Boşanma Dilekçesi Hazırlama

Boşanma dilekçesi, evliliğin yasal olarak sonlandırılmak istenmesi durumunda açılacak dava için gerekli belgelerin başında yer alır. Boşanma davası açacak kişi boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak boşanma davasını açabilir. Bu makalemizde boşanma dilekçesi hakkında bilgiler verirken, boşanma dilekçesi içerisinde olması gereken unsurları ve boşanma dilekçesi örneği ve boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi mühim olan hususları belirtmeye çalışacağız.

Boşanma dilekçesiyle ilgili ilk söylememiz gereken şey, bu belge açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacağı ve boşanma davasının niteliğini, seyrini, süresini, sonucunu… gibi bir çok konuyu direk olarak etkileyeceği olmaktadır. Boşanmak istiyorum diyen bireyler, hukuki süreci boşanma dilekçesi ile başlatırlar ve süreç içerisindeki zorlu hukuki prosedürler dilekçe ile başlar.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dilekçesi mutlaka hukuki bilgi ve deneyime sahip bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. Burada hazırlanacak olan boşanma dilekçesinin hukuki anlamda kusursuz olması daha sağlıklı bir boşanma süreci geçirilmesi adına önemlidir. Boşanma istemiyle dava açacak kişiler önerimiz boşanma dilekçesini uzman bir boşanma avukatı ile hazırlamaları olacaktır.

Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma dilekçesi öne sürülecek boşanma nedenleri, boşanma davası türü, boşanma sonrası istek ve talepler… gibi bir çok duruma göre farklılık gösterir. Nasıl ki her evlilik birbirinden farklı ise, bu evliliklerde boşanmayı getiren olaylar ve tarafların bu olaylar karşısındaki tutumları da farklılık gösterir. O yüzden boşanma dilekçesi mutlaka evliliğe özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Boşanma dilekçesi yazarken yapılan en büyük yanlışlardan birisi de bu noktada gerçekleşir. Bireyler, boşanma davası açacakları dilekçelerini hukuki alt yapısı olmayan kalıp halinde hazırlanmış belgelerle açabilmektedirler. Son derece yanlış bir davranış olan bu duruma göre bireyler, velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi bir çok hukuki hakkını riske atmış olmaktadır. Özellikle boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamak isteyen bireylere tavsiyemiz internet üzerinden kimin hazırladığı belli olmayan boşanma dilekçeleri ile davalarını açmamalarıdır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, günümüzde internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bir belgedir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanma dilekçesi evliliğe özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Aksi durumda açılacak boşanma davasında bireyler bir çok hakkını riske edebilirler. Boşanma dilekçesi örneği üzerinde boşanma davasının açılması yerine bireylerin özellikle boşanma avukatları tarafından destek almaları ve mümkünse boşanma sürecini de bir avukat ile yürütmeleri önerilir.Boşanma dilekçesi örneği üzerinden bireyler kendi boşanma davalarını açmak yerine, kendi evliliklerine özel olarak hazırlanmış, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren olaylara değinilmiş ve boşanmadan beklenti ve taleplerin evliliğe özel olarak belirtilmiş bir boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onlara sağlıklı bir boşanma davası süreci geçirmelerine olanak sağlar.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası açacak bireyler, bu süreçte boşanma dilekçesi hazırlarken dilekçelerini aldatma hususu üzerine yoğunlaştırarak, aldatmaya ilişkin elinde ne gibi kanıtların olduğu boşanma sonrası eşinden nafaka tazminat gibi taleplerinin olup olmadığı, boşanmayı getiren aldatma eyleminin nasıl gerçekleştiği, ne zaman gerçekleştiği ve bu olayı ne zaman öğrendiği gibi bilgileri belirtmelidirler. Bilinmesi gerekir ki aldatma nedeniyle boşanma davası dilekçesi hazırlayacak kişilerin, bu boşanma sebebi ile dava açabilmeleri için aldatmayı öğrenmelerinden itibaren altı ay içerisinde boşanma istemiyle başvuru yapmaları gerekir. Aldatmanın üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda ise bu nedenle boşanma davası açılamaz. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler bu belgenin hukuki altyapısını kusursuz bir şekilde kurgulamaları gerekir.

Terk nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi diğer boşanma sebeplerinden farklı bir prosedürü gerektirmektedir. Burada eşin evi terk etmesi, eşin evden kovması, eşin ailesine yerleşmesi ya da eşin eve girmesinin engellenmesi amacıyla kilidin değiştirilmesi… gibi hususların hepsi terk nedeniyle boşanma kapsamındadır ve bireyler bu noktada öncelikle terk eyleminin gerçekleşmesinden sonra 4. ayda eşine ortak hayatı tekrar kurması yönünde ihtar göndermelidir. Bu ihtara eşin 2 ay içerisinde olumlu cevap vermemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken, boşanma dilekçesi sunacak olan kişi terkin nasıl gerçekleştiği, terke ilişkin ihtar yapıp yapmadığı eşinin evi terk etmesinin sonuçlarını ve boşanmadan beklentilerini tek tek belirterek zengin bir boşanma dilekçesi hazırlamaladır. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bilinmesi gerekir ki boşanmayı getiren olaylar üzerinde haklılık, nafaka velayet, tazminat gibi bir çok hususu belirler.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddetli geçimsizlik boşanma nedeni, oldukça geniş bir kapsama dahildir. Burada şiddetli geçimsizlik kavramı, hukuki adıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması olmaktadır. Medeni Kanunun 166. maddesi ortak hayatın kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsılmışsa boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O yüzden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler de boşanma dilekçelerini bu madde üzerinden hazırlamalıdır. Şiddetli geçimsizliğin oldukça geniş bir kavram olduğunu söyledik. Eşin çocuklarla ilgilenmemesi, eşin madde ya da alkol bağımlısı olması,güven sarsıcı davranışlar,yalan, cinsel sorunlar, eşin ailesiyle anlaşamama,ilgisizlik, ev işlerini yapmama, çalışmama… gibi bir çok durum şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarına konu olabilir. Burada üzerinde durulan esas unsur evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken de ortak yaşam kurulmasının imkansız olduğu vurgusu yapılmak suretiyle zengin bir boşanma dilekçesi yazılmalıdır.

Kaynak: http://bosanmasureci.com/bosanma-dilekcesi-bosanma-dilekcesi-yazma-bosanma-dilekcesi-ornegi/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s