat arama sürecinde, kendilerini doğru şekilde temsil edebilecek en iyi anlaşmalı boşanma avukatı ile bu süreci yürütmeleri önerilmektedir. İyi bir anlaşmalı boşanma avukatı müvekkilinin ne istediğini bilen ve bu doğrultuda boşanma sürecinin yürütülmesini sağlayan boşanma avukatıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı ararken bireyler, google gibi arama motorlarına “anlaşmalı boşanma avukatı arıyorum” diyerek istedikleri sonucu elde edebilirler.

Anlaşmalı boşanma avukatı arama yaparken bireyler avukatın deneyimini ve boşanma konusundaki uzmanlığını göz önüne almalıdırlar. Bu, boşanma süreci içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların kolay bir şekilde aşılması adına önemlidir.

Anlaşmalı boşanma avukatı müvekkilinin boşanma davası açma aşamasında ihtiyacı olan boşanma dilekçesinin hukuki altyapısının doğru kurgulanması ve davanın sonuçlanabilmesi için gerekli şartlardan olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması aşamalarında vereceği destekle davanın kolay bir şekilde sonlanmasını sağlar.

Her ne kadar boşanma avukatı tutmak zorunlu bir unsur olmasa bile boşanma davasının sürdürülebilmesi ancak hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkün olduğundan anlaşmalı boşanma avukatı arıyorum diyen kişilere bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri önerilmektedir.

Kaynak: Anlaşmalı Boşanma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi hazırlanken, mahkemeye sunulacak olan dilekçenin hukuki altyapısının doğru bir şekilde yapıldığından emin olunması gerekir. Aldatma nedeniyle boşanma davaları için boşanma dilekçesi hazırlanırken davayı açacak olan kişi boşanma davası için öne süreceği hukuki sebebi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan Aldatma (zina) nedeniyle boşanmaolarak belirlemelidir. Boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluştuırmaktadır. O yüzden dilekçe hazırlanırken dikkatli olunmalıdır.

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişi dilekçe içerisinde boşanmayı getiren aldatma (zina) davranışına ilişkin açıklayıcı bilgiler vermelidir. Örneğin aldatma olayını ne zaman öğrendiği, aldatmaya ilişkin elinde kanıt olup olmadığı, aldatmayı gören bilen bir tanık olup olmadığı gibi bilgileri aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde beyan etmelidir.

Aldatma nedeniyle açılmak istenen boşanma davalarında bilinmesi gereken en önemli unsur. Davacının aldatma (zina) davranışını öğrenmesinin üzerinden altı ay geçmeden boşanma davasını açması gerektiğidir. Aldatmayı öğrenmenin üzerinden altı aydan daha uzun bir zaman geçmesi durumunda, hukuki sebep olarak aldatma gösterilerek boşanma davası açılamaz. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde aldatmanın öğrenildiği tarih açıkça ifade edilmelidir.

Aldatma sonrası açılmak istenilen boşanma davası için hazırlanacak boşanma dilekçesi içerisinde davacı, boşanma davasından talep ve beklentilerini de ayrıntılı bir şekilde ifade etmelidir. Örneğin boşanma sonrası çocuklarının velayetini talep ediyorsa bunu açık bir şekilde dile getirmeli, aldatmaya ilişkin kusurlu olan karşı taraftan herhangi bir tazminat talep edip etmediği, nafaka talep edip etmediği gibi konuları açıklamalıdır.

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesinde ifade edilmesi gereken unsurlardan bir diğeri ise aldatmanın ispatına dair kanıtların varlığı olmalıdır. Bu konuda da bireyler aldatmaya tanık olan kişileri, aldatmayı ispat edebilecek nüfus kayıtları, otel kayıtları, kredi kartı harcamaları, fotoğraflar, mesaj içerikleri.. gibi unsurlar belirtmelidirler.

Aldatılan kişi boşanma davası açarken aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi örneği üzerinden dava açmaktan kaçınmalıdır. Her evlilik içerisinde kendine özgü durumları barındıracağı için her boşanma davası da birbirinden farklı olmaktadır. O yüzden gelişi güzel hazırlanmış boşanma dilekçesi bireye fayda değil zarar getirecektir. Bu noktada bireyler kendi boşanma durumlarını barındıracak şekilde hazırlanmış boşanma dilekçesi ile birlikte dava açmalıdırlar.

