Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir Nasıl Açılır?

Yurtdışında yaşadığı dönem içerisinde bulunduğu ülke mahkemelerine açtığı boşanma davası sonucu evliliğini noktalayan bireylerin bu boşanma kararları Milletler arası Özel Hukuk’a göre ülkemizde tanınmamaktadır. Bu nedenle boşanma davası açarak yurtdışında evliliğini sonlandıran kişilerin Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfizine yönelik açılması gereken bir dava türüdür.

Boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması, yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde hala yasal olarak evli görünmelerine neden olmaktadır. Yani yabancı ülke mahkemesinde boşanan Türk vatandaşları boşanma tanıma tenfiz davası açmaması durumunda hala evli kabul edilir ve yeniden evlenmek istemesi durumunda bu evlilik gerçekleşmez.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası İle İlgili Merak Edilenler

Boşanma tanıma tenfiz davası açması gereken kişilerin bu süreçte merak ettiği bazı konular vardır. Boşanma tanıma tenfiz davası nerede açılır?, boşanma tanıma tenfizdavası ne kadar sürer?, boşanma tanıma tenfiz davası ücreti ne kadardır?, boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için Türkiye’ye gelmem gerekir mi?…

Boşanma tanıma tenfiz davaları ile ilgili merak edilen en önemli konu bireylerin hali hazırda Türkiye’de yaşamıyor olmaları ve bu davayı nasıl açacaklarını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Yurt dışında yaşamaya devam eden kişilerin boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak için Türkiye’ye gelme zorunlulukları yoktur. Türkiye’de tutulacak olan uzman bir tanıma tenfiz avukatı ile de boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz sağlanabilir.

Boşanma tanıma tenfiz davası açarak yabancı ülke mahkemesi kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizini sağlamak isteyen kişilerin bu süreçte davayı açmaları gereken yer Aile Mahkemesidir. Boşanma tanıma tenfiz davası için gerekli belgelerle birlikte Aile Mahkemesine başvuru yapılabilir.

Boşanma tanıma tenfiz davası süresi, izlenilecek yola göre farklılık gösterebilmektedir. Hukuki prosedürlerin etkili işletilmesi 1 hafta ile 3 ay arasında davanın sonuçlanmasını sağlarken, bu süreci doğru yürütememek davanın 3 4 yıl sürmesine neden olacaktır. Gerekli prosedürün etkili bir şekilde işletilmesi yurtdışında boşanan eşlerin ülkemizde bulunan farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı ile bu süreci yürütmeleri ile mümkündür. Bu noktada eşlerin ikisininde farklı avukat tutmaları gerekli prosedürün hızlı bir şekilde yapılmasına ve 1 hafta ile 3 ay arasında değişen bir sürede boşanmanın Türkiye’de tanınmasına olanak sağlar.

Boşanma tanıma tenfiz davası ücretleri de davanın açılacağı yere, gerekli belgelerin hazırlanması için ödenecek tutarlara, çeviri masraflarına, tanıma tenfiz avukatı tutulup tutulmamasına göre farklılık gösterecektir.

Boşanma Tanıma Tenfiz

Advertisements

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı, boşanma süreçlerinde deneyim sahibi ve iş yükü olarak boşanma davalarının ağırlıklı olduğu çalışma şekline sahip olarak tanımlanabilmektedir. Avukatlarda, doktorlardan farklı olarak branşlaşma diye bir olgu yoktur. Fakat belirli bir dava türünü kendisine alan olarak belirlemiş ve bu alanda çalışma yapan kişiler kendirlerini o şekilde ifade edebilirler. Örneğin boşanma avukatı, miras avukatı, ceza avukatı… gibi

Boşanma Avukatı Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Boşanma süreci taraflar açısından zor bir süreci ifade edebilmektedir. Boşanma süreci içerisinde gerek maddi gerekse de manevi anlamda oldukça yıpranılabililr. Bu anlamda açılacak boşanma davasının en kısa sürede sonuçlandırılması, sürecin de hızlı bir biçimde atlatılmasına olanak sağlar. Boşanmanın hukuki süreci doğru yürütülmelidir. Aksi durumda boşanma davası yıllarca sürebileceği gibi, bu sürenin sonucunda davanın reddi de söz konusu olabilir. Bilinmesi gerekir ki boşanma davasının reddigibi bir durumda aynı hukuki gerekçe ile tekrar boşanma davası açılması için 3 yıl beklenmesi gerekir. Boşanma avukatı tarafların boşanma isteklerinin hızlı bir şekilde gerçekşelmesi için gerekli hukuki prosedürleri doğru işleterek açılacak boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilir.

