Boşanma Mal Kaçırma

Boşanma sürecinde mal kaçırma sıklıkla karşılaşılan ve boşanmanın maddi sonuçlarını direk olarak etkileyen ve tarafların hak kaybı yaşamasına neden olan yaklaşımlardır. Boşanma sürecinde eşlerden birisinin mal kaçırma gibi bir davranış sergilemesi, kötü niyetten kaynaklanmakta olup bu tür davranışlara karşı önlemler alınabileceği gibi, bu davranışların gerçekleşmesinden sonra bazı yaptırımlar da uygulanabilmektedir.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki mal kaçırma, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra mal paylaşımına konu olacak değerlerin, bu paylaşımın yaşanmaması için elden çıkarılması, olması gerekenden daha ucuza satılması, hileli satış gösterme yoluyla başkasına devri gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Boşanma sürecinde mal kaçırma, evlilik içerisinde edinilen malın karşı taraf ile paylaşılmasını engelleme amacıyla yapılan bir davranıştır. Burada birey bağlı olduğu mal rejimi ya da eşiyle yaptığı mal paylaşım sözleşmesi gereği, eşine bu değerlerden pay vermek durumunda kalır. Bu durumda birey malını boşanma sürecinde olduğu eşiyle paylaşımak istemeyebilir. Malını boşanma sürecindeki eşiyle paylaşmak istemeyen kişi de bu nedenle mal kaçırma davranışı sergiler. Boşanma sürecinde mal kaçırma eyleminin engellenmesi için farklı yollar vardır.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecinde mal kaçırma davranışının engellenmesi için ortak ikametedilen yerin satışını önlemeye yönelik ail konut şerhi konulabilmektedir. Bu şekilde birlikte ikamet edilen evin satışının önüne geçilebilir. Boşanma sürecinde mal kaçırma açısından ikamet edilen konut dışındaki diğer malların kaçırılması gibi bir davranış olması durumunda ise, mal kaçırma girişiminde bulunan eşe karşı dava açılabilmektedir. Burada söz konusu malların kaçırıldığının ispatı gerekir. Açılacak davada boşanma sürecinde mal kaçırma girişiminde bulunan eşin kötü niyetli olduğu ve bu malların hileli satış, başkasına devretme, değerinden çok aşağı bir fiyata satma… gibi şekillerde yapıldığı kanıtlanmalıdır.

Boşanm sürecinde mal kaçırma gibi bir davranışın açılacak olan dava ile bertaraf edilmesi mümkündür. Mal paylaşımı konusunda hak kaybı yaşayan bireylerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı ile boşanma sürecini yürütmesi önerilmektedir. Zira mal kaçırmak isteyen eşin yapabileceği hamleler konusunda boşanma avukatı bu durumun önüne geçebilmektedir.

Boşanmadan sonra mal paylaşımına konu olacak olan değerlerin ( arsa, dükkan, ev, bankadaki para, araba, şirket hisseleri…) hileli bir şekilde elden çıkarılarak mal paylaşımı dışında bırakılması sıklıkla karşılaşılan bir tutumdur. Bu davranışın engellenmesi için bireylerin hangi mallar üzerinde hak sahibi olduğu ve bu haklarını nasıl koruyacağı hususunda bilgi sahibi olması gerekir.

Aile Konutu Şerhi Nedir Nasıl Konulur?

Ail konutu kavramı, eşlerin tüm yaşamsal faliyetlerini yerine getirdikleri, düzenli yaşam alanı olarak kullandıkları yer olarak nitelendirilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu eşlerden birisinin diğer eşin rızası olmadıkça kiras sözleşmesini fesih edemeyeceğini, aile konutunu devredemeyeceğini ya da aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağını hükmeder. Kanuna göre eşlerden birisi aile konutu ile ilgili bir karar alabilmek için diğer eşin rızasına başvurması gerekir. Peki aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Boşanma sürecinde mal kaçırma durumunun engellenebilmesi içi yapılacak hamlelerden birisi olan aile konutu şerhi konulması, konutun sahibi niteliğindeki eşin, bu konut üzerindeki tasarruflarını kısıtlamak ve diğer eşi olası bir mağduriyet karşısında korumak anlamına gelir. Aile konutu şerhi nasıl konulur diyen kişilerin bu noktada evlilik cüzdanları ve aile konutu şerhi konulacak olan meskenin aileinin yerleşim yeri olduğunu gösterir bir belgeyle tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Eşlerin yerleşim yeri olduğunu gösterir belge mahalle muhtarından alınabilmektedir. Aile konutu şerhi konulması için bir başka yöntem ise dava sürecinde ya da dava olmaksızın hakimden talep edilmedir.

Advertisements

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Gerekir

Boşanma kavramı kaba tabiri ile aile birliğini yasal olarak sonlandırmaktır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi hallerde aile birliğinin sonlandırılabileceğini ve hangi tutum,davranış ve durumların boşanma nedenleri arasında yer alacağını açıkça ifade etmektedir. Bu noktada boşanmak istiyorum diyen kişiler de haklı boşanma nedenleri ile birlikte, yetkili mahkemeye boşanma dilekçesi vererek boşanma sürecini başlatabilirler. Boşanma sürecinde en fazla merak edilen konu boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu süreç içerisinde velayet, nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı gibi önemli konularda nasıl adım atacaklarıdır. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarına değinmeden önce, boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diyen kişilere bu süreçte gerçekleştirmeleri gereken prosedürler hakkında bilgi verelim.

Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım

Boşanma kararı alan birey, öncelikle mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde nasıl hak kaybı ile karşılaşmayacağı hususunda bilgiler almalıdır. Boşanma sürecinin doğru yürütülmeme durumunda çouğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi hususlarda hak kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Boşanmak istiyorum diyen kişilerin dava açmaları gereken görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Ülkemizde her yerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Bu durumda ise boşanma davası açılacak olan görevli mahkeme, Aile Mahkemesi görevi üstlenen Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Boşanmak istiyorum diyen kişiler davayı eşleri ile birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan görevli mahkemeye açmak durumundadırlar. Dava, boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapılması sonucu açılmış olur. Burada boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diyen kişilerin davayı açmasından daha önemlisi davayı nasıl yürüteceğidir. Boşanma süreci hakkında ayrıntılı bilgi için “boşanma süreci nasıl işler” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Tek Celsede Boşanmak istiyorum

Boşanmak istiyorum diyen bireyler, boşanma istemlerinin en kısa sürede sonuçlanması açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı olarak yürütülmesi ile mümkündür. Anlaşmalı boşanma kavramı eşlerin boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşma sağlamalarının yanı sıra Medeni Kanun’da belirtilmiş anlaşmalı boşanma şartlarının da yerine getirilmesi neticesinde gerçekleştirilen boşanma şeklidir. Tek celsede boşanmak istiyorum diyen kişiler, eşleri ile boşanma sürecini uzlaşma içerisinde yürüterek ve gerekli hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirerek anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma ile ilgili ayrıntı bilgi almak için “anlaşmalı boşanma” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kocamdan Boşanmak istiyorum

Boşanmak isteyen bireyler, açılacak olan boşanma davası ile bu isteklerini yerine getirebilmektedirler. Kocamdan boşanmak istiyorum diyen kişinin haklı bir boşanma nedeni ile davayı açması gerekmektedir. Boşanma nedenleri Medeni Kanunda yer almaktadır. Haklı bir boşanma nedenine sahip olunmadan açılacak boşanma davası reddedilecektir. Bu da kocamdan boşanmak istiyorum diyen kişinin açtığı boşanma davasının reddedilmesinden sonra 3 yıl içerisinde yeniden aynı nedenle boşanma davası açabilmesini engellemektedir.

Hemen Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

Hemen boşanma için yapılması gereken eşlerin boşanma ile ilgili tüm hususlarda uzlaşma sağlamalarıdır. Eşlerin tüm boşanma konularında anlaşmaları sonucunda anlaşmalı boşanma davası açarak hemen boşanmak mümkündür. Eşlerin herhangi bir konu üzerinde anlaşma sağlayamamaları durumunda ise açılacak dava çekişmeli olarak yürütüleceğinden dolayı hemen boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu istekleri yerini bulmayacaktır.

Karımdan Boşanmak İstiyorum Ne Yapmam Gerekir?

Eşinden boşanma istemiyle dava açılması ve bu davanın hukuki prosedürlerinin doğru bir biçimde yürütülmesi karımdan boşanmak istiyorum ne yapmam gerekir diyen kişilerin atmaları gereken adımları ifade eder. Yukarıda da değindiğimiz üzere boşanmak istemek tek başına yeterli bir durum değildir. Burada karımdan boşanmak istiyorum diyen kişilerin haklı bir boşanma nedeni ile dava açmaları gerekir. Medeni Kanuna göre haklı boşanma nedenlerine sahip olunmadan açılacak olan boşanma davası reddedilecektir.

Boşanmak istiyorum ama Çocuğum Var

Boşanma sürecinde sıklıkla merak edilen konulardan birisi de boşanma sonrası çocuğun durumudur. Boşanma davası açacak olan bireylerin eşleri ile fikir ayrılığı yaşayabildiği konulardan biri olan velayet konusunda bilinmesi gerekir ki hakim, çocuğun velayetine karar verirken çocuğun menfaatleri doğrultusunda velayetin annede mi yoksa babada mı olacağına karar verir. Burada bireylerin sıkı bir savunma yaparak hakim kanaati kazanmaları gerekir. Toplum içerisinde en fazla yanlışa düşülen hususlardan birisi de çocuğun anneye ya da babaya verileceği konusunda kesinlik belirtilmesidir. Boşanma davasında yapılacak savunma çocuğun velayeti hususunda belirleyici olur. O yüzden boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmesi önerilir.

Boşanma Düğün Takıları

Boşanma süreci içerisinde tartışma konusu olan durumlardan birisi de düğünde takılan takılar kime ait sorunsalıdır. Her ne kadar evlenirken eşler arasında düğün takıları ile ilgili olarak bir sorun oluşmasa da bir çok boşanmada düğün takıları ve bu takıların kime ait olduğu uzlaşmazlık konusu olmaktadır. Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda sorun yaşayan bireyler açısından bu noktada düğün takılarının kime ait olduğu, düğünde takılan takıların nasıl tahsil edileceği ve düğünde takılan takıların sonradan harcanması durumunda ne yapılması gerektiği gibi anlaşmazlıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu makalemizde boşanma sürecinde düğün takıları ve bu takıların yarattığı sorunlar hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde hemen her yörede ve hemen her düğünde takı merasimi yapılır. Takı töreni yapılması belki de tüm düğünlerin ortak noktalarından birisidir. Evlenirken takı töreninde takılmış olan düğün takıları eşler arasında bir sorun yaramasa bile çoğu zaman düğün takıları boşanma sürecinde tarafların husumet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Belirmemiz gerekir ki boşanma sonrası eşler yalnızca ortak hayatlarını ayırmazlar bu ortak hayatın yanı sıra ortak hayat içerisinde kurulan ekonomik ortaklığı da hukuki zeminde bitirmeleri gerekir. O yüzden boşanma sürecinde düğün takıları hakkında işin hukuki boyutunun da bilinmesi gerekir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kimindir?

Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda eşlerin anlaşmazlık yaşamaları sıklıkla rastlanan bir husustur. Burada bilinmesi gereken en önemli husus düğünde ister erkek tarafının taktığı takılar olsun isterse de kız tarafının taktığı takılar olsun, geline takılan takıların hepsi geline aittir. Hukuki olarak boşanma sürecinde düğün takıları, geline takılmış olması durumunda bu takıları kimin taktığına bakılmaksızın geline aittir. Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda yaşanılan en büyük anlaşmazlıklardan birisi, takıyı takan taraf (kız tarafı ya da erkek tarafı) zemininde yaşanmaktadır. Erkek, düğünde takılan takıların kendi aile ve çevresi tarafından geline takıldığını belirtebilir. Fakat hukuki anlamda bu takıların sahibi gelindir.

Erkek tarafının geline takmış olduğu takılar bağış olarak kabul edilir. Geline takılan bilezik, kolye, altın, yüz görümlülüğü, beşi bir yerde,para… gibi değerler kadına yapılmış bir bağıştır. O nedenle erkeğin düğünde geline takılan takıları almış olması durumunda haksız davranış sergilediği söylenebilir. Boşanma sürecinde düğün takıları talep edilirken de erkeğin kadına takılan takıları almış olması durumunda bunları tekrar iade etmesi hukuken gereklidir.

Düğünde Erkeğe Takılan Takılar Erkeğe Mi Aittir?