Kaynak: Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur ve 4721 sayılı Kanuna göre, anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için tarafların her konuda uzlaşma içerisinde olduklarına dair anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları şarttır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması sürecinde tarafların  varsa çocuğun velayeti ve çocukla kişisel ilişkinin tesisi, evlilik içerisinde edinilen malların (ev, araba, dükkan, arsa, banka hesabı…) paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmeleri ve bu şekilde anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı olarak yürütülebilmesi için olmazsa olmazdır. Türk Medeni Kanunu da hangi durumlarda anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebileceğini açıkça ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma şartları içerisindedir ve eşlerin bu protokolü imzalamamaları durumunda anlaşmalı boşanma yapılamaz.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

  • Anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen eşler protokol içerisinde nüfusa kayıtlı kimlik bilgilerini, varsa çocuğun da nüfusa kayıtlı kimlik bilgilerini ve ikamet adreslerini belirtmelidirler.
  • Anlaşmalı olarak boşanacak eşlerin müşterek çocukları varsa çocuğun velayetini hangi ebeveynin alacağı protokol içerisinde beyan edilmelidir.
  • Velayeti almayan ebeveyn ile çocuk arasında nasıl bir kişisel ilişki tesis edileceği ve bu kişinin çocuğu hangi zaman dilimlerinde, hangi şartlar altında görebileceği belirtilmelidir.
  • Müşterek çocuğun masrafları için ödenecek olan iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) belirlenmelidir.
  • Tarafların tazminat veya nafaka ödeme konusunda sağladıkları uzlaşma ödeme tarihi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde açıklanmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek kişilerin maddi ya da manevi tazminat talepleri varsa bu konu da protokol içerisinde beyan edilmelidir.
  • Evlilik içerisinde edinilen mallara ilişkin bir paylaşım yapılacak ise anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bu paylaşım açıkça belirtilmelidir.
  • Anlaşmalı boşanma davası için yargılama giderleri ve diğer harcamalar üzerinde bir uzlaşma varsa bu gider ve harcamalara kimin katılacağı belirtilmelidir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde varsa diğer uzlaşmalar, protokolün kaç maddeden oluştuğu kaç nüsha halinde düzenlendiği protokolde yazılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından elle imzalanması gerekir. İmzanın fotokopi ya da bilgisayar çıktısı şeklinde olması durumunda mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü geçerli olmamaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mahkemeye Nasıl Sunulur?

Yukarıda belirtilmiş şekilde hazırlanan bir anlaşmalı boşanma protokolü, mahkemeye ilk duruşmadan önce sunulmalıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma davalarında duruşmaya bizzat katılmalı ve protokol içerisindeki beyanlarını hakim önünde yinelemeleri gerekir.

Kaynak: Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma İçin Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı boşanma kavramı, boşanma sürecinde her iki eşin de boşanmaya yönelik irade sergilemesi ve boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşı sağlaması olarak ifade edilmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler açısından bu süreçte uygulanması gereken adımlar bulunur ve bu adımların doğru uygulanması taraflara en kısa sürede boşanmayı getirir. Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler nelerdir diye merak eden kişilerin öncelikle eşleri ile birlikte boşanmayı istemeleri ve boşanma sonrası velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka hususlarında beklentiler dile getirilmelidir. Daha sonra eşlerin her konuda uzlaşmaları durumunda anlaşmalı boşanma süreci de başlatılabilir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirli koşullara bağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma şartları olarak adledilen bu duruma göre kanun taraflardan anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmeleri için yerine getirmeleri gereken hususlar olduğuna hükmeder. Peki anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler içerisinde yer alan anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları 3 başlıkta belirtilmiştir. Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler nedir diye merak eden bireylerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için bir yıldan daha uzun bir süredir evli olmaları gerekir. Bir yıldan kısa evliliklerde anlaşmalı boşanma kesinlikle yapılamaz.

İkinci olarak anlaşmalı boşanma için yapılması gereken eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşma içerisinde olduklarını beyan edecekleri bir boşanma protokolü imzalanmasıdır. Boşanma protokolü içerisinde taraflar çocuğun velayeti,mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi konularda hangi şartlarda uzlaştıklarını beyan ederler ve bu belge ıslak imza şeklinde kabul edilir. Boşanma protokolü imzalanmadan eşler anlaşmalı boşanma gerçekleştiremezler ve bu belge anlaşmalı boşanma davalarının omurgasını oluşturur. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar hukuki haklarını korumalıdırlar. O yüzden boşanma protokolü hazırlanırken mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Anlaşmalı boşanma için yapılması gereken son işlem ise eşlerin açılacak boşanma davası duruşmalarına katılmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında duruşmalara katılmak zorunludur. Tarafların avukatları olsa bile duruşmaya katılmaları gerekir. Burada amaç, imzalanan boşanma protokolünde verilen beyanların hakim huzurunda tekrar kabul edilmesidir.

Anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler nedir diye merak eden kişilere önerimiz boşanma sürecinde kesinlikle bir boşanma avukatı tarafından desteklenmeleridir. Boşanma avukatı müvekkilinin haklarını korumak adına hizmet vermektedir ve bireyler anlaşmalı boşanma da olsa sıklıkla çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılması, nafaka ve tazminat gibi konularda hak kaybı yaşamaktadır. O nedenle bu süreçte tutulacak boşanma avukatı sizin olumsuz bir durumla karşılaşmanızı engelleyecektir.

