Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir Nasıl Açılır?

Yurtdışında yaşadığı dönem içerisinde bulunduğu ülke mahkemelerine açtığı boşanma davası sonucu evliliğini noktalayan bireylerin bu boşanma kararları Milletler arası Özel Hukuk’a göre ülkemizde tanınmamaktadır. Bu nedenle boşanma davası açarak yurtdışında evliliğini sonlandıran kişilerin Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfizine yönelik açılması gereken bir dava türüdür.

Boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması, yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde hala yasal olarak evli görünmelerine neden olmaktadır. Yani yabancı ülke mahkemesinde boşanan Türk vatandaşları boşanma tanıma tenfiz davası açmaması durumunda hala evli kabul edilir ve yeniden evlenmek istemesi durumunda bu evlilik gerçekleşmez.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası İle İlgili Merak Edilenler

Boşanma tanıma tenfiz davası açması gereken kişilerin bu süreçte merak ettiği bazı konular vardır. Boşanma tanıma tenfiz davası nerede açılır?, boşanma tanıma tenfizdavası ne kadar sürer?, boşanma tanıma tenfiz davası ücreti ne kadardır?, boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için Türkiye’ye gelmem gerekir mi?…

Boşanma tanıma tenfiz davaları ile ilgili merak edilen en önemli konu bireylerin hali hazırda Türkiye’de yaşamıyor olmaları ve bu davayı nasıl açacaklarını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Yurt dışında yaşamaya devam eden kişilerin boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak için Türkiye’ye gelme zorunlulukları yoktur. Türkiye’de tutulacak olan uzman bir tanıma tenfiz avukatı ile de boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz sağlanabilir.

Boşanma tanıma tenfiz davası açarak yabancı ülke mahkemesi kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizini sağlamak isteyen kişilerin bu süreçte davayı açmaları gereken yer Aile Mahkemesidir. Boşanma tanıma tenfiz davası için gerekli belgelerle birlikte Aile Mahkemesine başvuru yapılabilir.

Boşanma tanıma tenfiz davası süresi, izlenilecek yola göre farklılık gösterebilmektedir. Hukuki prosedürlerin etkili işletilmesi 1 hafta ile 3 ay arasında davanın sonuçlanmasını sağlarken, bu süreci doğru yürütememek davanın 3 4 yıl sürmesine neden olacaktır. Gerekli prosedürün etkili bir şekilde işletilmesi yurtdışında boşanan eşlerin ülkemizde bulunan farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı ile bu süreci yürütmeleri ile mümkündür. Bu noktada eşlerin ikisininde farklı avukat tutmaları gerekli prosedürün hızlı bir şekilde yapılmasına ve 1 hafta ile 3 ay arasında değişen bir sürede boşanmanın Türkiye’de tanınmasına olanak sağlar.

Boşanma tanıma tenfiz davası ücretleri de davanın açılacağı yere, gerekli belgelerin hazırlanması için ödenecek tutarlara, çeviri masraflarına, tanıma tenfiz avukatı tutulup tutulmamasına göre farklılık gösterecektir.

Boşanma Tanıma Tenfiz

Advertisements

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Davası

Yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yasal olarak sonlandıran Türk vatandaşlarının bu boşanma işlemleri Milletlerarası Özel Hukuk’a göre ülkemizde tanınmamaktadır. O nedenle yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması davası açılması gerekir. Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası açılmaması durumunda yabancı mahkemelerce boşanmasına hükmedilen kişiler ülkemizde hala yasal olarak evli görünmektedirler.
Gurbetçi vatandaşlarımız yurtdışında açmış oldukları boşanma davasının Türkiye’de tanınması için açacaklar boşanma tanıma tenfiz davası ile ilgili olarak merak edilen konulardan birisi boşanmanın Türkiye’de tanınması dava süresi olmaktadır. Boşanmanın Türkiye’de tanınması süresi bu süreçte davayı açacak kişilerin atacağı adımlara göre farklılık göstermektedir. Boşanma tanıma tenfiz davaları atılacak olan adımların doğruluğuna göre 1 haftada neticelenebileceği gibi bu süreçte yapılacak hatalar olması durumunda 2 3 yıl da sürebilmektedir.

Peki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Davası Nasıl En Kısa Sürede Sonuçlandırılır?

Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası süresinin minimum zaman diliminde sonuçlanması ancak yurtdışında boşanan eşlerin bu süreçte uzman bir tanıma tenfiz avukatı tarafından hukuki destek almaları ile mümkündür. Boşanmanın Türkiye’de tanınması adına tutulacak boşanma tanıma tenfiz avukatı müvekkillerinin en kısa sürede boşanmalarının ülkemizde tanınmasını sağlayabilmektedir. Boşanma tanıma tenfiz davaları ile ilgili olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi, boşanma tanıma tenfiz davası için yetkili mahkemenin doğru belirlenmesi, boşanma tanıma tenfiz davası süresi için gerekli belgelerin doğru şekilde hazırlanması ve davanın istenilen şekilde sürdürülmesi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir durumdur bu nedenle uzman bir boşanma tanıma tenfiz avukatı ile yürütülmesi önerilir.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Davası Ücretleri

Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası ücretleri davanın açılacağı şehir, dava için tanıma tenfiz avukatı tutulup tutulmaması,dava için gerekli belgelerin ücretleri gibi pek çok unsura göre farklılık göstermektedir. Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası ücreti açısından en önemli unsur tanıma tenfiz avukatı tutulup tutulmamasıdır. Bireyler her ne kadar boşanma tanıma tenfiz avukatı tutmanın külfet olacağını düşünse de yıllarca sürebilecek bir davanın 2 3 ay gibi bir sürede neticelendirilmesi onlara mutlak fayda sağlanması anlamına gelmektedir. Boşanmanın Türkiye’de tanınması davası ücreti pek çok unusura bağlı olarak farklılık göstermesinden dolayı bireylerin en doğru bilgiyi uzman bir tanıma tenfiz avukatı ile görüşerek almaları gerekmektedir. Boşanma tanıma tenfiz avukatının deneyimi de boşanma tanıma tenfiz davası ücretleri açısından belirleyici olan bir başka durumdur.

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Evraklar

Boşanmanın Tanınması İçin Gerekli Evraklar

Yurtdışında açılan boşanma davası neticesinde yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararı Milletlerarası özel hukuk esasınca Türkiye’de tanınmamaktadır. O nedenle Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Boşanmanın tanınması için gerekli evraklar ile birlikte boşanma tanıma tenfiz davasının açılması durumunda yurtdışında boşanma gerçekleştirmiş Türk vatandaşlarının bu işelemler ülkemizde de tanınacaktır. Lakin bilinmesi gereken boşanma tanıma tenfiz davası prosedür olarak karmaşık ve uzun bir süreç olabilmektedir. O nedenle boşanmanın tanınması için uzman bir boşanma tanıma tenfiz avukatı ile görüşülmesi önerilmektedir.

Boşanmanın tanınması davası açmak için gerekli evraklar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki gibi genel olarak hazırlanması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

  • Yabancı ülkede gerçekleştirilen boşanmaya ilişkin mahkeme kararının aslı
  • Yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh veya belge ve apostille belgesi
  • Yurtdışı mahkemelerinde alınan boşanma kararına ilişkin belgenin Türkçe tercümesi (yeminli tercüman ile yapılması gerekmektedir.) , Türkçe tercümesi yaptırılan boşanma kararının bulunulan ülkedeki konsolosluktan onayının alınması ya da Türkiye’deki noter onayının yapılması gerekir.
  • Pasaport ve T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Boşanmanın tanınması için gerekli evraklar bu şekilde sıralanabilmektedir. Boşanma tanıma tenfiz davası uzun zaman diliminde sonuçlanan bir dava türüdür. Fakat bu süreyi kısaltmanın en önemli yolu yurtdışında boşanan çiftlerin Türkiye’de bulunan uzman boşanma tanıma tenfiz avukatları ile bu süreci yürütmeleridir. Bu şekilde yıllarca sürebilen bir boşanma tanıma tenfiz davasını bireyler 1 2 ay içerisinde sonuçlandırabilmektedir.

Boşanmanın tanınması davası için yurtdışında boşanan kişilerin uzman bir boşanma tanıma tenfiz avukatına vekalet vermek istemesi ve bu süreci bir boşanma tanıma tenfiz avukatı ile yürütmek istemesi durumunda boşanmanın tanınması için gerekli evraklara ek olarak, resimli boşanma vekaletnamesi çıkartılmalıdır. Ayrıca vekaletnamede yetki olarak bireylerin “yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma tenfiz davası açma yetkisi” olarak belirtmeleri gerekir.