Boşanma Düğün Takıları

Boşanma süreci içerisinde tartışma konusu olan durumlardan birisi de düğünde takılan takılar kime ait sorunsalıdır. Her ne kadar evlenirken eşler arasında düğün takıları ile ilgili olarak bir sorun oluşmasa da bir çok boşanmada düğün takıları ve bu takıların kime ait olduğu uzlaşmazlık konusu olmaktadır. Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda sorun yaşayan bireyler açısından bu noktada düğün takılarının kime ait olduğu, düğünde takılan takıların nasıl tahsil edileceği ve düğünde takılan takıların sonradan harcanması durumunda ne yapılması gerektiği gibi anlaşmazlıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu makalemizde boşanma sürecinde düğün takıları ve bu takıların yarattığı sorunlar hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde hemen her yörede ve hemen her düğünde takı merasimi yapılır. Takı töreni yapılması belki de tüm düğünlerin ortak noktalarından birisidir. Evlenirken takı töreninde takılmış olan düğün takıları eşler arasında bir sorun yaramasa bile çoğu zaman düğün takıları boşanma sürecinde tarafların husumet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Belirmemiz gerekir ki boşanma sonrası eşler yalnızca ortak hayatlarını ayırmazlar bu ortak hayatın yanı sıra ortak hayat içerisinde kurulan ekonomik ortaklığı da hukuki zeminde bitirmeleri gerekir. O yüzden boşanma sürecinde düğün takıları hakkında işin hukuki boyutunun da bilinmesi gerekir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kimindir?

Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda eşlerin anlaşmazlık yaşamaları sıklıkla rastlanan bir husustur. Burada bilinmesi gereken en önemli husus düğünde ister erkek tarafının taktığı takılar olsun isterse de kız tarafının taktığı takılar olsun, geline takılan takıların hepsi geline aittir. Hukuki olarak boşanma sürecinde düğün takıları, geline takılmış olması durumunda bu takıları kimin taktığına bakılmaksızın geline aittir. Boşanma sürecinde düğün takıları konusunda yaşanılan en büyük anlaşmazlıklardan birisi, takıyı takan taraf (kız tarafı ya da erkek tarafı) zemininde yaşanmaktadır. Erkek, düğünde takılan takıların kendi aile ve çevresi tarafından geline takıldığını belirtebilir. Fakat hukuki anlamda bu takıların sahibi gelindir.

Erkek tarafının geline takmış olduğu takılar bağış olarak kabul edilir. Geline takılan bilezik, kolye, altın, yüz görümlülüğü, beşi bir yerde,para… gibi değerler kadına yapılmış bir bağıştır. O nedenle erkeğin düğünde geline takılan takıları almış olması durumunda haksız davranış sergilediği söylenebilir. Boşanma sürecinde düğün takıları talep edilirken de erkeğin kadına takılan takıları almış olması durumunda bunları tekrar iade etmesi hukuken gereklidir.

Düğünde Erkeğe Takılan Takılar Erkeğe Mi Aittir?

Boşanma sürecinde düğün takıları hakkında bilinen yanlışlardan birisi de erkeğe takılan takıların erkeğin malı olduğu yönündeki genel algıdır. Belirtmek gerekir ki düğünde erkeğe takılan düğün takıları, düğünün yapıldığı yerdeki örf ve adetler incelenerek bu takıların kime ait olduğu kararı verilir. Ülkemizdeki kimi yörelerde erkeğe takılmış olsa bile düğün takıları kadının malı sayılır. Kimi yerler de ise erkeğe takılan düğün takıları erkeğin kabul edilir. Boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili yaşanılan anlaşmazlıkların çözümünde düğünün yapıldığı yerin örf ve adetleri göz önüne alınır ve düğün takılarından erkeğe takılanların kime ait olduğu saptanır.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Nasıl Tahsil Edilir?

Açılacak olan davalarda, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak yaşanılan anlaşmazlığa dair istek ve talepler açıkça boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmelidir. Burada düğün takılarına her zaman kesin bir şekilde değer biçilemeye bilir. O yüzden bireyler boşanma dilekçesinde aşağı yukarı bir rakam belirtip daha sonra boşanma davası açıldıktan sonra düğünde takılan takıların tam değerini talep edebilirler. Fakat yine belirmekte fayda var, eğer boşanma sürecinde düğün takıları talep edilecekse bunun boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmesi gerekir. Aksi durumda uygulamada hakim, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak ayrı bir dava açılmasını isteyebilir.

Harcanmış Düğün Takıları Boşanmada Nasıl Tahsil Edilir?

Boşanma sürecinde düğün takıları karşı taraftan talep edildiğinde her zaman, fiziki olarak bu takıların mevcut olmayacağı bir gerçektir. Çoğu zaman evliliğin üzerinden yıllar geçmiş olması nedeniyle düğünde takılan takılar, evlilik içerisinde harcanabilmektedir. Burada erkeğin, kadından düğün takılarını alarak bu takıları herhangi bir şeye harcaması (iş kurmak, ev alınması, borç ödemesi…) durumunda, düğün takılarının değeri hesaplanarak maddi yani para olarak ödenmesine karar verilir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kapsamı Nedir?

Boşanma sürecinde düğün takıları talep edileceği zaman, düğünde takılmış olan her parça düğün takısı kapsamında değerlendirilse bile kimi zaman kişisel eşyalar, talep konusu dışında bırakılabilir. Örneğin, gelinin babası tarafından düğünde erkeğe takılmış bir saat, her ne kadar düğün takısı olsa bile, damadın kişisel malı sayıldığından boşanma sürecinde düğün takıları talep konusu olmaz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s