Boşanma Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Nedir?

Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi durumlarda eşlerin boşanma gerçekleştirebileceklerine hükmetmiştir. Buna göre evliliğin yasal olarak bitirilmesi için boşanma davası açılması gerekir. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin sonuçlanması ancak eşlerden birinin vefatı durumunda ortaya çıkmaktadır. Diğer türlü evlilik bitirilmek isteniyorsa boşanma davası açılmalıdır?

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci taraflardan birisinin ya da her iki tarafında boşanma yönünde bir irade sergilemesi ile başlar. Boşanma süreci nasıl işler sorusunun yanıtı için bir çok unsurun belirleyici olacağını söylemekte yarar vardır. Boşanma sürecinde eşlerden ikisinin de boşanma yönünde bir irade ortaya koyması ve her konuda uzlaşması ya da aksi bir durum açılacak olan boşanma davası türünü belirleyecektir. Açılacak boşanma davası türü de boşanma süreci nasıl işler diyen bireyler açısından çok farklı sonuçlar doğurur. Öncelikle boşanma davası nasıl açılır ve boşanma davası için hangi koşulların oluşması gerektiği üzerinde duralım.

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

4721 sayılı Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmiştir. Buna göre taraflar haklı boşanma sebepleri ile boşanma davası açabilirler. Medeni Kanunda belirtilmiş olan özel boşanma sebepleri ya da genel boşanma sebepleri içerisinde bulunan bir nedenden dolayı boşanma davası açılması durumunda evlilik boşanma ile sonuçlanır. Kanunda belirlenmiş olan boşanma nedenlerine sahip olunmadan açılan ya da boşanma davasında öne sürülen haklı boşanma sebepleri için ispat yapılamadığı durumlarda ise açılacak boşanma davası reddedilir.

Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri ( Boşanma Sebepleri) Nelerdir?

Boşanma nedenleri yukarıda da belirttiğimiz üzere özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak farklılık gösterir. Boşanma davalarına da sıklıkla konu olan boşanma sebepleri aşağıdaki yer almaktadır.

Aldatma Boşanma Nedeni (zina)

Terk Etme Boşanma Nedeni

İlgisizlik Boşanma Nedeni

Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Boşanma Nedeni

Dayak, Darp, Fiziksel Şiddet Boşanma Sebebi

Yalan, güven sarsıcı davranış gerçeği saklama Boşanma Sebebi

Hakaret, Aşağılama, Küçümseme Boşanma Sebebi

Hayata Kast, Tehdit, Şantaj Boşanma Nedeni

Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması) Boşanma Nedeni

Fiili Ayrılık Boşanma Nedeni

Yukarıda saymış olduğumuz boşanma nedenleri boşanma davalarına sıklıkla konu olan ve en fazla görülen boşanma sebepleri arasında yer alanlardır. Bunun dışında bir çok tutum ve davranış da boşanma sebebi olarak öne sürülebilir. Tüm Boşanma Sebeleri İçin Haklı Boşanma Sebepleri Nelerdir? Adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılabilmesi için bireylerin haklı bir boşanma nedenine sahip olması ve bu nedeni öne süreceği bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekir. Boşanma süreci açısından atılacak her adım önemlidir. Zira bu süreçte atılacak adımlar ve izlenecek yollar, boşanma davası süresini ve sonucunu direk olarak etkiler. Boşanma davası nasıl açılır diyen kişinin dava açma sürecinde ilk üzerinde durması gereken konu boşanma dilekçesidir.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken mutlaka Aile Hukuku ve Boşanma Davası Uzmanı bir kişi tarafından destek alınmalıdır. Boşanma dilekçesi içerisinde beyan edilecek her konu ve öne sürülecek boşanma nedenleri boşanma sürecini belirleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkar. Örneğin terk nedeniyle boşanma davası açacak kişi ile aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişinin hazırlaması gereken boşanma dilekçesi birbirinden farklı hukuki altyapıya ve farklı prosedürlere sahiptir. Belirtmekte yarar var ki boşanmayı getiren olaylar ile tarafların bu olaylara karşı tutum ve davranışları her evlilikte değişiklik gösterir. O yüzden boşanma dilekçesi yazılırken bireylerin gelişi güzel hazırlanmış bir boşanma dilekçesi yerine, o evliliğe özel bir boşanma dilekçesi yazmaları önerilir. Bu noktada bireyleri bekleyen en büyük tehlikelerden birisi boşanma dilekçesi örneği diyebiliriz.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği bireylerin internet üzerinde kolaylıkla ulaşabilecekleri belgelerdir. Fakat bu dilekçeler, kalıp halinde yazılmış ve hukuki temelden uzak olmaları nedeniyle bireylere faydadan çok zarar getirmektedir. Bu nedenle boşanma dilekçesi örneği boşanma süreci içerisinde atılacak olan yanlış adımların başında gelmektedir.

Boşanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Boşanma süreci açısından belirleyici olan temel etkenlerden ilki açılacak olan boşanma davası türüdür. Öyle ki anlaşmalı boşanma davaları uzman bir boşanma avukatı ile yürütülerek tek celsede sonuçlandırılabilir. Bu da ortalama olarak 1 2 ay içerisinde boşanma süreci sonuçlandırılır anlamı taşır. Çekişmeli boşanmalarda ise bir çok unsur (cevap dilekçeleri, karşı dava açılması, delil listesi hazırlanması, tanık listesi sunulması…) bulunması nedeniyle ortalama olarak 4 6 celse sonucunda boşanma süreci sonlandırılabilir. Çekişmeli boşanma davaları da süre olarak uzman bir boşanma avukatı ile yürütüldüğünde 8 ay ile 1 yıl arasında sürer.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davası yazımızın başında da belirttiğimiz üzere usul ve şekil yönünden farklılık arz eder. Eşlerin ikisinin de boşanma yönünde irade sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağladığı durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılabilirken, eşlerden birisinin boşanmak istemesi ya da her iki eş boşanmak istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi ve sonucunda tarafların anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmeleri için Medeni Kanunda belirlenmiş olan “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmelidir. Kanun anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle tarafların 1 yıldan daha uzun bir süredir evli olmaları şartını arar. 1 yıldan daha uzun süredir evli olanlar anlaşmalı boşanma davası açabilirler.Anlaşmalı boşanma için kanunun belirlediği diğer şart ise tarafların boşanmanın tüm hukuki sonuçları (velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat…) üzerinde hem fikir olduklarına dair anlaşmalı boşanma protokolü imzalamalarıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü açılacak olan anlaşmalı boşanma davasında adeta omurga görevi görür ve anlaşmalı boşanma süreci bu protokol üzerinde yoğunlaşır. Son olarak anlaşmalı boşanma şartı açılacak davada her iki eşin de duruşmaya katılmalarıdır. Taraflardan birisinin duruşmaya katılmaması davanın neticelenmesini engeller.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birisinin boşanmayı istememesi yada boşanmayı istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlanamaması durumunda açılacak olan davadır. Çekişmeli boşanmalarda dava süresi, anlaşmalı boşanmalar ile kıyaslandığında daha uzundur ve hak kaybı yaşanma olasılığı da daha yüksektir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmayı getiren olaylar üzerinde tarafların kusur oranları, velayet, tazminat, nafaka gibi konuları direk olarak etkileyeceğinden dolayı uzman bir boşanma avukatı tutulması mutlak fayda sağlayacaktır.

Advertisements