Boşanma Mal Kaçırma

Boşanma sürecinde mal kaçırma sıklıkla karşılaşılan ve boşanmanın maddi sonuçlarını direk olarak etkileyen ve tarafların hak kaybı yaşamasına neden olan yaklaşımlardır. Boşanma sürecinde eşlerden birisinin mal kaçırma gibi bir davranış sergilemesi, kötü niyetten kaynaklanmakta olup bu tür davranışlara karşı önlemler alınabileceği gibi, bu davranışların gerçekleşmesinden sonra bazı yaptırımlar da uygulanabilmektedir.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki mal kaçırma, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra mal paylaşımına konu olacak değerlerin, bu paylaşımın yaşanmaması için elden çıkarılması, olması gerekenden daha ucuza satılması, hileli satış gösterme yoluyla başkasına devri gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Boşanma sürecinde mal kaçırma, evlilik içerisinde edinilen malın karşı taraf ile paylaşılmasını engelleme amacıyla yapılan bir davranıştır. Burada birey bağlı olduğu mal rejimi ya da eşiyle yaptığı mal paylaşım sözleşmesi gereği, eşine bu değerlerden pay vermek durumunda kalır. Bu durumda birey malını boşanma sürecinde olduğu eşiyle paylaşımak istemeyebilir. Malını boşanma sürecindeki eşiyle paylaşmak istemeyen kişi de bu nedenle mal kaçırma davranışı sergiler. Boşanma sürecinde mal kaçırma eyleminin engellenmesi için farklı yollar vardır.

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecinde mal kaçırma davranışının engellenmesi için ortak ikametedilen yerin satışını önlemeye yönelik ail konut şerhi konulabilmektedir. Bu şekilde birlikte ikamet edilen evin satışının önüne geçilebilir. Boşanma sürecinde mal kaçırma açısından ikamet edilen konut dışındaki diğer malların kaçırılması gibi bir davranış olması durumunda ise, mal kaçırma girişiminde bulunan eşe karşı dava açılabilmektedir. Burada söz konusu malların kaçırıldığının ispatı gerekir. Açılacak davada boşanma sürecinde mal kaçırma girişiminde bulunan eşin kötü niyetli olduğu ve bu malların hileli satış, başkasına devretme, değerinden çok aşağı bir fiyata satma… gibi şekillerde yapıldığı kanıtlanmalıdır.

Boşanm sürecinde mal kaçırma gibi bir davranışın açılacak olan dava ile bertaraf edilmesi mümkündür. Mal paylaşımı konusunda hak kaybı yaşayan bireylerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı ile boşanma sürecini yürütmesi önerilmektedir. Zira mal kaçırmak isteyen eşin yapabileceği hamleler konusunda boşanma avukatı bu durumun önüne geçebilmektedir.

Boşanmadan sonra mal paylaşımına konu olacak olan değerlerin ( arsa, dükkan, ev, bankadaki para, araba, şirket hisseleri…) hileli bir şekilde elden çıkarılarak mal paylaşımı dışında bırakılması sıklıkla karşılaşılan bir tutumdur. Bu davranışın engellenmesi için bireylerin hangi mallar üzerinde hak sahibi olduğu ve bu haklarını nasıl koruyacağı hususunda bilgi sahibi olması gerekir.

Aile Konutu Şerhi Nedir Nasıl Konulur?

Ail konutu kavramı, eşlerin tüm yaşamsal faliyetlerini yerine getirdikleri, düzenli yaşam alanı olarak kullandıkları yer olarak nitelendirilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu eşlerden birisinin diğer eşin rızası olmadıkça kiras sözleşmesini fesih edemeyeceğini, aile konutunu devredemeyeceğini ya da aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağını hükmeder. Kanuna göre eşlerden birisi aile konutu ile ilgili bir karar alabilmek için diğer eşin rızasına başvurması gerekir. Peki aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Boşanma sürecinde mal kaçırma durumunun engellenebilmesi içi yapılacak hamlelerden birisi olan aile konutu şerhi konulması, konutun sahibi niteliğindeki eşin, bu konut üzerindeki tasarruflarını kısıtlamak ve diğer eşi olası bir mağduriyet karşısında korumak anlamına gelir. Aile konutu şerhi nasıl konulur diyen kişilerin bu noktada evlilik cüzdanları ve aile konutu şerhi konulacak olan meskenin aileinin yerleşim yeri olduğunu gösterir bir belgeyle tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Eşlerin yerleşim yeri olduğunu gösterir belge mahalle muhtarından alınabilmektedir. Aile konutu şerhi konulması için bir başka yöntem ise dava sürecinde ya da dava olmaksızın hakimden talep edilmedir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s