Boşanma sürecinde düğün takıları hakkında bilinen yanlışlardan birisi de erkeğe takılan takıların erkeğin malı olduğu yönündeki genel algıdır. Belirtmek gerekir ki düğünde erkeğe takılan düğün takıları, düğünün yapıldığı yerdeki örf ve adetler incelenerek bu takıların kime ait olduğu kararı verilir. Ülkemizdeki kimi yörelerde erkeğe takılmış olsa bile düğün takıları kadının malı sayılır. Kimi yerler de ise erkeğe takılan düğün takıları erkeğin kabul edilir. Boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili yaşanılan anlaşmazlıkların çözümünde düğünün yapıldığı yerin örf ve adetleri göz önüne alınır ve düğün takılarından erkeğe takılanların kime ait olduğu saptanır.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Nasıl Tahsil Edilir?

Açılacak olan davalarda, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak yaşanılan anlaşmazlığa dair istek ve talepler açıkça boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmelidir. Burada düğün takılarına her zaman kesin bir şekilde değer biçilemeye bilir. O yüzden bireyler boşanma dilekçesinde aşağı yukarı bir rakam belirtip daha sonra boşanma davası açıldıktan sonra düğünde takılan takıların tam değerini talep edebilirler. Fakat yine belirmekte fayda var, eğer boşanma sürecinde düğün takıları talep edilecekse bunun boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmesi gerekir. Aksi durumda uygulamada hakim, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak ayrı bir dava açılmasını isteyebilir.

Harcanmış Düğün Takıları Boşanmada Nasıl Tahsil Edilir?

Boşanma sürecinde düğün takıları karşı taraftan talep edildiğinde her zaman, fiziki olarak bu takıların mevcut olmayacağı bir gerçektir. Çoğu zaman evliliğin üzerinden yıllar geçmiş olması nedeniyle düğünde takılan takılar, evlilik içerisinde harcanabilmektedir. Burada erkeğin, kadından düğün takılarını alarak bu takıları herhangi bir şeye harcaması (iş kurmak, ev alınması, borç ödemesi…) durumunda, düğün takılarının değeri hesaplanarak maddi yani para olarak ödenmesine karar verilir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kapsamı Nedir?

Boşanma sürecinde düğün takıları talep edileceği zaman, düğünde takılmış olan her parça düğün takısı kapsamında değerlendirilse bile kimi zaman kişisel eşyalar, talep konusu dışında bırakılabilir. Örneğin, gelinin babası tarafından düğünde erkeğe takılmış bir saat, her ne kadar düğün takısı olsa bile, damadın kişisel malı sayıldığından boşanma sürecinde düğün takıları talep konusu olmaz.

Boşanma Dilekçesi Hazırlama

Boşanma dilekçesi, evliliğin yasal olarak sonlandırılmak istenmesi durumunda açılacak dava için gerekli belgelerin başında yer alır. Boşanma davası açacak kişi boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak boşanma davasını açabilir. Bu makalemizde boşanma dilekçesi hakkında bilgiler verirken, boşanma dilekçesi içerisinde olması gereken unsurları ve boşanma dilekçesi örneği ve boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi mühim olan hususları belirtmeye çalışacağız.

Boşanma dilekçesiyle ilgili ilk söylememiz gereken şey, bu belge açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacağı ve boşanma davasının niteliğini, seyrini, süresini, sonucunu… gibi bir çok konuyu direk olarak etkileyeceği olmaktadır. Boşanmak istiyorum diyen bireyler, hukuki süreci boşanma dilekçesi ile başlatırlar ve süreç içerisindeki zorlu hukuki prosedürler dilekçe ile başlar.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dilekçesi mutlaka hukuki bilgi ve deneyime sahip bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. Burada hazırlanacak olan boşanma dilekçesinin hukuki anlamda kusursuz olması daha sağlıklı bir boşanma süreci geçirilmesi adına önemlidir. Boşanma istemiyle dava açacak kişiler önerimiz boşanma dilekçesini uzman bir boşanma avukatı ile hazırlamaları olacaktır.

Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma dilekçesi öne sürülecek boşanma nedenleri, boşanma davası türü, boşanma sonrası istek ve talepler… gibi bir çok duruma göre farklılık gösterir. Nasıl ki her evlilik birbirinden farklı ise, bu evliliklerde boşanmayı getiren olaylar ve tarafların bu olaylar karşısındaki tutumları da farklılık gösterir. O yüzden boşanma dilekçesi mutlaka evliliğe özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Boşanma dilekçesi yazarken yapılan en büyük yanlışlardan birisi de bu noktada gerçekleşir. Bireyler, boşanma davası açacakları dilekçelerini hukuki alt yapısı olmayan kalıp halinde hazırlanmış belgelerle açabilmektedirler. Son derece yanlış bir davranış olan bu duruma göre bireyler, velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi bir çok hukuki hakkını riske atmış olmaktadır. Özellikle boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamak isteyen bireylere tavsiyemiz internet üzerinden kimin hazırladığı belli olmayan boşanma dilekçeleri ile davalarını açmamalarıdır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, günümüzde internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bir belgedir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanma dilekçesi evliliğe özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Aksi durumda açılacak boşanma davasında bireyler bir çok hakkını riske edebilirler. Boşanma dilekçesi örneği üzerinde boşanma davasının açılması yerine bireylerin özellikle boşanma avukatları tarafından destek almaları ve mümkünse boşanma sürecini de bir avukat ile yürütmeleri önerilir.Boşanma dilekçesi örneği üzerinden bireyler kendi boşanma davalarını açmak yerine, kendi evliliklerine özel olarak hazırlanmış, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren olaylara değinilmiş ve boşanmadan beklenti ve taleplerin evliliğe özel olarak belirtilmiş bir boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onlara sağlıklı bir boşanma davası süreci geçirmelerine olanak sağlar.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası açacak bireyler, bu süreçte boşanma dilekçesi hazırlarken dilekçelerini aldatma hususu üzerine yoğunlaştırarak, aldatmaya ilişkin elinde ne gibi kanıtların olduğu boşanma sonrası eşinden nafaka tazminat gibi taleplerinin olup olmadığı, boşanmayı getiren aldatma eyleminin nasıl gerçekleştiği, ne zaman gerçekleştiği ve bu olayı ne zaman öğrendiği gibi bilgileri belirtmelidirler. Bilinmesi gerekir ki aldatma nedeniyle boşanma davası dilekçesi hazırlayacak kişilerin, bu boşanma sebebi ile dava açabilmeleri için aldatmayı öğrenmelerinden itibaren altı ay içerisinde boşanma istemiyle başvuru yapmaları gerekir. Aldatmanın üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda ise bu nedenle boşanma davası açılamaz. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler bu belgenin hukuki altyapısını kusursuz bir şekilde kurgulamaları gerekir.