Kaynak: Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 2015

Anlaşmalı boşanmalarda bireylerin davayı açabilmeleri için anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başuru yapmaları gerekir. Bu süreçte bireylerin anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişinin yapmaması gereken en önemli davranış anlaşmalı boşanma dilekçe örneği üzerinden boşanma davası açmak olmalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturur. O yüzden bireylerin kendi durumlarını anlatan boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ile açılacak boşanma davası yarardan fazla zarar getirecektir. Boşanma dilekçesi içerisinde birey çocuğun velayeti, maddi veya manevi tazminat, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası gibi bir çok konuda istek ve taleplerini dile getirmektedir. Bu hususlarda zarar görülmemesi için hukuki altyapıya uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği Neden Zararlıdır?

Anlaşmalı boşanma davası açarken bireylerin internette kolayca ulaşabildikleri anlaşmalı boşanma dilekçe örneği gelişi güzel hazırlanmış ve hukuki altyapısı olmayan bir belge olabilmektedir. O yüzden bireyler açısından anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken bireye özel bir boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ise kalıp halinde hazırlanmıştır. Boşanma davalarının seyrini ve sonucunu belirleyen boşanma dilekçesi doğru bir şekilde hazırlanmaması durumunda boşanma olması gerektiğinden uzun sürebileceği gibi anlaşmalı boşanma davasının reddi gibi bir durum da ortaya çıkabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının reddi durumunda birey 3 yıl içerisinde tekrar aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açamaz. O nedenle anlaşmalı boşanma dilekçe örneği yerine kişiye özel boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği Yerine Kişiye Özel Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Her evlilikte boşanmayı getiren olaylar farklı şekillerde cereyan eder. Bu da boşanmanın hukuki gerekçesini, boşanma davası şeklini, tazminat ve nafaka tutarlarını, velayet kararını… gibi bir çok önemli konuyu belirlemektedir. O yüzden anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin anlaşmalı boşanma dilekçe örneği yerine kendilerine özgün bir dilekçe ile boşanma davası açmaları önerilir. Bu noktada anlaşmalı boşanma dilekçesinin hukuka uygun olarak hazırlanması davayı daha kolay bir şekilde sonuçlandırmak için mutlak fayda sağlar. Anlaşmalı boşanma davalarında kişiler boşanma avukatı tutarak açacakları boşanma davasında tek celsede boşanabilirler. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma dilekçe örneği yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanacak boşanma dilekçesi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları açısından hak kaybı yaşanmasının da önüne geçecektir.

Kaynak: Anlaşmalı Boşanma

Acil Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Evlilik kimi zaman istenildiği gibi gitmeyebilir. Bu gibi durumlarda bireyler boşanmak isteyebilirler. Boşanma süreci açılacak olanboşanma davası türüne göre farklı sürelerde sonuçlanacaktır. Acil boşanmak istiyorum diyen kişiler açısından boşanmanın en kısa sürede sonuçlandırılması için açılacak boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma davası” olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, acil boşanmak istiyorum diyen kişilerin bu boşanma sürecinde izlemeleri gereken yoldur.

Acil Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanma isteğinin aciliyeti olması durumunda her iki eşin de boşanma iradesi göstermesi gerekir. İki eşin de boşanmak istemesi ise anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için yeterli değildir. Öncelikle acil boşanmak istiyorum diyen kişilerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için evliliklerinin en az bir yıl olması gerekir. Bir yıldan kısa evliliklerde tarafların ikisi de boşanma iradesi gösterse bile anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Bir yıldan daha uzun evliliklerde ise Medeni Kanun uyarınca anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Peki anlaşmalı boşanma davası açılması, acil boşanmak için yeterli midir?

Hayır anlaşmalı boşanma davası açılması sürecin sadece hukuki boyutunun başladığı anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce sürecin nasıl ilerleyeceği bu süreçte hangi durumlar ile karşılaşılacağı gibi hususlarda uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile iletişime geçilmesi önerilir.

Boşanmanın hukuki süreci oldukça karmaşıktır. Bu süreçte bireyler anlaşmalı boşanma davasının nerede açılacağı, nasıl açılacağı, gerekli belgelerin nasıl hazırlanacağı ve davanın nasıl yürütüleceği gibi bir çok noktada hukuki desteğe ihtiyaç duyacaklardır. Özellikle acil boşanmak istiyorum diyen kişiler açısından boşanma davalarının 2 3 yıl sürebildiği düşünülürse tek celsede boşanmak için boşanma avukatı tutmak önem arz eder.

Acil Boşanmak İçin Ne Gereklidir?

Acilen boşanmak isteyen kişiler bu süreçte anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra boşanmanın en kısa sürede sonuçlanması için boşanma protokolü hazırlamalıdırlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesinden farklı olarak anlaşmalı boşanma protokolü taraflar arasında boşanmanın hukuki sonuçlarını belirleyen ve tüm koşulların yer alacağı ayrıntılı bir belgedir. Anlaşmalı boşanma davalarının da omurgasını oluşturan boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler, acil boşanmak istiyorum diyen kişilerin bu istemlerinin yerine gelmesini engelleyecektir.

Kaynak: http://anlasmalibosanmadavasi.net/acil-bosanmak-istiyorum.html