Boşanma avukatı sürecin hızlı bir şekilde aşılmasının yanı sıra boşanmadan doğacak olan hakların da korunmasına olanak sağlayacaktır. Bu süreçte çocuğun velayetinin kimde kalacağı, velayeti almayan kişinin çocuk ile kişisel ilişkisinin nasıl kurulacağı, velayeti alan kişinin iştirak nafakası alıp almayacağı alcaksa ne kadar alacağı, yoksulluk nafakası talep eden kişinin ne kadar nakafa alabileceği, tazminat ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının hangi esaslara göre yapılacağı gibi bir çok konuda hakların korunabilmesi için hukuki bilgi gereklidir. Boşanma avukatı müvekkilinin haklarını koruyarak, olası hak kayıpları ile karşılaşmasının önüne geçmek adına hizmet verir. Yani boşanma avukatı tutmak isteyen bireyler açısından, boşanma avukatı, sadece boşanmanın hızlandırılmasını sağlamaz, bunun yanında boşanma davası sürecinde ve boşanma gerçekleştikten sonra yaşanabilecek hak kayıplarını da bertaraf edebilmektedir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat hangi dava türü olursa olsun, bireylerin hukuki bilgi ve deneyime sahip olmamaları, açılan davadan istenilen sonucun çıkmamasına neden olabilir. Örneğin yüzde yüz haklı olunduğu düşünülen bir dava da bile usul ve şekil yönünden yapılacak hatalar nedeniyle davanın kaybı söz konusu olabilmektedir. Boşanma davalarında da bireyler, yetkili mahkemenin doğru belirlenmesi, dava için öne sürülecek hukuki gerekçenin doğru seçilmesi, dava içerisinde atılacak adımları hukuki çerçevede yürütebilmek, dava sürecini etkili bir şekilde yerine getirmek, boşanma davasındaki prosedürleri doğru şekilde izlemek gibi bir çok hassas konuda karar vermek zorundadırlar. O yüzden boşanma avukatı tutmak zorunlu olmasa da bireylere bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri önerilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatları ücret talep ederken,bulunulan ildeki Baro’nun açıkladığı tavsiye niteliğindeki ücretleri benimseyebildikleri gibi davanın çıkaracağı iş yüküne göre de kendileri fiyat verebilmektedirler. Genel olarak boşanma davası ücreti, Baro’nun açıklamış olduğu tavsiye ücretler üzerinden değil, davanın niteliği ve boşanma avukatına getireceği iş yükü üzerinden belirlenir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası iş yükü açısından çekişmeli boşanma davaları ile kıyaslandığında daha kolay bir dava türü olduğundan boşanma avukatı ücreti de daha düşük olmaktadır. Bu noktada bireylerin açacakları boşanma davası için ödeyecekleri avukat vekalet ücreti, boşanma avukatları ile iletişime geçilerek daha sağlıklı şekilde öğrenilebilir.

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olur?

Boşanma avukatlarında en iyi boşanma avukatı demek, diğer avukatlar açısından haksızlık anlamına gelir. Fakat bir boşanma avukatını iyi yapan unsurlar vardır. İyi boşanma avukatı, müvekkilinin isteklerini doğru şekilde anlayıp bu isteklere hukuki çerçevede yanıt verebilen kişidir. Müvekkiline pembe bir tablo çizen ve umut dağıtan boşanma avukatı yerine, boşanma sürecinde müvekkilini bekleyen tüm konuları açıkça ifade eden ve bu anlamda müvekkilini yanıltıcı bilgi vermeyen boşanma avukatı en iyi boşanma avukatı olacaktır.

Boşanma Avukatı

http://bosanmaavukatim.com/

Boşanma Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi boşanmanın hukuki sürecinin iskeletini oluşturur. Bu noktada hukuki çerçeveye uygun şekilde hazırlanmış bir boşanma davası dilekçesi gerek boşanma davası süresi gerekse de boşanma davası sonucunda yasal hakların korunması adına önemlidir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Örneğin boşanma gerçekleşebilmesi için boşanma nedenine ihtiyaç vardır ve bireyler öne sürecekleri hukuki sebebi 4721 sayılı Medeni Kanun kapsamında ele almalıdırlar. Medeni Kanun hangi durumların boşanma sebebi olarak öne sürülebileceğini açıkça ifade etmektedir. O yüzden bireyler de kanun nezdinde kabul gören boşanma nedenlerini Boşanma davası dilekçesi içerisinde öne sürmelidirler.

Boşanma davası dilekçesi içerisinde davacı, davalı, varsa davacı vekili, dava konusu gibi unsurlar doğru bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

Boşanma davası dilekçesinde Açıklama

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken bireylerin boşanmayı getiren olayları ayrıntılı olarak ifade etmeleri, boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğunun tespit edilebilmesi açısından gereklidir. Boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak kusur, ödenecek nafaka ve tazminat gibi maddi sonuçları direk etkileyebilmektedir.