Terk nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi diğer boşanma sebeplerinden farklı bir prosedürü gerektirmektedir. Burada eşin evi terk etmesi, eşin evden kovması, eşin ailesine yerleşmesi ya da eşin eve girmesinin engellenmesi amacıyla kilidin değiştirilmesi… gibi hususların hepsi terk nedeniyle boşanma kapsamındadır ve bireyler bu noktada öncelikle terk eyleminin gerçekleşmesinden sonra 4. ayda eşine ortak hayatı tekrar kurması yönünde ihtar göndermelidir. Bu ihtara eşin 2 ay içerisinde olumlu cevap vermemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken, boşanma dilekçesi sunacak olan kişi terkin nasıl gerçekleştiği, terke ilişkin ihtar yapıp yapmadığı eşinin evi terk etmesinin sonuçlarını ve boşanmadan beklentilerini tek tek belirterek zengin bir boşanma dilekçesi hazırlamaladır. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bilinmesi gerekir ki boşanmayı getiren olaylar üzerinde haklılık, nafaka velayet, tazminat gibi bir çok hususu belirler.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddetli geçimsizlik boşanma nedeni, oldukça geniş bir kapsama dahildir. Burada şiddetli geçimsizlik kavramı, hukuki adıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması olmaktadır. Medeni Kanunun 166. maddesi ortak hayatın kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsılmışsa boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O yüzden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler de boşanma dilekçelerini bu madde üzerinden hazırlamalıdır. Şiddetli geçimsizliğin oldukça geniş bir kavram olduğunu söyledik. Eşin çocuklarla ilgilenmemesi, eşin madde ya da alkol bağımlısı olması,güven sarsıcı davranışlar,yalan, cinsel sorunlar, eşin ailesiyle anlaşamama,ilgisizlik, ev işlerini yapmama, çalışmama… gibi bir çok durum şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarına konu olabilir. Burada üzerinde durulan esas unsur evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken de ortak yaşam kurulmasının imkansız olduğu vurgusu yapılmak suretiyle zengin bir boşanma dilekçesi yazılmalıdır.

Kaynak: http://bosanmasureci.com/bosanma-dilekcesi-bosanma-dilekcesi-yazma-bosanma-dilekcesi-ornegi/

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası açacak bireyler açısından boşanma sürecinde merak edilen konulardan birisi de boşanma davası ücreti olmaktadır. Boşanma davalarında ücreti belirleyen farklı hususlar bulunur bu yüzden kesin bir ücret belirtilmesi ancak açılmak istenilen boşanma davasının mahiyeti anlaşıldıktan sonra söylenebilir. Bu yüzde boşanma davası ücreti konusunda belirleyici olan hususları bu makalemizde açıklamaya çalışacağız.

Boşanma davası ücreti hakkında belirleyici olan en önemli özellik açılacak olan boşanma davasının çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağıdır. Burada çekişmeli boşanma davası gerek süre gerekse de davanın gerektirdiği hukuki prosedürlerin fazla olması nedeniyle dava fazla bir masraf çıkaracaktır. Boşanma davası ücreti açısından belirleyici olan ikinci özellik ise davanın bireysel mi yoksa boşanma avukatı ile mi açılacağı noktasıdır. Bireysel olarak açılacak olan boşanma davalarında ücret, dava için gerekli belgelerin hazırlanması ve dava harçları, yargılama giderleri gibi kalemleri içerecektir. Boşanma avukatı ile boşanma davası açılmak istenmesi durumunda ise yukarıda belirttiğimiz kalemlere, bir de boşanma davası avukatlık ücreti eklenir. Öncelikle boşanma davası ücreti açısından açılacak davanın türüne göre ne kadar maliyet gerektirdiği üzerinde duralım

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası açacak kişiler bu süretçe “anlaşmalı boşanma dilekçesi” ve “anlaşmalı boşanma protokolü” belgeleri ile birlikte davayı açmaları gerekir. Bu iki belge açılacak olan boşanma davasını şekillendiren ve tarafların hukuki haklarının yer alacağı oldukça önemli bir belgedir. O yüzden mutlaka hukuki bilgiye sahip bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. O yüzden bir boşanma avukatı ile dava süreci yürütülmek istenmese dahi bu belgeleri avukatın hazırlaması önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti açısından bireyler kimi zaman daha ekonomik olacağını düşündüğü için Arzuhalci ya da adliye etrafında bulunan dilekçeciler ile bu işlemi yapmak isteyebilirler fakat, bilinmesi gerekir ki bu belgeler, alacağınız tazminat, nafaka, çocuğun velayeti, mal paylaşımı…. gibi bir çok durumu direk olarak etkileyebileceğinden dolayı ekonomik davranma düşüncesi çoğu zaman pahalıya patlayabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutulmak istenmesi durumunda ise, dava için gerekli yargılama giderleri yanı sıra avukatlık ücreti de ödenmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti içerisinde avukatlık ücreti, tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve bilgisine göre farklılık gösterir. Diğer yandan her ilde bulunan baro, boşanma davası ücreti konusunda tavsiye niteliğinde taban ücret belirtmektedir. Örneğin İstanbul Barosunun 2015 yılı Anlaşmalı Boşanma Ücreti tavsiyesi 4800 TL’dir. Fakat bu ücret tamamen tavsiye niteliğinde olup piyasada boşanma avukatları, daha yüksek ya da daha düşük ücretler talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davası ücreti, anlaşmalı boşanma davalarına nazaran hafa fazla bir maliyet anlamına gelecektir. Çekişmeli boşanmalarda davanın açılması ve yürütülmesi esnasında bir çok gider ortaya çıkabilir. Örneğin boşanma nedeninin ispatı için bilirkişi atanması durumunda bilirkişi ücreti ödenmesi gibi…

Çekişmeli boşanma davası ücreti ne kadar diye merak eden bireyler açısından avukatla yürütülmek istenmesi durumunda her ilde bulunan baroların yine çekişmeli boşanma davası tavsiye ücret tarifesi bulunur. İstanbul barosu çekişmeli boşanma davaları için belirlediği 2015 tarifesi 6800 TL ayrıca maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davaları için ise 6800’den az olmamak kaydıyla davanın değerinin %15’i olmaktadır. Çekimeli boşanma davaları boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin daha fazla kusurlu olduğunun belirlenmesi noktasında oldukça önemlidir. Zira boşanmada kusur, tazminat, nafaka, velayet, gibi hukuki sonuçları direk etkilemektedir. O yüzden mutlaka çekişmeli boşanma davası için avukat tutulması önerilir.

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davası masrafları içerisinde tarafların ödemekle yükümlü oldukları, yargılama giderlerinin yanı sıra davanın açılması aşamasında hazırlamaları gereken belgeler ve boşanma davası içerisinde harç ve diğer masraflar da yer alır. Boşanma davalarının maliyeti hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için mutlaka uzman bir boşanma avukatına danışın.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma sürecinin hukuki boyutunun yürütülebilmesi için Medeni Kanun, boşanma davası açılması gerektiğine hükmeder. Buna göre boşanma davası açabilmek için boşanma dilekçesi ile birlikte görevli mahkemeye başvuru yapılması gerekir.

Boşanma dilekçesi içerisinde boşanmanın tarafları, boşanmayı getiren olayların izahı, boşanma davasından beklenti ve boşanma sonrası talepler gibi önemli bilgiler bulunur. Bu açıdan açılacak boşanma davasının nasıl yürütüleceği, boşanma davası süre,si boşanmadan kaynaklanacak yasal hakların korunması gibi hususlar dikkate alındığında boşanma dilekçesi bu sürecin iskeletini oluşturmaktadır.

Boşanma sürecinde açılacak davanın niteliğine göre hazırlanması gereken boşanma dilekçesi de farklılık gösterektir. Bu noktada açılacak boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma” ya da “çekişmeli boşanma” olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar, boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları üzerinde uzlaşma sağlarlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken taraflar, eşler boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaştıklarını beyan ederler. Bu noktada yazılacak anlaşmalı boşanma dilekçesinde bireylerin tüm konularda anlaştıklarını ve bu durumun boşanma protokolü içerisinde yer aldığını belirtmeleri ve boşanma protokolüne atıfta bulunmaları daha güçlü bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ile davanın açılması anlamına gelecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Yazılır?

Çekişmeli boşanma dilekçesi, açılacak çekişmeli boşanma davasında gerekli en önemli belgelerden birisini oluşturur. Boşanma davasında öne sürülecek olan hukuki gerekçe, boşanmayı getiren olayların nasıl gerçekleştiği, bu olayların ispatına ilişkin tanık ya da farlı argümanların varlığı, boşanma sonrası, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ya da velayet gibi hususlarda talepler gibi bir çok önemli konuya çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde yer verilmelidir. Çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı boşanma davasından daha karmaşık olması yaşanabilecek hak kayıplarının olasılığını da arttırmaktadır. Bu noktada kusursuz bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile açılacak boşanma davası bireylere bu süreçte mutlak fayda sağlayacaktır.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma davası için hazırlanan dilekçe, görevli mahkeme kalemine ya da tevzi bürolarına verilebilmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davasının açılacağı mahkeme, Aile Mahkemesi görevi yapan Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Bu nedenle boşanma dilekçesi nereye verilir diyen kişiler boşanma dilekçelerini yetkili Aile Mahkemesi kalemine yada tevzi bürosuna verebilmektedirler.

Boşanma Dilekçesi Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Açılacak bir boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için hukuki altyapısının doğru bir şekilde işlenmiş olması gerekir. Boşanma dilekçesi yazarken de bireyler hukuki çerçeveyi oluşturma konusuna öncelik vermelidirler. Bu noktada boşanma dilekçesi hazırlamak için uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Aile hukuku ve boşanma konuları hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin hazırlayacağı boşanma dilekçesi dava sürecinde yarardan çok zarar getirecektir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası açacak kişilerin yaptığı hatalardan birisi de bireylerin boşanma dilekçesi örneği baz alınarak yazacakları boşanma dilekçesi sonucu dava açmalarıdır. Boşanma dilekçesi örneği internette çok kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Fakat bu tür bir belgenin kim tarafından hazırlandığı ve hukuki geçerliliği tartışma konusu olup, bireylerin bu noktada güvenmedikleri boşanma dilekçesi örneği ile boşanma davası açmamaları önerilmektedir. Zira boşanma dilekçesi örneği hukuki altyapı doğru kurulmamış ise açılacak boşanma davasında yarardan çok zarar getirir. Boşanma sonrası yaşanacak hak kayıpları çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlar düşünüldüğünde boşanma dilekçesinin hukuki olarak kusursuz yazılmış olmasına öncelik verilmelidir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için öncelikle aldatma olayını öğrenmenin üzerinden 6 ay geçmemiş olması gerekir. Kanun aldatmayı öğrenmenin ardından 6 ay içerisinde boşanma davası açılmaması durumunda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkının düşeceğine hükmeder. Bunun yanı sıra aldatma olayı üzerinden her halde 5 yıl geçmiş ise bu gerekçe ile boşanma davası açılamaz. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diyen kişiler, yazacakları boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren aldatma olayına ilişkin açıklayıcı bilgiler vermelidirler.

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesinde ayrıca aldatma olayının ispatına ilişkin tanıkların varlığından ya da bu hususta farklı delillerin mevcut olduğundan bahsedilerek boşanma dilekçesi zenginleştirilebilir. Burada hangi delillerin aldatma nedeniyle boşanma dilekçesinde yer alabileceği, hukuki açıdan hangi belgelerin aldatmada delil sayıldığı önemli bir konudur. O yüzden aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlama aşamasında bireyler uzman bir boşanma avukatı ile bu süreci yürütürek sağlıklı bir boşanma dilekçesi hazırlayabilirler.

Darp Dayak Şiddet Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi hazırlarken öne sürülecek hukuki sebeplerden birisi de aile içi şiddet unsurudur. Bu noktada dayak, darp ya da fiziksel şiddet sonucu boşanma davası açacak kişilerin bu duruma ilişkin hazırlayacakları boşanma dilekçesi içerisinde dayak, darp şiddet nedeniyle evliliğin çekilemez hale geldiği vurgusu sapılması ve maruz kalınan şiddetin doktor raporları hastane kayıtları, suç duyurusu belgeleri, tanık beyanları gibi unsurlarla kanıtlanabileceği belirtilebilir.