Boşanma Dilekçesinde İspat

Boşanma davalarında davayı açacak olan kişinin ispat yükümlülüğü vardır. O yüzden Boşanma davası dilekçesi içerisinde ispata ilişkin gerekli olan araçları beyan etmelidir. Örneğin fiziksel şiddet gören bir kişi, hastaneden alacağı darp raporunu boşanmayı getiren olayların ispatı için kullanabilmektedir. Fiziksel şiddet mağduru birey bu şiddeti tanık beyanları ile kanıtlayabileceği gibi hastane raporu ile de kanıtlayabilmektedir.

Boşanma Dilekçesinde Talepler

Boşanma davası dilekçesi içerisinde üzerinde durulması gereken bir başka unsur ise boşanma davasından netice ve taleplerin sunulmasıdır. Dilekçe içerisinde boşanmak istenildiğine bu bölümde değinilmektedir veboşanmaya sonrası talepler de açıkça ifade edilmelidir.

Boşanma davası açacak olan kişi Boşanma davası dilekçesinde birden fazla boşanma nedeni öne sürebilmektedir. Örneğin aynı dilekçe içerisinde Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma sebebi ile aldatma (zina) nedeniyle boşanma sebebi öne sürülebilmektedir.

Boşanmayı getiren olayların Boşanma davası dilekçesinde hukuki sebep olarak öne sürülmesi ve ispatı karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte bireylerin hukuki anlamda bilgi ve tecrübeye ihtiyaçları vardır. O yüzden bireylere boşanma davası sürecinde uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Zira boşanma davasının açılması kadar yürütülmesi de önemli bir süreçtir ve iş sadece Boşanma davası dilekçesi hazırlanması ile sonuçlanmamaktadır. Boşanma sürecinin doğru yürütülmemesi boşanma davasının reddine sebep olacaktır ve boşanma davasının reddi durumunda aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamamaktadır.

http://bosanmadilekcesi.com/bosanma-davasi-dilekcesi

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davasının başarılı bir şekilde sonuç vermesi adına, İstanbul boşanma avukatı danışmanlığına ihtiyaç vardır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan sebeplerin iyi bir şekilde tahlil edilerekboşanma davası dilekçesi içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Bunun için yapılması gerekenİstanbul boşanma avukatı aracılığına başvurmaktır. Evliliğinin temelden sarsılması, boşanma davasının başlatılabilmesi için yeterli sebeptir. Ancak kanunda yer alan nedenlerden birisine isnat etmeyen boşanma davaları, olumsuz neticelenmektedir. En ufak bir şüphe veya durum karşısında boşanma dilekçesi oluşturmak suretiyle mahkemelere başvurmak, ailenin korunmasına dair kanunlarca yasaklanmıştır.

Böyle bir sebepten ötürü dava açarak boşanamayan eşlere 3 yıl içerisinde boşanma davası açma hakkı verilmemiştir. Bunun yaşanmaması adına İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla boşanma davası dilekçesi hazırlanmalıdır. Kanunlarda ön görüldüğü üzere boşanma davası dilekçesi içerisinde şunlar yer almalıdır:

MADDE 119- (1) Dava Dilekçesinde Aşağıdaki Hususlar Bulunur:

A) Aile Mahkemesinin Adı

B) Davacı ile Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri.

C) Davacının TC Kimlik Numarası.

Ç) Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı Ve Adresleri.

D) Davanın Konusu Ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri.

E) Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri.

F) İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği.

G) Dayanılan Hukuki Sebepler.

Ğ) Açık Bir Şekilde Talep Sonucu.

H) Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin Veya Vekilinin İmzası.

Boşanma davası dilekçesi kanuna uygun bir şekilde hazırlanması adına boşanma avukatı nezdinde tamam edilmesi gerekmektedir. Hukuki deneyim ve tecrübe gerektiren dilekçenin örneklerini internetten almak kaydıyla hazırlamak ve aile mahkemesine sunmak son derece yanlış bir yoldur. Boşanma avukatınezdinde hazırlanmayan dilekçeler eksik bir takım dokümanların olması nedeniyle kabul edilmeyebilir ve bu durum davanın gecikmesine, boşanmanın gecikmesine sebep olabilir.

Boşanma davam gecikmesin diyen kişilerin baştan işi sıkı tutmaları ve bu konulara hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Unutmayın ki anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan dilekçeyle, çekişmeli boşanma davası için açılacak olan boşanmaların dilekçeleri farklıdır. Bu farkı deneyimli ve tecrübeleri olan İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla sorun olmaktan çıkarabilirsiniz.

İnternet ortamında yer alan gerek anlaşmalı boşanmaya ait gerekse, çekişmeli boşanmaya ait olan dilekçeleri kopyala, yapıştır metoduyla doldurup, mahkemeye sunmak son derece yanlış ve hayırlı sonuçlar vermeyen bir durumdur. Kişilerin biran önce boşanması adına işi baştan sıkı tutarak,İstanbul boşanma avukatı ayarlamaları gerekmektedir.

Kaynak: http://bosanmadavam.com/bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi/.html