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İlgisizlik nedeniyle boşanacak bireylerin bu noktada öne sürecekleri hukuki gerekçe “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” olacaktır. Medeni Kanun evlilik birliğinin taraflardan ortak hayatın devamı beklenmeyecek şekilde sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmiştir. O yüzden ilgisizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken de bu husus üzerinde durulması gerekir.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma kavramı, ortak yaşam kurulmasını engellemek amacıyla “birlikte ikamet edilen konutun ayrılması” olarak nitelendirilebilir. Burada öncelikle bilinmesi gereken terk nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından terk unsurunun ortak hayatı devam ettirmeme amacının olmasıdır. Yani örneğin; askere giden eşe karşı terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bireyler öncelikle, terk nedeniyle boşanma prosedürlerini yerine getirmeledir. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için terk olayının gerçekleşmesinden sonra 4. aydan itibaren terk eden eşe, dönmesi yönünde ihtar yapılır. Bu ihtara eşin 2 ay içerisinde cevap vermesi gerekir. 2 ay sonunda eve dönmeyen eşe terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Burada da boşanma dilekçesi hazırlanırken terk nedeniyle boşanma davası dilekçesi hazırlanması gerekir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak ifade edilen durumun hukuki karşılığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken, hukuki altyapının doğru kurulması önemlidir. Zira olası bir boşanma davasının reddi durumunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekir. O yüzden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi mutlaka hukuki çerçevede olmalıdır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin hazırlayacakları boşanma dilekçesi içerisinde akıl hastalığı durumunun evlilik gerçekleştikten sonra oluştuğuna ve bu durumun hastane raporları ile kanıtlanabileceğine değinmeleri gerekir. Yine boşanma davası dilekçesi içerisinde öne sürülen boşanma sebebinin ispatına ilişkin belgelerin varlığından bahsedilerek sağlıklı bir boşanma dilekçesi hazırlanabilir.

Yalan Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Yalan nedeniyle boşanacak kişiler, evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma gerekçesini öne sürerek boşanma davası açabilirler. Evlilik içerisinde sürekli olarak yalan söyleyen eşe karşı dava açılacağı zaman, yalan unsurunun ortak yaşam kurulmasını engellediği üzerinde durularak boşanma gerçekleştirilebilir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma eşlerin evlilik birliğini sürdürmek istememeleri ve boşanmaya ilişkin tüm konularda uzlaşma içerisinde olmaları neticesinde aralarında yapacakları bir boşanma protokolü ile boşanmaları anlamına gelmektedir. Eşlerin boşanmaya ilişkin konularda uzlaşma içerisinde olmadı durumunda açılacak olan boşanma davası usul ve şekil yönünden “anlaşmalı boşanma davası” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından öncelikle Medeni Kanun eşlerin anlaşmalı boşanabilmelerini belirli şartlara bağlamaktadır. Anlaşmalı boşanmanın şartlarının yerine getirilmemesi durumunda eşler anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştiremezler.

Anlaşmalı boşanma şartları?

1-      Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde ilki eşlerin en az bir yıllık süre zarfında evli kalmış olmalarıdır. Bir yıldan daha az süren evliliklerde eşler anlaşmalı boşanma davası açamamaktadırlar. Evliliğin bir yılını doldurmuş olması durumunda anlaşmalı boşanma şartları için ilk şart yerine getirilmiş olmaktadır.

2-      Anlaşmalı boşanmanın şartları içerisinde en önemli şart eşlerin boşanma konularının tümünde uzlaşma içerisinde olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamalarıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması uzmanlık gerektiren bir husustur ve eşlerin bu boşanma protokolü hazırlanması aşamasını uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri onların tek celsede boşanma gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

3-      Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde son şart ise eşlerin boşanma davası duruşma gününde mahkeme salonunda hazır olmalarıdır. Bunun nedeni hakimin “anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi)” içerisinde eşlerin vermiş oldukları beyanların doğruluğunu tekrar teyit etmek istemesidir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin duruşma gününde mahkeme salonunda olmaması anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönmesine neden olacaktır. Bu nedenle boşanma davası duruşma gününde eşlerin orada olması mutlaka gereklidir.

Anlaşmalı olarak boşanma davası açacak olan eşlerin bu süreçte alacakları hukuki destek onların 10 gün ile 2 ay arasında değişen bir sürede boşanma gerçekleştirmelerine olanak sağlar. O nedenle eşlere boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir. Diğer yandan boşanma davası neticesinde yaşanabilecek olan hak kayıplarının önüne geçilmesi adına boşanma avukatı eşlere mutlak fayda sağlamaktadır. Boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile  gerek en kısa sürede boşanma  gerekse de hak kaybı yaşanmaması adına eşlerin kendilerini savunacak en iyi boşanma avukatı tarafından hukuki destek almaları onların lehine olan bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları 2015

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir

Anlaşmalı Olarak boşanma gerçekleştirecek olan eşler açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu belirli şartların yerine getirilmiş olmasını şart koşmaktadır. Anlaşmalı boşanma şartları olarak tabir edilen şartlara göre eşler en az 1 yıllık süre zarfında evli kalmış olmalı, boşanma ile ilgili tüm konularda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları ve duruşma gününde mahkeme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın şartları içerisinde en önemlisi eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları aşamasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü (Sözleşmesi) Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması titizlikle üzerinde durulması gereken bir unsurdur ve anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) içerisinde yapılacak ufak tefek hatalar bile boşanma davasının reddi gibi bir durumu ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin eşlerin çocukların velayeti üzerinde uzlaşma sağlamış olması fakat velayeti almayan ebeveynin çocuğu hangi şartlar altında ve hangi sıklıkla görebileceğinin belirlenmemiş olması neticesinde tam bir uzlaşmanın sağlanamadığından bahsedebiliriz. Bu gibi durumlarda kimi zaman anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya da dönebilmektedir. O nedenle boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanırken eşlerin uzman bir boşanma avukatı tarafından alacakları hukuki yardım onlara en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde boşanabilmenin kapısını aralayacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanma aşamasında kimi zaman eşler adliye etraflarında bulunan arzuhalciler aracılığı ile bu tür anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlatabilmektedirler. Fakat unutulmaması gereken bu tip hazır şablonla hazırlanmış boşanma protokolü (sözleşmesi)çok da sağlıklı olmayabilmektedir. Zira her evliliğin içerisinde kendi dinamiklerini barındırdığı düşünülürse her boşanma da içerisinde kendi dinamiklerini barındıracaktır. O nedenle bu süreçte uzman bir hukukçu tarafından destek alınması sorunsuz bir boşanma süreci geçirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle boşanma protokolü (sözleşmesi) uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması önerilmektedir.

Boşanma protokolü (sözleşmesi) uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması ile birlikte eşlere gerek en kısa sürede boşanma olsun gerekse de boşanmadan doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi olsun mutlak fayda sağlamaktadır. Boşanma avukatı tarafından alınacak olan destek sayesinde bireyler boşanmayı tek celsede boşanma olarak neticelendirebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Süresi

Boşanma süreci içerisinde eşler gerek psikolojik gerekse de sosyal açıdan zorluklar yaşayabilmektedir. Bu nedenle boşanma sürecinin en hızlı şekilde atlatılması önem arzeder. En hızlı şekilde boşanma gerçekleşmesi adına bu aşamada yapılması gereken, eşlerin boşanma süreci içerisinde boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma sağlamasıdır. Eşlerin tüm konularda uzlaşma sağlaması durumunda açılacak olan boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma” olarak adlandırılır. Boşanma süresi, en kısa sürede evliliğin sonlandırılması adına açılacak olan boşanma davası ile ilgili olarak merak edilen konuların başında gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Nasıl Kısaltılır?

Boşanma süresi açısından belirleyici olan boşanma süreci içerisinde atılacak adımların doğruluğu olmaktadır. Bu noktada eşlerin en hızlı şekilde boşanmaları ve boşanmadan kaynaklanacak haklarının korunması adına boşanma avukatı tutmaları önerilir. Boşanma avukatı ile açılacak olan anlaşmalı boşanma davası, süre olarak 2 3 ay içerisinde evliliğin sonlandırılmasına olanak sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Ne Kadar Olur?

Boşanma davalarında, boşanma dilekçesi hazırlanması, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, boşanma nedeninin doğru belirlenmesi ve duruşmada etkin bir şekilde savunulması gibi uzmanlık gerektiren konular açısından bireylerin sıkıntı yaşamaması adına boşanma avukatı tutmaları önemlidir. Zira 2 3 ay içerisinde sonuçlanabilecek bir boşanma davası, boşanma süreci içerisinde yapılacak olan hatalar neticesinde çekişmeli boşanma davasına dönebileceği gibi boşanma davasının reddi gibi bir sonuç da ortaya çıkarabilmektedir. O nedenle boşanma süresi göz önünde bulundurularak uzman bir boşanma avukatı ile bu süreç yürütülmelidir.

Boşanma avukatı tutulmaması durumunda boşanma süresi daha uzun olabilmektedir. Örneğin boşanma protokolünde her hangi bir durumun atlanmış olması davayı bir sonraki celseye atabilmektedir. Ya da öne sürülecek olan boşanma gerekçesinin ispatının yapılamaması durumunda anlaşmalı boşanma davası reddedilebilmektedir.

Anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmesi Medeni Kanun tarafından belirli koşullara bağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma şartları olarak tabir edilen bu koşulların yerine getirilmemesi tarafların anlaşmalı boşanma gerçekleştirmesini engellemektedir. Anlaşmalı boşanma şartlarından birisi de eşlerin ikisininde duruşmalara katılmalarıdır. Eşlerin duruşmalara katılmaması anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.

 Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır

Anlaşmalı boşanma davalarında hangi tarafın gelmediği anlaşmalı boşanma davasında farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin davacı tarafın anlaşmalı boşanma davasına katılmaması durumunda dava bir sonraki celsede atılırken, davalının anlaşmalı boşanma davası duruşmasına gitmemesi anlaşmalı boşanmanın reddine sebep olacaktır.
Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mahkemeye gitmek zorundadırlar. Mahkemeye gitmeme anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmesine de neden olabilmektedir. Bilindiği gibi anlaşmalı boşanma en kısa sürede evliliğin sonlandırılabilmesi adına açılan boşanma davası türüdür. Bu noktada tarafların mahkemeye gitmemeleri sonucu çekişmeli boşanma davasına dönülmesi, taraflar açısından boşanma süresinin uzamasına neden olacaktır. Diğer yandan boşanma davasının reddi kararlarında bireyler 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davasını aynı nedenle açamamaktadırlar. O nedenle anlaşmalı boşanmalarda bireylerin mahkemeye gitmeleri gerekir.

Medeni Kanun tarafından anlaşmalı boşanmalarda mahkemeye iştirak edilmesi şartı bulunmaktadır ve tarafların boşanmaya gitmemeleri gibi bir durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma davalarında hukuki altyapının doğru kurulması kadar sürecin doğru yürütülmesi de önemlidir. Bu bakımdan anlaşmalı olarak boşanacak olan çiftlerin ikisinin de duruşmalara katılmaları gerekir.

Bu süreci taraflar uzman bir boşanma avukatı ile yürüterek tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler. Bu sayede yalnızca bir kez anlaşmalı boşanmada mahkemeye katılarak boşanmanın en kısa sürede gerçekleşmesi sağlanabilir. Boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile bireyler kolay bir boşanma süreci geçirilmesi adına uzman bir  boşanma avukatı tarafından hukuki destek alabilirler.

Anlaşmalı boşanma davaları sürecin doğru şekilde yürütülmesi ile 1 2 ay içerisinde sonlandırılabilirken, Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır diyen kişilerin bireysel olarak yürütecekleri anlaşmalı boşanma davasında yapılacak hatalar göz önüne alınırsa boşanma 7 8 ay da gerçekleşebileceği gibi davanın reddi gibi bir durum da ortaya çıkabilecektir.

Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır 2015

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma içerisinde olması sonucu açılan boşanma davası türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte merak edilen konulardan birisi de anlaşmalı boşanmalarda tazminat nasıl alınır sorusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminata ilişkin talepler için bireylerin uzman bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları önerilir. Aksi durumda boşanma protokolü içerisinde verilen beyanlar esastır ve bireyler tekrar tazminat talebiyle dava açamamaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede evliliğini noktalamayı planlayan bireylerin bu süreçte hak kaybına uğramamaları önemli bir konudur.  O nedenle yasal hakların bilinmesi ve bu hakların korunması adına boşanma avukatı tutulması önerilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminat talebinde bulunacak bireyler açısından tazminat, maddi ve manevi tazminat olarak farklılık gösterecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talep edecek olan kişiler, evliliğin sonlandırılması nedeniyle maddi bir kayıp yaşayacak olan kişilerin bu kaybının telafisi adına anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talep edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin bu süreçte anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tazminata ilişkin taleplerini ayrıntılı olarak açıklaması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Maddi tazminat talep edecek kişilerin,boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak eşinden daha az kusurlu ve yada kusursuz olmalıdır. Bu durumda birey anlaşmalı boşanmalarda maddi tazminat talep edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında manevi tazminat talep edecek olan kişilerin ise karşı taraf tarafından kişilik haklarına saldırı olması gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğrayan bireyler bunun manevi yönden tazmini için talepte bulunabilmektedirler. Boşanma davalarında gerek maddi gerekse de manevi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler için, anlaşmalı boşanma protokolü büyük öneme sahiptir. Zira boşanma protokolü içerisinde bireylerin “bundan sonraki tüm tazminat taleplerinden vazgeçiyorum” şeklinde bir beyan vermeleri durumunda anlaşmalı boşanma davasında tazminat talep edilemediği gibi boşanma sonrası 1 yıl içerisinde açılabilecek olan her hangi bir tazminat talebinden de geri adım atılmış olunmaktadır.

O nedenle boşanma protokolü hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası açarak mevcut evliliğini en kısa sürede sonlandırmak isteyen bireylerin en fazla merak ettikleri konulardan birisi de anlaşmalı boşanma davası ücreti olmaktadır. Boşanma davası ücreti içerisinde dava harçları, gerekli belgelerin toparlanması, anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması gibi farklı farklı kriterler bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2015

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2015 yılı içerisinde dava harçlara yapılacak olan zam ile birlikte davanın açılacağı ildeki baroların belirlemiş olduğu anlaşmalı boşanma avukatlık taban ücreti dahilinde değerlendirilmelidir.

Her ne kadar boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile boşanma protokolü hazırlanması uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda tek celsede boşanma olasılığı artmaktadır. Boşanma sürecinin de zor bir süreç olduğu düşünülürse eşlerin en kısa sürede boşanmak istemeleri normal karşılanmaktadır. O nedenle boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması eşlere mutlak fayda sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2015 yılı içerisinde bireylerin tutacakları avukatların boşanma davalarındaki deneyimi ve uzmanlığı ile ilişkilidir. Kişilerin tutacakları boşanma avukatının konusunda uzman olması dava neticesinde yaşanabilecek olan hak kayıplarının da önüne geçebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti ile ilgili en iyi bilgiyi boşanma avukatına danışarak alabilirsiniz. Bunun sebebi davanın açılacağı yer ve tutulacak olan boşanma  avukatı nezdinde anlaşmalı boşanma davası ücreti farklılık gösterebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açacak olan bireylerin boşanma davası ücreti ile birlikte merak ettiği bir diğer konu ise boşanma davası süresi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında süreyi belirleyen yine iki büyük unsur vardır. Birincisi anlaşmalı boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yükünün fazla ya da az olması, ikincisi ise dava için bireylerin anlaşmalı boşanma avukatı tutup tutmamasıdır.  Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutulması en kısa süre içerisinde boşanmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2015 senesi içerisinde tutulacak olan boşanma avukatı ile birlikte değerlendirildiğinde dava sürecinin en kısa zamanda sonlanmasını da düşünürsek bireylerin boşanma sürecinden kolay bir şekilde sıyrılmalarını sağlayacağı için pek te üzerinde durulmaması gereken bir meblağ olacaktır.

Bu noktada bireylerin düşünmesi gereken en önemli husus boşanmanın kolay bir şekilde gerçekleşmesi olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Anlaşmalı boşanma davası açacak bireylerin en merak ettikleri konulardan birisi de anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmanın önemi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası zorlu boşanma sürecinden eşlerin en kısa süre içesinde kurtulmalarını sağlamaktadır. Eşler bir yandan en kısa süre içerisinde boşanma adına anlaşmalı boşanma davası açarken diğer yandan boşanmadan doğacak olan haklarının korunmasını ve olası bir hak kaybı yaşanmamasını da arzulamaktadır. Boşanma davası açmak istiyorum diyen bireylerin anlaşmalı boşanma davasında avukatı tutmaları önemli olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat

Anlaşmalı boşanma davası süre olarak kısa olsa bile zor bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte eşlerin uzman bir hukukçu tarafından destek almamaları boşanma süresini uzatabileceği gibi anlaşmalı boşanmanın reddi gibi bir durum da ortaya çıkarabilmektedir. O nedenle anlaşmalı boşanma davasının en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına bireylerin boşanma avukatı tarafından hukuki destek almaları önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Boşanma davalarında, diğer tüm dava türlerinde olduğu gibi avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat hangi dava türü olursa olsun bireylerin kendilerini en doğru şekilde savunacaklarını düşündükleri bir hukukçu tarafından destek almaları onların işini oldukça kolaylaştırmaktadır. boşanma davalarında da eşlerin alacakları uzman boşanma avukatı desteği onların en kısa sürede boşanabilmeleri ile birlikte boşanmadan kaynaklanacak olan olası hak kaybı yaşamalarının önüne geçecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak önemli midir diye merak eden bireylerin bilmesi gereken anlaşmalı boşanma davalarında gerekli olan anlaşmalı boşanma şartları arasında yer alan anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hukuki açıdan eksiksiz olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yapılacak ufak tefek eksiklikler ya da hatalar boşanma davası süresini uzatabilirken diğer yandan anlaşmalı boşanma davasının reddi gibi bir durum ortaya çıkarabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşlerin bu durumda boşanma avukatı tarafından alacakları uzman desteği eşlerin 1 2 ay içerisinde boşanmalarını sağlayabilirken diğer yandan yaşanabilecek olası hak kayıplarının önüne geçilmesi adına eşlere mutlak fayda sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması önemli midir diye soran kişiler açısından “evet , anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukatı tutulması önemlidir. Bir davayı işin uzmanı ile takip etmek bireylere her zaman fayda sağlamaktadır.”